Wonen en werken in Canada

Je hebt een visum voor Canada nodig wanneer je naar het land wilt reizen. Het Skilled Worker visum is voor mensen die willen emigreren naar Canada of er langdurig willen wonen en werken. Het Skilled Worker visum is onderverdeeld in een aantal soorten visums.

Skilled Worker visum

Wil je naar Canada verhuizen en daar werken en wonen, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Met het Skilled Worker visum mag je (permanent) werken en wonen in Canada. Maar, niet iedereen komt in aanmerking voor een visum. Canada selecteert emigranten op basis van de bijdrage die zij kunnen leveren aan de economie. Hiervoor is het ‘Express Entry’ systeem ingericht. Of je kunt emigreren naar Canada binnen Express Entry wordt bepaald aan de hand van onder andere een puntensysteem. Om voldoende punten te behalen moet je aan voorwaarden voldoen. De volgende factoren zijn van belang:

  • Je leeftijd: hoe jonger je bent, des te meer punten je voor leeftijd scoort;
  • Behaalde diploma’s en ‘skilled’ werkervaring;
  • Of je voldoende kennis hebt van de Engelse en eventueel de Franse taal;
  • Je aanpassingsvermogen (taalkennis van je partner, Canadese werkervaring, studie gevolgd in Canada) en eventuele connecties in Canada;
  • Verder ben je in goede gezondheid (medische keuring is verplicht) en heb je geen strafblad;
  • Heb je een werkaanbod van een Canadese werkgever, dan levert dit extra punten op.

Wanneer je wilt emigreren naar Canada geldt een puntensysteem. Binnen dit systeem (Express Entry) doorloop je minimaal twee fasen. Voor iedere fase geldt een minimaal puntenaantal. Om aan de eerste voorwaarden te kunnen voldoen moet je minimaal 67 punten scoren. Daarna kan de visumaanvraag verder worden ingericht, mits je aan de voorwaarden voldoet voor het daaropvolgende puntensysteem: ‘Comprehensive Ranking System (CRS)’. Deze score bepaald of je wel of niet in aanmerking komt voor het uiteindelijke visum. Het is dus van groot belang dat hier vooraf een goede inschatting van wordt gemaakt.

Meer informatie over Express Entry, het puntensysteem en de uitnodigingen in de afgelopen periode vind je hier: Express Entry Canada

Het Express Entry systeem is verdeeld in drie subcategorieën (programma’s). Deze visums hebben eigen voorwaarden. Hieronder lichten we deze 3 soorten visums verder toe:

Federal Skilled Worker

Dit programma is voor mensen met overzeese werkervaring die permanent willen emigreren naar Canada. De werkervaring die je in Nederland of België hebt opgedaan moet ‘skilled’ zijn en minimaal voor één jaar aantoonbaar. Of je werkervaring ‘skilled’ is wordt bepaald aan de hand van ‘National Occupation Classification’. Hierin zijn diverse ‘skill levels’ vastgelegd. Daarnaast wordt gekeken of je eigen vermogen past bij je gezinsgrootte. Hiervoor zijn eisen gesteld door de Canadese Immigratiedienst (ICCRC).

Federal Skilled Trades Program

Wanneer je minimaal twee jaar werkervaring (in de laatste vijf jaren) hebt binnen een vaktechnisch beroep, is dit programma misschien een optie. In Canada zijn tekorten aan vakmensen. Daarom is voor vakmensen een speciale visumcategorie binnen Express Entry ingericht. De voorwaarde voor een visum binnen het ‘Federal Skilled Trades Program’ is dat je een werkaanbod nodig hebt vanuit een Canadese werkgever. Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden voor opleidingen en eventuele registraties in Canada.

Canadian Experience Class

Mensen die werkervaring hebben opgedaan in Canada hebben een streepje voor. Speciaal voor deze kandidaten is daarom de ‘Candian Experience Class’ ingericht. Met dit visum kun je emigreren naar Canada en er permanent werken en wonen. De voorwaarde voor dit visum is dat je tenminste één jaar ‘skilled’ werkervaring in Canada kunt aantonen in de laatste drie jaren. Het programma ‘International Experience Canada (IEC)’ biedt jongeren een mooie kans om Canadese werkervaring op te doen. Over dit visum lees je hier meer.

Provincial Nominee Program (PNP)

Canadese provincies kunnen kandidaten uit Express Entry werven om de lokale arbeidsmarkt te supporten. Daarom is een ‘extra’ programma ingericht: het ‘Provincial Nominee Program’. Iedere provincie heeft eigen programma’s en bijbehorende voorwaarden voor emigratie naar Canada. In totaal zijn er 80 verschillende nominatieprogramma’s, verdeeld over de verschillende Canadese provincies. Iedere provincie heeft eigen voorwaarden met betrekking tot emigratie en selectie van kandidaten.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een visum binnen Express Entry Canada? Vul dan onze visum-check in. Deze vind je hier.

Labour Market Impact Assessment

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze werkvergunning voor Canada is heb je een werkgever in Canada nodig. Daarnaast moet de baan in Canada goedgekeurd worden door ‘Employment and Social Developtment Canada (ESDC)’. Voor deze goedkeuring moet de werkgever aantonen dat in Canada geen andere kandidaten beschikbaar zijn voor de functie. Wanneer de Canadese werkgever de goedkeuring heeft ontvangen en zowel de organisatie als de werknemer aan alle voorwaarden voldoen, kan een werkvergunning voor Canada aangevraagd worden.