Wonen en werken in Australië

Het Skilled Migrant visum
Voor wonen en werken in Australië

Veel mensen dromen van een toekomst in Australië. Wanneer u wilt wonen en werken in Australië, dan heeft u een visum nodig. Het kan in dit geval gaan om zowel tijdelijk verblijf voor een aantal jaren als permanente vestiging in Australië.

Skilled Migrant visum

Deze categorie is er op gericht mensen te werven die een bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Australische economie. Hiertoe behoren mensen in loondienst, zelfstandig ondernemers met een omzet lager dan AUD 500,000.- en eigen vermogen lager dan AUD 800,000.-.

Om in aanmerking te komen voor een visum in deze categorie moet u aan verschillende eisen voldoen. Zo dient uw beroep op de beroepenlijst van Australië te staan, dit is van essentieel belang. Daarnaast gelden er per beroepsgroep eisen met betrekking tot diploma’s en werkervaring. Verder zijn de volgende zaken van belang:

  • U bent ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 45 jaar
  • Ook beheerst u een goede kennis van de Engelse taal
  • U behaalt voldoende punten in de puntentelling van Australië
  • Tenslotte bent u in goede gezondheid en u heeft geen strafblad

Deze visumcategorie is verdeeld in verschillende visa die op hun beurt eigen eisen en condities kennen.

Visumcategorieën Australië

Skilled Independent visum

Gesteld dat uw beroep op de zogeheten ‘Medium and Long-term Strategic Skills List’ staat én dat u aan bovengenoemde eisen voldoet, maakt dat u wellicht in aanmerking komt voor dit visum. Op deze lijst staan beroepen waarin een te kort is binnen de Australische arbeidsmarkt. Op basis van dit visum mag u permanent in Australië wonen en werken. Daarnaast bent u met dit visum niet gebonden bent aan een gebied (‘State/Territory’) of aan een werkgever.

Skilled Nominated visum

Ten eerste is het skilled nominated visum van toepassing voor mensen met een beroep op de ‘Medium and Long-term Strategic Skills List’. Indien u onvoldoende punten behaalt in de puntentelling aan de hand van de basiselementen (leeftijd, opleiding, werkervaring en kennis van de Engelse taal), dan moeten de ontbrekende punten gecompenseerd worden. U kun extra punten krijgen voor ‘state nominatie’.  Daarnaast kunt u eventueel gesponsord worden door een eerstegraads familielid.

Ten tweede is dit visum voor mensen met een beroep op de ‘Short-term Skilled Occupation list’. Daartoe behoren beroepen waarin een tekort is in een bepaalde regio of gebied. In dit geval is een ‘state nominatie’ verplicht. Ook in deze situatie kunt u door een familielid gesponsord worden.

Iedere Australische staat hanteert een eigen beroepenlijst met beroepen die zij sponsoren. Dit zijn de beroepen waarin zij een tekort zien binnen de eigen arbeidsmarkt. Voor iedere staat gelden verschillende eisen met betrekking tot nominatie voor een visumaanvraag.

 Wenst u meer informatie over uw visumkansen voor Australië? Neem dan contact met ons op, of vul de online visumcheck in voor een indicatie van uw visumkansen.