Werknemers naar Canada

Wanneer een project in Canada is aangenomen en medewerkers tijdelijk naar Canada moeten vertrekken, dan moet een visum worden aangevraagd. Datzelfde geldt wanneer je voornemens bent te exporteren naar Canada en daarvoor werknemers wilt uitzenden. Het aanvragen van een visum voor Canada is complex. De basis voor een visumtraject is dan ook vaak het hebben van opdrachtgever en dus een contract in Canada.

Tijdelijk naar Canada

Het is niet gemakkelijk om werknemers naar Canada uit te zenden. Het Canadese visumsysteem is namelijk erg complex. Afhankelijk van de situatie en het project kunnen diverse visums aangevraagd worden. Voor tijdelijke opdrachten in Canada kunnen we visums tot 6 maanden aanvragen.

Grensmedewerkers worden steeds kritischer bij het behandelen van aanvragen aan de grens. Zijn grensmedewerkers niet tevreden of niet overtuigd van het feit dat de kandidaat aan de vereisten voldoet, dan wordt deze direct retour gestuurd. Om deze vervelende situaties te voorkomen verzorgen wij vooraf een aanvraag (opinion). Komt een kandidaat dan aan in Canada, dan is het voor grensmedewerkers duidelijk dat de aanvraag reeds is behandeld en worden vervelende situaties bij de grens voorkomen.

Onderstaand een overzicht van de visums en voorwaarden:

Business Visitor

Deze categorie biedt mogelijkheden indien je niet in dienst treed bij een Canadese werkgever, maar tijdelijk zakelijke activiteiten in Canada verricht voor een internationale organisatie. Daarbij is het dus van groot belang dat de primaire bron van beloning buiten Canada blijft. Daarnaast moet de hoofdvestiging van de opdrachtnemer (werkgever) ook buiten Canada gevestigd zijn. Binnen de categorie ‘Business Visitors’ gelden verschillende overeenkomsten/verdragen:

CETA Business Visitors

In deze overeenkomst zijn diverse categorieën vastgelegd voor toegestane bedrijfsactiviteit in Canada. Kandidaten mogen maximaal 90 dagen in Canada verblijven in iedere 6-maand-periode. Toegestane activiteiten in Canada zijn onder andere:

  • Vergaderingen of conferenties bijwonen, of overleg plegen met zakenpartners;
  • Onafhankelijk onderzoek verrichten of onderzoek verrichten in Canada voor een onderneming met een hoofdkantoor in een EU-lidstaat;
  • Marktonderzoek of analyses uitvoeren in Canada voor een onderneming met een hoofdkantoor in een EU-lidstaat;
  • Trainingen bijwonen. De voorwaarde hierbij is wel dat te ontvangen training beperkt is tot observatie, vertrouwdheid en klaslokaal (alleen instructie);
  • (Handels-)beurzen bezoeken om het bedrijf, haar producten of de diensten te promoten;
  • Sales- en inkoopactiviteiten;
  • Aftersales of after-lease service. Hieronder vallen onder andere: installateurs, reparatie- en onderhoudspersoneel en supervisors, die over gespecialiseerde kennis beschikken die essentieel is voor de contractuele verplichting van een verkoper. Let wel op: ‘hands-on’ werk is niet toegestaan.

Naast bovengenoemde bedrijfsactiviteiten zijn nog enkele andere activiteiten in Canada toegestaan onder deze categorie. Wij voorzien je graag van een passend advies. Neem daarvoor contact op met onze experts op het gebied van Business Visitors Canada.

Personeel voor spoedreparaties

De toelating tot Canada van reparatiepersoneel en onderhoudstechnici is vaak toegestaan voor een korte periode. Dat wil zeggen: minder dan 30 kalenderdagen. Daarbij is het belangrijk dat de medewerker naar Canada moet vertrekken om noodreparaties uit te voeren aan industriële of commerciële apparatuur om verstoring van bedrijfsactiviteiten te voorkomen. Hierbij is het niet van belang of de apparatuur nog onder de garantie valt. Verder is het belangrijk dat de medewerker beschikt over specifieke kennis van de apparatuur. Daarnaast is het alleen mogelijk om medewerkers naar Canada te sturen wanneer de organisatie niet ook gevestigd is in Canada.

Langdurig naar Canada

Naast bovengenoemde visums bestaat eventueel ook een mogelijkheid om een langdurige werkvergunning te verkrijgen. Moeten werknemers langdurig naar Canada, of wordt een vestiging van de organisatie in Canada opgezet? Dan is ‘Intra-Company Transfer’ wellicht een passende optie. Hieronder lees je meer over deze werkvergunning voor Canada.

Intra-company transfer

Speciaal voor internationale ondernemingen met een vestiging in Canada is de ‘intra-company transfer’ visumcategorie gecreëerd. Vaak wordt deze werkvergunning aangevraagd voor een bestaande vestiging in Canada, maar er zijn ook mogelijkheden wanneer een vestiging in Canada wordt opgezet. Met deze werkvergunning kan een werknemer naar Canada worden uitgezonden. Hiervoor gelden uiteraard specifieke voorwaarden. Zo moet de kandidaat (werknemer) op het moment van de aanvraag in dienst zijn bij een multinational met een hoofdvestiging, dochteronderneming, filiaal of gelieerde onderneming van het bedrijf, gevestigd in Canada. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat minimaal één jaar fulltime in dienst is geweest in de afgelopen drie jaar. Tenslotte moet de aangeboden functie in Canada een vallen onder de ‘senior management’ of ‘specialized knowlegde’ categorie.