Webinars: wonen, werken en reizen in Australië en Canada

Wanneer het gaat om wonen en werken in het buitenland, staan Australië en Canada al jaren hoog op het lijstje bij velen. Er zijn veel redenen om te emigreren. Maar er zijn ook heel veel zaken die je vooraf moet regelen. In onze webinars vertellen wij je alles over het verkrijgen van een visum voor Australië en Canada.

Webinar Canada

Canada, het land van de Rocky Mountains, de Niagara Falls, Banff en Jasper. Voor veel mensen het land van hun dromen. Maar, om er te kunnen wonen en werken moet je over een visum beschikken. Om een visum te bemachtigen moet je aan veel eisen voldoen, eenvoudig is het dus zeker niet. Onze geregistreerde visumconsultants vertellen er alles over tijdens de webinar op dinsdag 5 oktober.

Naast de informatie over het visumtraject zal een ervaringsdeskundige ook het persoonlijke verhaal achter emigratie naar Canada delen. Samen zullen we alle vragen beantwoorden over zowel het visumtraject als de persoonlijke kant van emigratie en het leven in Canada.

Datum Dinsdag 10 mei 2022
Starttijd 19.30 uur
Duur Circa 90 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Via onderstaande button kun je je gratis aanmelden. Na aanmelding ontvang je per e-mail een persoonlijke link waarmee je kunt deelnemen aan de webinar.

Webinar Australië

Ook wanneer je plannen hebt om naar Australië te vertrekken, heb je hoe dan ook een visum nodig. Dus, overweeg je te emigreren naar Australië, dan moet je eerst uitzoeken of je in aanmerking komt voor een visum. Dat is ook het geval wanneer je tijdelijk wilt wonen en/of werken in Australië. Tijdens de webinar ‘wonen en werken in Australië’ zullen we de diverse visumcategorieën van Australië toelichten, maar voornamelijk ingaan op het Skilled Migrant, Global talent en Employer Sponsored visum.

Onze gast is een ervaringsdeskundige die zelf naar Australië is geëmigreerd. Samen zullen we tijdens de webinar antwoord geven op alle vragen rondom vertrek naar Australië. Zowel over de praktische zaken als de persoonlijke ervaringen.

Aanmelden is gratis., maar wel noodzakelijk. Na registratie via onderstaande button ontvang je namelijk een persoonlijke link. Met deze link kun je deelnemen aan de webinar op 14 mei.

Datum Zaterdag 14 mei 2022
Starttijd 10.00 uur
Duur Circa 90 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Australië verlengd Temporary Graduate en Skilled Regional Provisional Visa met drie jaar

Goed nieuws voor visumhouders van een Temporary Graduate of Skilled Regional Provisional visum, die door de corona pandemie zijn getroffen. Voor kandidaten die aan de vereisten voldoen, is het Australische visum per vandaag, 18 februari 2022, verlengd.

Ontwikkeling van regionaal Australië

De grote Australische steden als Sydney, Melbourne en Brisbane zijn ontzettend populair, maar ook erg dichtbevolkt. Dat terwijl de gebieden rondom deze steden (regionaal Australië) met tekorten aan vaardige arbeidskrachten kampt. Met een op maat gemaakt migratiebeleid streeft de Australische regering naar het duurzaam ontwikkelen van regionale gebieden. Door middel van regelingen worden deze regionale gemeenschappen in staat gesteld de tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten aan te pakken. Zodat ook zij op deze manier kunnen profiteren van de aanzienlijke economische voordelen die migratie voor Australië oplevert.

De ‘Skilled Regional Provisional visas’ zijn een belangrijk onderdeel van de strategie om regionaal Australië te supporten. Wanneer kandidaten en hun familieleden gedurende de eerste periode van hun verblijf (wisselend per visumcategorie) wonen, werken en studeren in regionaal Australië, komen zij in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

De impact van covid-19 op visumhouders

Veel visumhouders hebben sinds februari 2020 te maken met internationale reisbeperkingen door covid-19. Dit heeft de mogelijkheden om naar Australië te reizen dan ook sterkt beperkt. Zo ook voor houders van een Skilled Regional Provisional visum. De reisbeperkingen hebben er voor gezorgd dat veel visumhouders niet naar regionaal Australië konden vertrekken om er te wonen en werken. Anderen moesten (regionaal) Australië verlaten en konden niet terugkeren om hun werkzaamheden te hervatten of ander passend werk te vinden. Een groot deel van de visumhouders is hierdoor in de problemen gekomen, met als gevolg dat verblijfsrechten en de aanvraag van een permanent visum in gevaar kwamen.

Maatregelen voor getroffen houders van een Skilled Regional Provisional visum

Op 25 november 2021 kondigde de Australische regering de eerste van een reeks maatregelen aan om getroffen visumhouders en visumkandidaten (aanvragers) bij te staan. Zo zouden (voormalig) houders van Skilled Regional Provisional visa extra tijd krijgen om aan de verblijfs- en werkvereisten te voldoen voor aanvraag van een permanente verblijfsvergunning. Vorige maand, op 18 januari werd verder verduidelijkt dat deze visa met een periode van drie jaar worden verlengd. Concreet betekent dit:

 • Visa subclass 489, 491 en 494 worden verlengd met een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de oorspronlijke datum waarop de geldigheidsduur van het visum afloopt;
 • De primaire houder van het visum was tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 gedurende enige tijd buiten Australië en was gedurende die periode in het bezit van een geldig visum binnen bovengenoemde visumcategorieën;
 • In het geval van visumhouders binnen subclass 491 en 494 is het van belang dat het visum op 18 februari van kracht is;
 • De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders waaronder partners en kinderen.

Maatregelen voor getroffen houders van Temporary Graduate visa

Op 25 november 2021 werd aangekondigd dat de regering een vervangend subclass 485-visum wilde invoeren. Dit visum is van toepassing op visumhouders die tijd in Australië hebben verloren, als gevolg van de internationale reisbeperkingen. Het visum is beschikbaar voor kandidaten die zich tussen 1 februari 2020 en 15 december 2021 op enig moment buiten Australië bevonden. Wel is het van belang dat zij gedurende die periode in het bezit waren van een geldig subclass 485-visum.

Omdat het vervangende visum naar verwachting beschikbaar is vanaf medio 2022, wordt de geldigheidsduur van bepaalde visa verlengd tot 30 september 2022. Hierdoor kunnen de getroffen visumhouders terugkeren naar Australië. Gedurende deze periode kunnen zij in Australië verblijven, wonen, werken of studeren tot het vervangende visum aangevraagd kan worden.

Deze verlenging geldt voor alle houders van een subclass 485-visum, waarbij de houder van het primaire visum tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 op enig moment buiten AustraIië was. Hierbij is het van belang dat de kandidaat in het bezit van was een geldig subclass 485-visum en dat voor 1 oktober 2022 is of zou vervallen, maar niet is geannuleerd. Daarnaast is het belangrijk dat de houder geen ander visum heeft verkregen. De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders zoals partner en kind(eren).

Is mijn visum verlengd?

Ben je er niet zeker van of jouw visum is verlengd, of wil je het dubbelchecken? Dan raden wij je aan om je visumcondities te controleren in VEVO. Dit doe je door middel van je visum- en paspoortgegevens. Houdt daarom je paspoort en grant notification bij de hand. Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt, of indien je er niet uit komt.

Bron: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00151/Explanatory%20Statement/Text

Australië gaat per 21 februari weer open voor houders van alle visumtypen

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-uitbraak in maart 2020 tot pandemie had uitgeroepen, sloot Australië de landsgrenzen. Na lang wachten begon de Australische overheid in november 2021 dan eindelijk met het gefaseerd heropenen van het land. Nu zijn vanaf 21 februari ook internationale toeristen weer welkom in Australië.

Alle volledig gevaccineerde visumhouders weer welkom

Vanaf 21 februari zijn volledig gevaccineerde visumhouders binnen alle categorieën weer welkom. Dat betekent dat ook toeristen, internationale zakenreizigers en andere bezoekers nu weer welkom worden geheten.

Wat als je niet volledig gevaccineerd bent

Kandidaten die naar Australië willen komen, maar niet volledig gevaccineerd zijn moeten vooraf verplicht een “Travel Exemption” aanvragen. Deze aanvraag wordt door een case-officer behandeld. Zij zullen dan ook bepalen in hoeverre het bezoek noodzakelijk is en of de travel exemption kan worden toegewezen. Indien wordt besloten dat men naar Australië mag reizen is onder andere (hotel-)quarantaine in de staten en territoria verplicht.

Hoe nu verder

Wil je naar Australië? Dan heb je allereerst dus een visum nodig. Indien je nog geen visum hebt aangevraagd is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Daarnaast moet je bepalen of je een “Travel Exemption” nodig hebt.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/reopening-tourists-and-other-international-travellers-secure-our-economic-recovery

Meer flexibele regels voor diverse Australische visumcategorieën en optie tot terugbetaling reeds betaalde fees

De Australische regering heeft wijzigingen aangekondigd voor kandidaten binnen diverse visumcategorieën. Van verlenging van de geldigheid van visa, tot terugbetaling van reeds aan de immigratiedienst betaalde fees. De wijzigingen zijn allemaal bedoeld ter ondersteuning van het herstel van de Australische economie. Onderstaand de belangrijkste wijzingen op een rij:

Working Holiday kandidaten

 • Vanaf 19 januari 2022 mogen Working Holiday kandidaten, werkzaam in welke sector dan ook, voor dezelfde werkgever blijven werken (langer dan 6 maanden), zonder hiervoor toestemming aan te vragen bij de immigratiedienst;
 • Kandidaten die tussen 19 januari en 19 april 2022 in Australië aankomen op een Working Holiday visum kunnen restitutie aanvragen van de aan de immigratiedienst betaalde fee ad. $495.-. Dit geldt zowel voor mensen die reeds een visum hebben aangevraagd, als voor kandidaten die dit nog niet hebben gedaan;
 • Voormalig houders van een Working Holiday visum, getroffen door COVID-19, kunnen een nieuwe visumaanvraag indienen en worden vrijgesteld van betaling van de fee.

Studenten

 • Houders van een studentenvisum die momenteel buiten Australië verblijven, maar binnen de komende 8 weken (vanaf 19 januari 2022) naar Australië reizen, komen in aanmerkingen voor terugbetaling van de aan de immigratiedienst betaalde fee ad. $630.-;
 • Studenten mogen meer uren werken in cruciale sectoren.

Temporary Graduates

 • Door wijzigingen vanuit de overheid wordt vanaf 18 februari 2022 opnieuw toegang verleend aan (voormalig) houders van een Temporary Graduate visum en zij kunnen een ‘further stay’ aanvragen;
 • Temporary Graduate visa worden per 18 februari 2022 verlengd voor afgestudeerden die tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 op enig moment buiten Australië verbleven. Kandidaten worden rechtstreeks door ‘the Department of Home Affairs’ (immigratiedienst) op de hoogte gesteld.

Skilled Regional Provisional visa

De Australische overheid zal de geldigheid van deze visa (subclass 489, 491 en 494) verlengen met een periode van drie jaar, indien de houder van het visum getroffen is door de reisbeperkingen vanwege COVID-19. Deze wijziging maakt dat alle huidige en voormalig houders van dit visum voldoende tijd krijgen om alsnog reisplannen te maken en aan de visumcondities voor verlenging of aanvraag van een permanent visum te voldoen.

Bron:
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/further-flexibility-for-temporary-migrants.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-newshttps://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813

IEC Pools 2022 voor Working Holiday en Young Professional visa Canada geopend

Goed nieuws voor een ieder die naar Canada wil voor stage, om er tijdelijk te werken, om rond te reizen of om een studie te volgen. De pools van het ‘International Experience Canada (IEC)’ programma zijn geopend voor het jaar 2022.

Hoe werkt het visumprogramma

Canada opent eens per jaar de pools voor het IEC-programma en heeft jaarlijks een quotum. Omdat het programma ontzettend populair is en maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is moet je er tijdig bij zijn. Voor dit programma betekent namelijk: vol is vol.

Ieder land heeft een eigen programma. Voor welk programma je in aanmerking komt hangt dus af van je nationaliteit(en). Voor zowel Nederland als België geldt dat dit programma is voor kandidaten van 18 tot 31 jaar oud.

Quotum per land

Nederland
Voor Nederland zijn er twee programma’s beschikbaar, namelijk: het Working Holiday visum en het Young Professional visum.

Het Working Holiday visum is een ‘open’ werkvergunning. Dit visum is 12 maanden geldig en niet gebonden aan een werkgever of locatie. Met dit visum mag je dus voor meerdere werkgevers in Canada aan de slag. Daarnaast mag je ook rondreizen en tijdelijk een studie of cursus volgen. In 2022 zijn voor dit visum 430 plaatsen beschikbaar. Er zijn op dit moment al 252 kandidaten in de pool geplaatst.

Voor het Young Professional visum zijn de voorwaarden anders. Dit visum is een ‘gebonden’ werkvergunning. Dit betekent dat je een werkgever in Canada nodig hebt om dit visum aan te kunnen vragen. Het Young Professional visum wordt daarom veel gebruikt door kandidaten met een stageplaats in Canada. Er zijn 170 plaatsen beschikbaar voor dit visum in 2022. Er zijn op dit moment 2 kandidaten in de pool geplaatst.

België
In België is enkel het Working Holiday programma beschikbaar. De voorwaarden zijn zoals hierboven beschreven. Voor Belgische kandidaten zijn 750 plaatsen beschikbaar in 2022. Momenteel zitten er 402 kandidaten in de pool.

Een visum aanvragen

Indien je hulp wenst bij aanvraag van een visum, dan kun je onze hulp inschakelen. Voor meer informatie over deze visa en over wat wij voor je kunnen betekenen kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. We helpen je graag verder!

Je kunt ons bellen via +31 (0)528 391118, of een e-mail sturen.

Kantoorsluiting tussen kerst en nieuw jaar

2021 was opnieuw een jaar vol uitdagingen. Zowel op zakelijk gebied als voor velen ook privé. We hebben daarom niet alleen naar nieuwe mogelijkheden moeten zoeken, maar ook moesten we flexibel omgaan met complexe en uitdagende situaties.

Ondanks het feit dat we met obstakels te maken hebben gehad, hebben we heel veel relaties kunnen bijstaan met advies en bij het verkrijgen van de benodigde visa. Daar zijn we trots op!

Dit jaar werd opnieuw benadrukt hoe waardevol ons netwerk is. Wij willen jullie dan ook heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze collega’s en organisatie.

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Ondanks het feit dat er nog altijd onzekerheden zijn, lijkt er ook ruimte voor versoepelingen. We zijn dan ook hoopvol dat er in 2022 meer plaats zal zijn voor nieuwe plannen voor Australië en Canada. In dat geval staan wij weer vol enthousiasme voor jullie klaar met advies en ondersteuning op gebied van de immigratiewet- en regelgeving voor Australië en Canada.

Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar gewenst.

Warme groeten,
Team Visa4you

Nieuwe restricties voor reizen naar Canada

Na een periode van versoepelende maatregelen voor het reizen naar Canada, zullen er in de komende weken nieuwe restricties in werking treden om het aantal COVID-19 besmettingen in Canada te bepreken.

Ook in Canada zorgen om Omikron-variant

Het meest recente nieuws van uit Canada in reactie op de nieuwe Omikron-variant kondigt aan dat alle gevaccineerde reizigers bij aankomst op een Canadese luchthaven worden getest op corona door middel van een aankomsttest (arrival test). De afgelopen periode werden reizigers op basis van steekproef hiervoor geselecteerd, maar dit gaat nu opnieuw gelden voor iedereen. Volledig gevaccineerde reizigers zullen in quarantaine moeten blijven in afwachting van de resultaten van hun aankomsttest.

Niet-gevaccineerde reizigers die vallen onder een uitzondering op de Canadese reisrestricties, moeten in alle gevallen meerdere corona-testen afleggen en daarvoor geldt ook een quarantaine periode van 14 dagen.

Ook restricties voor binnenlandse reizen en gebruik van openbaar vervoer

Transport Canada heeft de binnenlandse reisrestricties per 30 november aangepast. Iedereen die gebruik wil maken van het openbaar vervoer of Canadese luchthavens (ook vluchten die vanuit Canada naar andere landen vertrekken), zijn verplicht om volledig gevaccineerd te zijn. Personen met een tijdelijke status in Canada (bijvoorbeeld werk-, studie-, of toeristenstatus) en die Canada als ongevaccineerd of gedeeltelijk gevaccineerd zijn binnengekomen, mogen tot 28 februari 2022 het land verlaten zonder volledig gevaccineerd te zijn. Na die datum moeten zij volledig gevaccineerd zijn om in Canada aan boord van een vliegtuig of trein te mogen gaan.

Vaccinatieplicht voor alle reizigers per 15 januari 2022

Vanaf 15 januari 2022 zullen alle reizigers naar Canada volledig gevaccineerd moeten zijn. Dit geldt ook voor groepen die momenteel nog uitgezonderd zijn van deze restricties, zoals:

 • Personen die reizen om zich te herenigen met familie
 • Internationale studenten
 • Professionele atleten en hun ondersteunend personeel
 • Personen met een geldige werkvergunning of werkvergunninggoedkeuring (enkele uitzonderingen voor de voedselindustrie en agrarische sector zijn van toepassing)
 • De meeste essentiële dienstverleners (waaronder vrachtwagenchauffeurs, hulpverleners en onderzoekers op zee)

Na 15 januari 2022 zullen niet-gevaccineerde of gedeeltelijk gevaccineerde werknemers in de landbouw en de levensmiddelenindustrie, nieuwe permanent resident inwoners en sommige kinderen jonger dan 18 jaar nog wel naar Canada morgen reizen en binnen Canada mogen doorreizen om zich te vestigen, maar zij moeten zich houden aan de test- en quarantainemaatregelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.

Bron:
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/11/government-of-canada-introduces-additional-measures-to-address-covid-19-omicron-variant-of-concern.html

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/11/adjustments-to-canadas-border-and-travel-measures.html

Australische beroepenlijst (ANZSCO) geüpdatet

Op 23 november 2021 heeft ‘the Australian Bureau of Statistics’ wijzigingen betreffende de Australische beroepenlijst (ANZSCO) gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal functies en functiegroepen zijn gewijzigd of verwijderd.

Wat is nieuw

De nieuwe uitgave van de ‘Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations’ (ANZSCO), ofwel de beroepenlijst, is beperkt tot een aantal gerichte actualiseringen van beroepen. Dit heeft voornamelijk betrekking op onderstaande sectoren:

 • Landbouw, bosbouw en visserij;
 • Cybersecurity;
 • Marine scheepsbouw;
 • En opkomende beroepen die door de ‘National Skill Commission’ zijn vastgesteld.

Bovenstaande gebieden zijn gebaseerd op sectoren met prioriteit voor de Australische arbeidsmarkt. Ze zijn in de eerste plaats gekozen om een nieuwe aanpak van actualisering van de beroepenlijst (ANZSCO) te testen. Deze update is dan ook een eerste stap richting een groter programma voor het actualiseren van de beroepenlijst. De verwachting is dat andere sectoren met prioriteit aan bod zullen komen in toekomstige updates.

Deze update heeft enkel betrekking op de Australische arbeidsmarkt. Er is dus geen rekening gehouden met veranderingen op de arbeidsmarkt in Nieuw-Zeeland.

Diverse soorten wijzigingen

Er worden diverse soorten wijzigingen doorgevoerd, en ook combinaties hiervan zijn mogelijk. Onderstaand een overzicht:

Alternatieve titel(s) herzien
Met herziene alternatieve titel(s) wordt de situatie bedoeld waarin nieuwe alternatieve titels worden toegevoegd, of bestaande titels worden geschrapt. Een voorbeeld is de toevoeging (schrapping) van “Urban Forester” als alternatieve titel voor 362212 – Arborist.

Hoofdvermelding herzien
Een herziene hoofdvermelding is een situatie waarin de hoofdvermelding van een beroep wordt gewijzigd. Een voorbeeld is de toevoeging van “for forestry conservation and production purposes” aan de hoofdvermelding van 721112 – Logging Plant Operator om dit beroep nauwkeuriger te omschrijven.

Taken herzien
Met herziene taken wordt de situatie bedoeld waarin de takenlijst (op het niveau van de Unit Group) is gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van “installing, testing and commissioning solar photo voltaic (PV) power generation systems” in de takenlijst voor Eenheidsgroep 3111, Electricians.

Verplaatst naar een andere eenheidsgroep, code ingetrokken
Verplaatst naar een andere Unit Group; code retired verwijst naar de situatie waar de Unit Group van het beroep is veranderd. Een voorbeeld is de herindeling van 361211 – Shearers van ANZSCO versie 1.3 Unit Group 3611 naar 2021 Australian Update Unit Group 3633.

Verplaatst uit oude eenheidsgroep, code gecreëerd
Verhuisd van een andere Unit Group; gecreëerde code verwijst naar dezelfde situatie als punt 4 hierboven, en verschijnt naast de nieuwe beroepscode. In het voorbeeld van de Shearers komt de code naast de nieuwe code 363311 te staan.

Categorie toegevoegd
Toegevoegde categorie verwijst naar een nieuw gecreëerde beroepscode in de Australische update van 2021. Deze codes komen niet voor in eerdere versies van de ANZSCO.

Categorie geschrapt en code ingetrokken
Categorie geschrapt en code ingetrokken Verwijst naar beroepen die niet langer in de classificatie zijn opgenomen. In veel gevallen is dit het gevolg van het ontstaan van twee of meer nieuwe beroepen uit een bestaand beroep. In dat geval wordt het oorspronkelijke beroep geschrapt en de code ingetrokken.

NEC-beroepenlijst herzien
Herziene NEC-beroepenlijst verwijst naar de situatie waarin de reeks beroepen die bij een nec-beroep horen, wordt herzien. Een voorbeeld is de verwijdering van “Aerospace Draftsperson” uit 312999 – Building and Engineering Technicians nec.

Titel van categorie herzien
Met herziening van de titel van de categorie wordt de situatie bedoeld waarin de titel van het beroep is gewijzigd om de definitie ervan te verduidelijken. Een voorbeeld is de wijziging voor 311111 – Quarantainebeambte in Biobeveiligingsbeambte.

Specialisatie(s)
Herziene specialisatie(s) verwijst naar de situatie waarin nieuwe specialisaties zijn opgenomen of geschrapt. Voorbeelden zijn de toevoeging van ” Solar Installer” en de schrapping van “Heavy Coil Winder” als specialisaties uit 341111 – Electrician (general).

Klik op onderstaande button voor een compleet overzicht van alle wijzigingen.

Wijzigingen nog niet beschikbaar voor Skilled Migration

De vorige ANZSCO catalogus is nog steeds actueel. Dit betekent dat de Australische Immigratiedienst (the Department of Home Affairs) nog geen van deze wijzigingen heeft geaccepteerd voor Skilled Migration doeleinden. Maar omdat de update breed werd aangevraagd door beroepsorganisaties, industrieën en andere partijen, bestaat de kans dat er een nieuwe beroepenlijst voor migratiedoeleinden en de wetgevingsinstrumenten gaat komen.


Bron:
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/anzsco-australian-and-new-zealand-standard-classification-occupations/2021

Canada kampt met enorme achterstand immigratieaanvragen

De achterstand bij de Canadese immigratiedienst is enorm. Op dit moment staat de teller op bijna 1,8 miljoen immigratieaanvragen die op de stapel liggen om behandeld te worden. De achterstand is alleen al sinds juli toegenomen met bijna 350.000 aanvragen.

Dramatische cijfers

CIC News heeft gegevens ontvangen van de ICCRC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) waaruit blijkt hoeveel aanvragen per visumcategorie op de stapel liggen. Deze cijfers zijn van toepassing per 27 oktober en afgerond:

Aanvragen voor permanent residency
(economische visa, familievisa, vluchtelingen- en humanitaire visumaanvragen)
548.000
Tijdelijke visumaanvragen
(studentenvisa, werkvergunningen, tijdelijke verblijfsvisa en toeristenvisa- en verleningen)
776.000
Aanvragen voor Canadees staatsburgerschap
(per 26 oktober)
468.000
Totaal aantal visa in backlog 1.792.000

De oorzaak van deze achterstand

Een woordvoerder van de ICCRC heeft uitgelegd dat de voortdurende internationale reisbeperkingen en de grenssluitingen oorzaken zijn voor deze schrikbarende cijfers. Maar ook de beperkte operationele capaciteit en de problemen voor klanten omtrent het verkrijgen van documentatie uit het buitenland als gevolg van COVID-19 hebben problemen veroorzaakt in de verwerkingsprocessen van aanvragen. Dit zou het vermogen van de ICCRC om aanvragen af te ronden belemmeren waardoor vertragingen ontstaan die naar eigenzeggen buiten de controle van ICCRC liggen.

De ICCRC heeft ook gegevens gepubliceerd over het aantal aanvragen dat tijdens de pandemie wél is verwerkt. Het betreffen cijfers tussen januari en september 2021.

2021 2020
Aanvragen voor permanent residency 337.000 214.000
Tijdelijke visumaanvragen 1.500.000 1.700.000
Aanvragen voor Canadees staatsburgerschap 134.000 80.000

Bron:
https://www.cicnews.com/2021/11/canada-has-a-backlog-of-nearly-1-8-million-immigration-applications-1119651.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-20211119#gs.hgqeel

ICCRC wordt ‘the College’

Al vele jaren begeleiden wij particulieren en zakelijke relaties bij visumaanvragen voor Canada en Australië. Om kandidaten voor Canada te mogen assisteren geldt een registratieplicht voor visumconsultants. De ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) was de partij die verantwoordelijk was voor het verlenen en reguleren van deze registraties. Met ingang van 23 noveber 2021 is een wijziging doorgevoerd. De ICCRC is vanaf dat moment veranderd in de CICC: College of Immigration and Citizenship Consultants. Afgekort ook wel ‘the College’.

Wat verandert er?

Naast de naamswijziging wordt ook een nieuw logo gehanteerd. Verder is het register gelijk gebleven. Datzelfde geldt voor de lidmaatschap nummers. Onze visumconsultants zijn daarom nog altijd te vinden onder onderstaande nummers.

Gwenda van Veldhuizen-Helmig
#R420775

Christiane Kühn
#532359