Wonen en werken in Canada

Het Skilled Worker visum
Voor wonen en werken in Canada

Indien u wilt wonen en werken in Canada, dan dient u over een visum te beschikken. Binnen de skilled worker categorie is het dan ook mogelijk om een permanent visum te verkrijgen. Uiteraard is dit enkel mogelijk wanneer u aan de eisen kunt voldoen. Om in aanmerking te komen voor een van de visa wordt er in de eerste plaats een beoordeling gemaakt van uw profiel. Hierbij zijn onder andere kennis (werkervaring) en kwalificaties van belang.

Om een visumaanvraag te kunnen starten doorloopt u verschillende fasen, hierbij is het ‘Express Entry systeem’ een belangrijk gegeven. Door middel van dit systeem worden punten toegekend aan verschillende persoonlijke factoren. Zo worden de kandidaten met de hoogste score uitgenodigd voor een volledige visum aanvraag.

Meer informatie over het ‘Express Entry Systeem’, maar ook over de punten en uitnodigingen in de afgelopen periode vindt u hier: Express Entry Canada

Visumcategorieën Canada

Federal Skilled Worker

Wanneer u een visum wilt aanvragen binnen deze ‘Federal Skilled Worker’ categorie, moet u aan verschillende eisen voldoen. Zo is in de eerste plaats de score in de puntentelling van groot belang. Om in aanmerking te komen moet u minimaal 67 van de 100 punten scoren. Naast werkervaring en diploma’s zijn de volgende factoren van belang:

  • Uw leeftijd
  • Zoals benoemd zijn daarnaast diploma’s en werkervaring van belang
  • Verder is uw kennis van de Engelse of Franse taal aan de orde
  • Een eventueel werkaanbod van een Canadese werkgever levert extra punten op
  • Tenslotte: uw connecties met Canada (Bijvoorbeeld taalkennis van partner, Canadese werkervaring of studie, familie in Canada)

Verder is het belangrijk dat uw functie het juiste ‘level’ heeft. Dat wil zeggen dat u tenminste één jaar fulltime werkervaring moet hebben in een functie in de NOC (National Occupational Classification) Lijst, level O, A of B. Ook wordt er gekeken of uw eigen vermogen past bij uw gezinsgrootte. De eisen hiervoor zijn vastgesteld door ICCRC.

Zodra er is bepaald dat u aan bovenstaande eisen voldoet, dan kan uw profiel worden opgesteld en ingestuurd. Hierna wordt uw profiel nogmaals beoordeeld, maar nu aan de hand van een andere puntentelling: Het zogenaamde ‘Comprehensive Ranking System (CRS)’. Op basis van deze score worden er regelmatig uitnodigingsrondes gehouden. Alle kandidaten met een score boven de minimale score van de desbetreffende ronde ontvangen een uitnodiging.

Voor meer informatie over het ‘Express Entry Systeem’, klik hier.

Federal Skilled Trade Class

Werknemers met vaktechnische beroepen zijn veelgevraagd in Canada. Om die reden is voor mensen met een vaktechnisch beroep is deze aparte visumcategorie opgesteld.  Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, moet u voor dit visum aan verschillende eisen voldoen. Denk hierbij aan:

  • Tenminste twee jaren werkervaring in de afgelopen vijf jaren
  • Daarnaast moet uw functie onder de ‘skilled trade’ vallen
  • U heeft een werkaanbod van een Canadese werkgever en dit werkaanbod is goedgekeurd door ‘Employment and Social Development Canada’
  • Verder heeft u goede kennis van de Engelse of Franse taal
  • U voldoet aan de gestelde beroepscriteria (bijvoorbeeld: registratie)

Indien u aan deze eisen voldoet kunt u een profiel insturen binnen de ‘Express Entry pool’. Ook dit visum wordt beoordeeld op basis van de CRS score.

Canadian Experience Class

Deze categorie is er op gericht mensen te werven met werkervaring in Canada. Indien u één jaar fulltime werkervaring heeft opgedaan in de laatste drie jaren, dan komt u wellicht in aanmerking voor de visum. Dit kan echter alleen wanneer de functie het juiste level (O, A of B) heeft en dus op de NOC lijst staat. Tenslotte moet ook hier kennis van de Engelse of Franse taal worden aangetoond. Evenals de hiervoor genoemde visa, is ook hier een minimale CRS Score vereist.

Provincial Nominee Program

Als laatste behoort ook de ‘Provincial Nominee Program’ tot de visumcategorieën in de ‘Skilled Workers class’. Veel provincies hebben een eigen visumprogramma, de PNP’s. Door middel van deze programma’s kunnen provincies meer direct een rol spelen bij de selectie van immigranten. Daarnaast kan er zo worden ingespeeld op de vraag en het aanbod binnen de arbeidsmarkt van de desbetreffende provincies. Iedere provincie hanteert dan ook eigen eisen en voorwaarden.

Mocht er een al een keuze zijn gemaakt voor een provincie en/of wanneer er geen opties zijn binnen andere categorieën, dan is dit programma een mooie oplossing.

Bent u benieuwd naar uw visumkansen en de mogelijkheden om te wonen en werken in Canada?
Vul dan de vrijblijvende, online visumcheck in.