Eerste uitnodigingsronde Working Holiday Canada en herverdeling quotum

Update jongerenprogramma (IEC) Canada 2019

De eerste Working Holiday-uitnodigingsronde heeft 8 april plaatsgevonden en dit paasweekend, daarnaast was er een herverdeling van het Nederlandse quotum aan beschikbare werkvergunningen. Zoals inmiddels duidelijk, dit jaar ging het bemachtigen van een werkvergunning niet zonder slag of stoot.

Sinds 1 oktober 2018 heeft Justitie en Veiligheid namelijk eenzijdig wijzigingen doorgevoerd voor Canadese immigranten, waardoor Nederlandse jongeren lang hebben moeten wachten op hun mogelijkheid om in Canada te werken op basis van de Working Holiday. Veel jongeren zagen de startdatum van hun stage of werkaanbod naderen, terwijl ze in afwachting bleven op een uitnodiging vanuit de Canadese Immigratiedienst. Voor sommigen ligt de startdatum ver genoeg weg om bij Visa4you ingeschreven te blijven staan, toch hebben ook velen dit jaar noodgedwongen hun Canada-avontuur moeten staken.

Omdat wij voor velen het aanspreekpunt zijn, heeft Visa4you de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Riezebos om verantwoording gevraagd. Dhr. Riezebos heeft onlangs aangegeven dat de eenzijdige wijzigingen inmiddels teruggedraaid zijn en dat de uitnodigingsrondes hervat zijn. Wij zijn teleurgesteld dat binnen Justitie en Veiligheid niet op tijd gerealiseerd is hoever genomen besluiten een mensenleven kunnen beïnvloeden, we hopen dan ook niet weer zo’n situatie mee te maken.

Sinds 18 april 2019 is ten slotte het totale quotum aan beschikbare werkvergunningen herverdeeld. Het totale quotum van 600 is ongewijzigd gebleven, waarbij in de Young Professional-categorie dit jaar in totaal 170 i.p.v. 120 werkvergunningen beschikbaar gesteld zijn, waarbij het Working Holiday-programma van 480 naar 430 gezakt is.

Heb jij je al ingeschreven? Het kan nog, hoewel het ontvangen van een uitnodiging helaas niet gegarandeerd is. Aanmelden voor dit jaar kan nog voor beide categorieën totdat de pools sluiten.  

Versoepeling procedure Post-Graduation Work Permit Canada

Het is sinds 14 februari 2019 makkelijker geworden om een zogeheten Post-Graduation Work Permit (PGWP) aan te vragen. Dit is een werkvergunning voor studenten die in Canada gestudeerd hebben.

Kandidaten hoeven niet langer een geldige studievergunning te hebben als ze een werkvergunning aanvragen en de deadline waarbinnen je aanspraak kunt doen is verlengd van 90 dagen naar 180 dagen (6 maanden). De werkvergunning zelf is net zo lang geldig als de studie wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet. Een studie van 12 maanden kan dus recht geven op een werkvergunning van 12 maanden.

Om een PGWP aan te vragen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet aan minstens 8 maanden een erkende school (Designated Learning Institute) hebben gestudeerd in Canada (let op: praktisch alle private post-secondary schools vallen niet onder deze regeling);
 • Aan deze DLI moet je een academic, vocational of professional training program hebben gevolgd;
 • Je zult voor elk semester de fulltime studentenstatus moeten hebben gehad;
 • Je moet vanuit jouw DLI een bevestiging op briefpapier moeten krijgen waarop beschreven wordt dat je de studie aldaar afgerond hebt.

Daarnaast moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen om binnen 180 dagen na afronding van je studie een PGWP aan te vragen:

 • Je hebt momenteel een geldige studievergunning; of
 • Je hebt een geldige studievergunning gehad.

Een PGWP is een open werkvergunning welke voor max. 3 jaar uitgegeven kan worden.

Let op: Studeren in Canada is niet goedkoop voor buitenlandse studenten. Een afgeronde Canadese studie en werkervaring bieden wel vaak aanvullende opties voor een permanente visumaanvraag.

Bron: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/study-permits/post-graduation-work-permit-program/eligibility.html#

Stijging van Canadese immigratietargets

De Canadese immigratiedienst (IRCC) heeft haar nieuwe immigratietargets voor de komende 3 jaar bekend gemaakt. Hierin is een duidelijke stijging zichtbaar wat betreft het aantal aanvragen binnen de economische emigratiestromen. Dit houdt in dat er meer mensen kans maken op een permanent visum via deze stromen!

De Canadese immigratiestromen kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën: 1) de economische programma’s, 2) de familie programma’s, 3) visums voor vluchtelingen en beschermde personen en tot slot 4) aanvragen op basis van humanitaire gronden. Visa4you kan assisteren met visumaanvragen binnen de eerste twee categorieën, welke samen aanspraak doen op ca. 84% van alle permanente visumaanvragen.

Benieuwd naar uw visumkansen voor Canada? Vul de visumcheck in!

De groei van de immigratietargets is het grootst binnen de Skilled Worker stroom en de Provinciale Nominatie Programma’s, welke respectievelijk 18,5% en 29,6% meer plaatsen toegekend hebben gekregen voor de jaren 2020 en 2021.

Biometrische gegevens voor visumaanvragen Canada

Biometrische gegevens voor visumaanvragen Canada

Vanaf de zomerperiode van 2018 zal ‘Citizenship and Immigration Canada (CIC)’ starten met het opvragen van biometrische gegevens bij visumaanvragen. Ofwel: Vingerafdrukken en foto’s. Dit zal van toepassing zijn op toeristenvisa, studievisa, werkvisa en permanente visumaanvragen.

Toelichting van de Canadese Minister van Immigratie Hussen: “Door ons biometrieprogramma uit te breiden, vergemakkelijken we de toegang tot Canada en beschermen we de integriteit van ons immigratiesysteem door snel en nauwkeurig de identiteit van een reiziger vast te stellen”.

Wat is biometrie

Biometrie is de meting van de unieke fysieke kenmerken van een persoon, zoals vingerafdrukken en gelaatstrekken. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de identiteit van een persoon te verifiëren. Het gebruik van biometrische verificatie vermindert de kans op verkeerde of onjuiste identiteit. Verzameling van deze gegevens wordt wereldwijd erkend als een betrouwbare, accurate tool voor het vaststellen van identiteit. Meer dan 70 landen ter wereld gebruiken biometrische gegevens in hun immigratieprogramma’s.

Vanaf 31 juli 2018 zullen vingerafdrukken worden opgevraagd bij visumaanvragen vanuit Europa, het Midden Oosten en Afrika. Voor gebieden als Azië, het Aziatisch-Pacific gebied en Amerika zal dit pas vanaf 31 december 2018 ingaan.

Self Employed categorie Canada gesloten

Self Employed categorie Canada gesloten

Farm management stream – Agrariërs

‘Citizenship and Immigration Canada (CIC)’ heeft op 12 maart jl. aangekondigd dat de Self-Employed categorie voor agrariërs tijdelijk is gesloten voor nieuwe aanvragen. Desondanks worden alle aanvragen, ingestuurd voor 10 maart nog wel behandeld.

Deze specifieke visumcategorie is in het bijzonder opgezet voor zelfstandigen werkenden, niet alleen in de agrarische sector, maar ook atleten en personen actief in de culturele sector. Nu geldt dan ook alleen voor de agrariërs en de bedrijfsleiders dat deze stroom tijdelijk gesloten is en nieuwe aanvragen niet in behandeling worden genomen.

Verwachtingen

Er wordt gespeculeerd dat meer dan 87% van deze aanvragen een afwijzing ontvangt. Of omdat deze niet oprecht zijn of wanneer deze incompleet zijn. Dit betreft vooral de aanvragen in het ‘Visa Application Centre (VAC)’ in New Delhi. Om de juiste aanvragen te verifiëren, werden veel visumaanvragers uitgenodigd voor een interview. Daardoor konden behandelingstijden oplopen tot meer dan 50 maanden. Verwacht wordt dat de wetgeving omtrent deze visumcategorie zal worden gewijzigd. Zo kunnen enkel personen die daadwerkelijk in aanmerking komen voor het visum een aanvraag indienen.

Alternatieven

Er zijn enkele alternatieven voor zelfstandigen in de agrarische sector die graag naar Canada willen emigreren, echter zijn deze provinciaal gebonden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de provinciale programma’s van Alberta, Prince Edward Island en Manitoba.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie over emigratie naar Canada als agrarisch zelfstandige kunt u contact opnemen met Gwenda van Veldhuizen via +31 (0)528 39 11 18 of per email via info@visa4you.nl

Wenst u een beoordeling van uw visumkansen? Ontdek vrijblijvend en kosteloos wat uw mogelijkheden zijn: Vul de visumcheck in.

Groeiende vraag naar werknemers in Canada

Groeiende vraag naar werknemers in Canada

Aantal Canadese vacatures naar recordhoogte

Het aantal vacatures in Canada stegen naar een recordhoogte in het derde kwartaal van 2017, volgens een nieuw rapport van de ‘Canadian Federation of Independent Business’. Volgens het rapport hebben Canadese werkgevers niets soortgelijks meegemaakt sinds begin 2008. Hierdoor is ontstaat er een groeiende vraag naar werknemers in Canada.

Maar liefst 361.700 vacatures werden niet vervuld voor tenminste vier maanden, omdat werkgevers geen geschikte kandidaten hebben kunnen vinden. Deze situatie is een gevolg van de groeiende Canadese economie en een te kort aan vaardige kandidaten.

Indien u wilt uitvinden of u ook in aanmerking komt voor een visum, dan verwijzen wij u graag door naar onze kosteloze visumcheck.

Meeste vacatures beschikbaar in British Columbia

Onderzoek toont dat British Columbia op plek 1 staat wanneer het gaat om de meest beschikbare vacatures. 3,4% ofwel 60.100 vacatures zijn niet vervuld. Quebec komt met 3,1% op de tweede plaats gevolgd door Ontario met 3% en Saskatchewan met 3,4%. Maar ook in Alberta blijven veel vacatures open met een percentage van 2,2% ofwel 33.900 niet vervulde vacatures.

Ten slotte blijkt dat de provincies Manitoba en Newfoundland and Labrador een daling zien in de vacatures. Terwijl de provincies New Brunswick, Nova Scotia en Prince Edward Island geen veranderingen opmerken tussen het tweede en derde kwartaal van 2017.

Meer uitnodigingen in Express Entry voor mensen zonder werkaanbod

Nieuwe statistieken, gepubliceerd door de immigratiedienst (IRCC), laten zien dat er meer Express Entry kandidaten zonder werkaanbod worden uitgenodigd. Als gevolge van gerichte verbeteringen aan de manier waarop kandidaten worden gerangschikt.

Het volledige nieuwsbericht over dit item vind u hier.

 

 

 

Cijfers International Experience Canada

Actuele cijfers International Experience Canada

Update week 51

 

Wanneer je in Canada (on)betaald werk wilt verrichten voor een periode tot 12 maanden, ontkom je niet aan het feit dat je hier een werkvergunning voor nodig hebt. Daarom is er een jaarlijks, terugkerend uitwisselingsprogramma. Het programma biedt Nederlandse jongeren tussen de 18 en 31 jaar oud de mogelijkheid om stage te lopen, te werken en/of reizen in Canada voor een periode tot twaalf maanden. In dit bericht vind je de actuele cijfers van International Experience Canada.

Het programma is onderverdeeld in twee soorten visa: De open werkvergunning en de open werkvergunning en de gebonden werkvergunning (Working Holiday en Young Professional).

Alle informatie over de verschillende visa vindt je hier.

 

Actuele informatie

Sinds 3 november 2017 kun je je aanmelden voor één van beide programma’s. Vanaf 20 november zijn er wekelijks uitnodigingsrondes. Inmiddels hebben er vier uitnodigingsrondes plaats gevonden. Hieronder vind je de meest actuele cijfers voor beide programma’s, beschikbaar gesteld op donderdag 21 december.

Working Holiday (open werkvergunning)

Quota: 480
Aantal verstuurde uitnodigingen: 501
Beschikbare plekken: 160
Huidig aantal kandidaten in de pool: 75
Kans om een uitnodiging te ontvangen: 40% – 59%

Young Professional (gebonden werkvergunning)

Quota: 120
Aantal verstuurde uitnodigingen: 85
Beschikbare plekken: 77
Huidig aantal kandidaten in de pool: 3
Kans om een uitnodiging te ontvangen: 80% – 99%

*) waarom zijn er meer plekken beschikbaar dan het quota minus de reeds verstuurde uitnodigingen?
– niet iedere kandidaat accepteert (op tijd) zijn/haar uitnodiging, dit resulteert in een plus aan beschikbare plekken.

Wil jij in 2018 stagelopen, werken en/of reizen in Canada? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Jelle de Boer voor meer informatie over de mogelijkheden binnen het International Experience Canada.

Jelle de Boer
Visumconsultant Canada | Tijdelijke visumaanvragen
+31 (0)528 39 11 18
jelle@visa4you.nl

 

Pool International Experience Canada geopend

Stagelopen of werken en reizen in Canada

Wil jij een jaar (of korter) werken en reizen in Canada of ga je stagelopen in Canada, dan dien je over een visum te beschikken. Dit geldt ook wanneer je stage onbetaald is. Het jongerenprogramma voor Canada biedt mogelijkheden voor jouw avontuur.

Een jaar naar Canada met het International Experience Programma.

Canada biedt jongeren ouder dan 18 jaar en jonger dan 31 jaar de mogelijkheid om een visum aan te vragen binnen het jongerenprogramma (IEC). Dit visum biedt je de mogelijkheid om gedurende een periode van twaalf maanden in Canada te verblijven. Tijdens deze twaalf maanden mag je (betaalde) werkzaamheden verrichten en mag je tot zes maanden studeren.

Er geldt een vastgesteld quota en het programma wordt vaak eenmalig per jaar geopend. Dit betekent dat er meer vraag dan aanbod is en VOL = VOL. Op het moment dat wij je aanvraag hebben ingediend kom je in een zogeheten ‘pool’ terecht, samen met alle andere kandidaten. Uitnodigingen om je daadwerkelijke aanvraag gereed te maken ontvangen wij op willekeurige basis. Wil jij zo veel mogelijk kans maken op een visum, dan is het van belang om je zo snel mogelijk bij ons aan te melden. Naar verwachting zullen de eerste uitnodigingen plaats vinden in december of januari.

De pool is geopend op 3 november 2017. Dit betekent dat wij jouw aanvraag kunnen indienen wanneer jij je bij ons hebt aangemeld en wij over alle benodigde informatie beschikken.

Voor het Working Holiday programma van 2018 worden er 480 werkvergunningen beschikbaar gesteld voor Nederland.  Voor de gebonden werkvergunning worden er 120 werkvergunningen beschikbaar gesteld.

Meer informatie over het programma vind je hier!

Aanmelden:

Heb jij je nog niet aangemeld? Neem dan snel contact op met Visa4you.

Jelle de Boer
T. +31 (0)528 39 11 18
E. jelle@visa4you.nl

 

Veranderingen ouders-afhankelijke kinderen Canada

Canada | Veranderingen ouderafhankelijke kinderen

Goed nieuws voor toekomstig emigrerende gezinnen met kinderen tussen de 19 en 22 jaar! Onlangs heeft de Canadese Immigratiedienst bekendgemaakt dat vanaf 24 oktober 2017 de leeftijdsgrens van ouders-afhankelijke emigrerende kinderen verhoogd wordt van 19 jaar naar 22 jaar.

Kinderen van emigrerende kandidaten boven de 22 jaar kunnen helaas niet meegenomen worden in de aanvraag van de ouders en moeten op eigen kracht eerst tijdelijk of wellicht direct permanent een visa zien te bemachtigen. Ook moet genoemd worden dat de veranderingen pas van kracht zijn indien de aanvraag ná 24 oktober 2017 opgestart wordt. Neem voor meer informatie contact op met Gwenda van Veldhuizen | 0528 391 118.

Immigratie Canada – tussenstand 2017

Antwoord op veel gestelde vragen rondom Express Entry

1 Juli is Canada Day, een dag waar traditioneel de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt en een vooruitblik wordt gegeven van de verwachtingen voor het komende half jaar. Met betrekking tot de immigratiecijfers is 2017 tot zover een opvallend jaar, met name met het oog op het Express Entry systeem.

Het Canadese halfjaarrapport gaat in op enkele veel gestelde, maar complexe vragen over het Express Entry systeem:

 • Waarom zijn het aantal uitnodigingen voor het Express Entry systeem, de zgn Invitations to Apply (ITAs) gestegen?
 • Is de verwachting dat er meer ITA’s worden verstuurd?
 • En welk effect kan dit hebben op het scoresysteem ‘Comprehensive Ranking system (CRS)’?
 • Is de CRS score veranderd de afgelopen maanden, en komen er nog meer veranderingen?
 • Hoe gaan de provincies om met het toelatingssysteem?

Meer ITA’s verstuurd

In het 1e kwartaal van dit jaar was al een veel hoger aantal ITA’s (24.632) verstuurd aan kandidaten in de Express-entry pool dan het voorgaande kwartaal. Het 2e kwartaal is een nog hoger aantal ITA’s (26.653) verstuurd ten opzichte van het 1e kwartaal.

Het totaal aantal verstuurde uitnodigingen van het afgelopen half jaar komt daarmee op 51.285 ITA’s, deze aantallen zijn tot dusver niet gehaald sinds de invoer van de Express Entry in 2015.
De stijging heeft te maken met 2 factoren: Ten eerste heeft de regering een hogere jaarlijkse doelstelling voor de federale economische programma’s die onder Express Entry vallen en ten tweede heeft het IRCC bewerkstelligd dat het aantal uitnodigingen verhoogd kon worden, ook vanwege het belang dat de Express Entry de belangrijkste factor is voor economische immigratie.
Overigens is het goed op te merken dat ook de provinciale nominatieprogramma’s ‘PNP’s’ hun doelstelling hebben verhoogd, en daarvoor ook heeft gezorgd voor meer uitnodigingen.

Welk effect kan deze groei in ITA’s hebben op het scoresysteem CRS?

De toename van het aantal ITA’s het afgelopen half jaar kwam met name vanwege de verlaging van de CRS score. Bij 7 van de 16 toelatingsrondes werd de minimale CRS score verlaagd. Zo was bij de 1e ronde van dit jaar de minimale score 468 punten, tegenover een score van 497 punten in december 2016. Bij de toelatingsronde van 31 mei jl. was de CRS score gedaald naar 413 punten, hetgeen betekende dat er een grotere en meer diverse groep kandidaten de zo belangrijke ‘Invitation to Apply’ (ITA) heeft ontvangen.
De meeste recente toelatingsronde laat overigens een hogere CRS score zien, nl. 449 punten. Deze verhoging was te verwachten voor de korte termijn, naar aanleiding van de recente veranderingen in de CRS. Namelijk extra punten voor kandidaten met broer fo zus in Canada en voor kandidaten die de Franse taal beheersen.

Hoe kan het dat er ook kandidaten worden toegelaten met lagere CRS scores?

Het komt veel voor dat Express Entry kandidaten een lagere CRS score hebben dan het vereist aantal punten. In 2016 had 55% van de kandidaten met een ITA een CRS score van minder dan 450 (laagste score in 2016). Dit komt doordat het CRS de score aangeeft zonder de extra punten voor een provinciale nominatie, een baanaanbod of post-secundair onderwijs in Canada.
In 2016 had circa 26% van de 33.872 kandidaten met een ITA een provinciale nominatie ontvangen. Een provinciale nominatie staat voor 600 CRS punten. Een CRS score van 200 zou daarmee 800 worden met een provinciale nominatie.

De provincies blijven actief in 2017. Als we kijken naar een periode van 10 dagen (eind mei 2017); hebben 143 kandidaten punten ontvangen voor een provinciaal nominatieprogramma.
De regering heeft op 6 juni 2017 wederom wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kunnen kandidaten factoren gebruiken om hun CRS-score te verbeteren.

Is de verwachting dat het komende half jaar meer kandidaten voor de Express Entry worden uitgenodigd?

Kandidaten die tussen nu en het eind van dit jaar een ITA ontvangen, zullen zich waarschijnlijk in 2018 in Canada vestigen. Dat betekent dat ze qua immigratie aantallen al worden meegeteld voor het volgende jaar. De exacte immigratiecijfers voor 2018 nog niet bekend zijn, maar onlangs heeft de Canadese minister voor immigratie bekend gemaakt dat het totale cijfer voor immigratie 300.000 zal zijn. Dat betekent dat de doelstelling voor 2018 waarschijnlijk hoger of gelijk zal zijn als de doelstelling voor dit jaar. Economische immigratie wordt binnen Canada nog steeds gezien als een belangrijk bestanddeel van de economische toekomst van het land. De verwachting is dan ook het aantal ITA’s gelijk zal zijn of zal stijgen.

Welke effect valt dan te verwachten op de CRS score?

Zoals hierboven al aangegeven, zal bij meer uitnodigingen (ITA’s) en hogere doelstellingen voor immigranten, leiden tot een lagere CRS score. Echter een lagere score met meer uitnodigingen, kan ook het effect hebben dat er minder uitnodigingsrondes voor de Express Entry worden gehouden. Dit was in juni te merken.

Een meer dynamische benadering van IRCC

In de afgelopen maanden heeft IRCC de Express Entry op een meer praktische manier benaderd, zoals met programma-specifieke rondes en verbeteringen in het CRS. Zo zijn er veranderingen doorgevoerd voor werknemers in Canada die extra punten kunnen verkrijgen voor gekwalificeerde baanaanbiedingen zonder LMIA. Daarnaast is de toekenning van CRS punten voor een bepaald baanaanbod veranderd van 600 tot 50 of 200 punten en werden extra punten toegekend voor kandidaten met een Canadese opleiding. Deze veranderingen waren gebaseerd op het IRCC’s doel om meer nadruk te leggen op persoonlijk vaardigheden en ervaring.

Hoe gaan de provincies om met het Express Entry systeem?

Enkele ontwikkelingen van het afgelopen half jaar geeft aan hoe provincies hun Provinciale Nominatie Programma (PNP’s) hebben aangepast op de kandidaten binnen de Express Entry.
Zo heeft Ontario bijvoorbeeld zijn Human Capital Priorities-programma bijgewerkt om zich te richten op bepaalde werknemers, waaronder meest recent werknemers in ICT. Deze kandidaten ontvingen een Notification of Interest (NOI), ook al hadden ze niet de vereiste 400 CRS-punten. Verder introduceerde Ontario een nieuw Provinciaal nominatieprogramma binnen Express Entry voor tradeworkers en blijft de provincie NOI’s uitgeven voor Franstalige Skilled workers.

Andere provincies hebben ook veranderingen doorgevoerd. Zo opende Saskatchewan een ‘International Skilled Worker’ subcategorie voor kandidaten zonder werkaanbod maar wel met werkervaring in bepaalde sectoren, op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Ook British Columbia nodigde werknemers en studenten in de Express Entry pool uit voor hun PNP. De Atlantic, waaronder Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick en Newfoundland, zijn ook actief binnen de Express Entry pool.

Verwachtingen voor de toekomst

2017 kenmerkt zich door veranderingen in de Express Entry. De verbeteringen van november 2016 vertalen zich in een verhoogd aantal uitnodigingen (ITA’s), kandidaten in de pool zullen hiervan profiteren. De laatste veranderingen laat zien dat het IRCC zich er voor inzet voor meer verscheidenheid aan kandidaten uit te nodigen. De verwachting van het IRCC is dat de CRS-score kan afnemen, maar het blijft onduidelijk hoe laag deze score kan worden. Als de frequentie van het aantal Express Entry rondes hoog blijft, dan zullen we een verdere daling van de CRS-score zien in 2017.

Uw kansen in de Express Entry?

De eerste stap voor toelating in de Express Entry pool is het opzetten van een nauwkeurig, volledig en actueel profiel. Visa4you volgt nauwlettend de ontwikkelingen binnen de CRS en de PNP ontwikkelingen om zodoende de kansen te vergroten om een uitnodiging te ontvangen. Als eenmaal een ITA is ontvangen, zorgt Visa4you ervoor dat alle documenten en formulieren grondig worden onderzocht en opgesteld. Bent u benieuwd naar uw visummogelijkheden voor Canada? Vult u dan onze vrijblijvende en gratis visumcheck in.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.