De Verenigde Staten ‘bevriest’ immigratie voor 2020. Canada heeft een duidelijke boodschap: “come to Canada”

“Come to Canada”. Dat is het bericht van Canada’s minister van immigratie, Marco Mendicino nadat de Verenigde Staten op 23 juni jl. aankondigde permanente en tijdelijke visums op te schorten.

President Donald Trump heeft ingestemd met een besluit dat nieuwe houders van een ‘green card’ en tijdelijke overzeese immigranten de mogelijkheid ontneemt om naar de Verenigde Staten te komen in 2020. Dit besluit is genomen vanuit de overtuiging dat het Amerikanen die hun baan zijn verloren vanwege COVID-19, aan werk te helpen. Minister Mendicino heeft vanaf het begin van de pandemie duidelijk gemaakt dat Canada zich blijft inspannen om immigranten, tijdelijke werknemers en internationale studenten te verwelkomen. Ondanks dat de Canadese economie ook lijdt onder de pandemie, zijn zowel minister Mendicino als de Canadese overheid ervan overtuigd dat het verwelkomen van nieuwe immigranten zal helpen bij het herstel van de economie.

Mendicino zegt: “We have a plan in place that looks to leverage the best and the brightest from around the world. We’ve got pathways like the Express Entry program, and the Global Talent Stream, which will help to bring entrepreneurs, engineers, and innovators. We’ve also got pathways for manual laborers and skilled laborers.”

Zoals we dus zullen blijven zien tijdens de pandemie, blijft Canada nieuwe immigranten verwelkomen via de Express Entry-, de Provincial Nominee programma’s, maar ook via andere wegen naar tijdelijk en permanent verblijf. Bovendien, tijdelijke buitenlandse werknemers met een visum of (werk-)vergunning die momenteel buiten Canada verblijven, zijn grotendeels vrijgesteld van het inreisverbod. Verder kunnen kandidaten in technische beroepen Canada mogelijk binnenkomen via programma’s als ‘the Global Talent stream’. Canada biedt meer dan 100 gecombineerde permanente en tijdelijke verblijfsmogelijkheden aan ‘skilled’ kandidaten, internationale studenten en jonge professionals die naar Canada wensen te emigreren.

Alternatieven voor immigratie naar Canada

Het federale ‘Express Entry’ systeem van Canada is het meest populaire programma. Kandidaten die geïnteresseerd zijn in permanente emigratie naar Canada kunnen een visum-check invullen via onze website. Wij zullen vervolgens je profiel vervolgens beoordelen aan de hand van het Canadese puntensysteem. Het zogenaamde ‘Comprehensive Ranking System’, gebaseerd op factoren als leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring en kennis van de Engelse/Franse taal, etc. Iedere twee weken, ook tijdens de COVID-19 pandemie, vinden uitnodigingsrondes plaats. De federale overheid (immigratiedienst) selecteert kandidaten met de hoogste scores. Vervolgens kan een visumaanvraag voor een permanent verblijf in gang worden gezet.

Een ander populair programma is het ‘Provincial Nominee Programma (PNP)’. Iedere provincie en/of territory heeft een eigen PNP om ‘skilled’ kandidaten te verwelkomen. Daarvoor moeten kandidaten aan alle criteria voldoen en passend binnen de vraag vanuit de lokale arbeidsmarkt. Bij beoordeling van visumkansen voor het federale ‘express entry’ programma, kunnen we ook opties voor PNP onderzoeken. Vul daarvoor de visum-check in.

Voor kandidaten die de Franse taal beheersen in Quebec een interessante optie. Deze provincie werkt met verschillende programma’s, vergelijkbaar met de programma’s die worden aangeboden door de federale overheid en andere provincies.

Zowel de PNP’s en het immigratiesysteem van Quebec blijven actief tijdens de pandemie. Uitnodigingsrondes voor PNP Canada vinden nu bijna wekelijks plaats.

Meer informatie over Express Entry en de PNP Programma’s Canada vind je hier.

Mogelijkheden voor tijdelijk vertrek naar Canada

Even divers als de opties voor permanente emigratie naar Canada, zijn de mogelijkheden voor tijdelijk vertrek naar Canada. Een van die mogelijkheden om tijdelijk te wonen en werken in Canada is via het ‘Temporary Foreign Worker Program (TFWP). Het TFWP helpt Canadese werkgevers, buitenlandse werknemers in te zetten wanneer het niet mogelijk is om een Canadees in te zetten op de positie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat mensen in Canada niet over de juiste kwalificaties beschikken. Vaak is een ‘Labour Market Impact Assessment (LMIA)’ vereist. Werkgevers moeten daarmee aantonen dat het inhuren van een buitenlandse werknemer geen gevolgen heeft voor Canadese werknemers en dat het gunstig is voor de economie. Kandidaten die naar Canada komen via het ‘International Experience Canada (IEC) programma’, of via ‘Intra Company Transfer’, zijn uitgezonderd van de LMIA verplichting.

Een tweede optie is het ‘International Mobility Program (IMP)’. Dit programma is ingericht om Canada’s economische en sociale doelen te promoten. Een groot aantal opties zijn beschikbaar voor ‘skilled’ kandidaten gezien zij interessant zijn voor de Canadese economie. Veel van hen hebben de mogelijkheid om te werken in Canada zonder een LMIA, vanwege ‘trade agreements’ die Canada heeft met Europa, de Verenigde Staten en een aantal andere geïndustrialiseerde landen. LMIA’s zijn niet verplicht zijn onder IMP waardoor het voor zowel werkgevers als werknemers gemakkelijker is om een visum te verkrijgen.

Onder de huidige (in-)reis regelgeving kunnen tijdelijke buitenlandse werknemers naar Canada reizen zolang het doel van de reis van essentieel belang is. Naar Canada reizen, bijvoorbeeld om werkzaamheden voort te zetten in een bestaande functie, valt onder de definitie ‘essential non-optional travel’.

Wens je een passend advies inzake jouw visumkansen? Wij bieden je graag onze visumservice. Via onze website kun je gratis en vrijblijvend een visum-check invullen.