Wonen en werken in Australië

Heb je de wens om te emigreren naar Australië vanuit Nederland of België, dan moet je vooraf en tijdig je visum regelen. Australië heeft veel verschillende soorten visums. Wanneer je langdurig (permanent) wilt wonen en werken in Australië, of indien je wilt emigreren naar Australië met je gezin dan biedt het Skilled Migrant visum wellicht opties.

Skilled Migrant visum

Wil je verhuizen naar Australië, er wonen en werken? Dan heb je een verblijfsvergunning voor Australië nodig. Met het Skilled Migrant visum mag je wonen en werken in Australië. Deze visumcategorie is ingericht om mensen te werven die een bijdrage kunnen leveren aan de Australische economie. Om dit te toetsen en om de juiste mensen te selecteren, gelden diverse voorwaarden voor dit visum. Zo geldt voor mensen die willen emigreren naar Australië een maximale leeftijd van 45 jaar. Dit geldt voor een permanente verhuizing naar Australië. Ben je ouder dan 45 jaar en/of wil je tijdelijk wonen en werken in Australië, dan behoort een ‘employer sponsored visum’ wellicht tot de mogelijkheden. Verder gelden de volgende voorwaarden voor het Skilled Migrant visum:

  • Je bent ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 45 jaar.
  • Jouw beroep of het beroep van je partner (indien van toepassing) staat op de beroepenlijst van Australië. Deze is onderverdeeld in twee delen: ‘Medium and Long-term Strategic Skills list’ en de ‘Short-term Skilled Occupation List’.
  • Je voldoet aan de eisen met betrekking tot behaalde diploma’s en werkervaring. Deze eisen zijn vastgelegd door de Australische immigratiedienst en wisselen per beroepsgroep.
  • In de puntentest van Australië scoor je voldoende punten.
  • Jouw kennis van de Engelse taal moet aan een bepaald niveau voldoen en wordt getoetst door middel van een Engelse test.
  • Tenslotte is het van belang dat je in goede gezondheid bent en je moet bij aanvraag van een visum voor Australië aantonen dat je geen strafblad hebt.

Wil jij een visum aanvragen voor Australië en ben je benieuwd naar jouw kansen? De kosteloze visum-check behoort tot onze visumdiensten. Doe gratis en vrijblijvend onze visum-check!

De Skilled Migrant categorie is verdeeld in verschillende subcategorieën. Al deze visums hebben eigen eisen en voorwaarden. Hierover vindt je onderstaand meer informatie.

Skilled Independent visum

Het Skilled Independent visum voor Australië is één van de meeste populaire visums. Met dit visum mag je wonen en werken in heel Australië. Je krijgt een permanente verblijfsvergunning waarmee je vanuit Nederland of België naar Australië kunt verhuizen. Er gelden verschillende voorwaarden voor dit visum. Zo moet je allereerst skills kunnen aantonen in een beroep op de Medium and Long-term Strategic Skills List. Verder moet je voldoende punten scoren in de puntentest van Australië. Normaliter geldt een minimum van 65 punten voor een Skilled Migrant categorie. Omdat dit een heel populair visum is waarvoor dus veel mensen een aanvraag indienen, is het minimumaantal punten ver omhoog geschroefd. Dit benodigde aantal punten wisselt vaak per periode (maand).

Skilled Nominated visum

Voor mensen die niet aan het hierboven genoemde hoge aantal punten kunnen voldoen behoort het Skilled Nominated visum wellicht wel tot de mogelijkheden. Wanneer je een beroep hebt op de ‘Short-term Skilled Occupation List’ behoort het ‘Skilled Independent’ visum niet tot de mogelijkheden en val je direct onder deze visumcategorie. Uiteraard is dit enkel het geval wanneer je aan de gestelde voorwaarden voor het visum voldoet. Zoals de naam doet vermoeden is een nominatie onderdeel van deze visumaanvraag voor Australië. Deze nominatie kan afgegeven worden door een Australische staat of Territory, maar ook door een eerstegraads familielid woonachtig in Australië. Voor familieleden geldt dat zij aan diverse voorwaarden moeten voldoen indien zij als sponsor willen dienen. Nominatie levert extra punten op in de puntentest van Australië. De voorwaarde van een nominatie is wel dat je de eerste twee of drie jaren van je verblijf in Australië gebonden bent aan de desbetreffende Australische staat of Territory. Iedere staat hanteert eigen programma’s, voorwaarden en een eigen lijst met beroepen die zij willen uitnodigen voor nominatie. Het Skilled Nominated visum kent twee programma’s:

Skilled Nominated

Met dit visum mag je permanent wonen en werken in Australië en verhuizen naar stedelijke gebieden. Of dit visum tot de mogelijkheden behoort hangt af van je puntentotaal en het aanbod van nominatieprogramma’s voor dit visum.

Skilled Regional

Dit visum is een voorloper van het permanente visum voor Australië. Met dit visum mag je verhuizen naar gebieden die als regionaal zijn aangemerkt. Het grootste gedeelte van Australië is als regionaal gebied aangemerkt. Verhuizen naar grote steden zoals bijvoorbeeld Sydney, Melbourne en Brisbane behoort niet tot de mogelijkheden. Daarnaast is dit visum voor mensen met eerstegraads familie in Australië.

Wil je een werkvisum voor Australië aanvragen en heb je een werkaanbod, kijk dan eens bij het employer sponsored visum. Wanneer je wilt weten of je in aanmerking kunt komen voor een Skilled Migrant visum kun je kosteloos de visum-check invullen. Heb je vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31 528 391118 of stuur ons een email via info@visa4you.org.