Werkaanbod in Australië

Het Employer Sponsored visum
Voor mensen met een werkaanbod in Australië

Speciaal voor mensen met een werkgever in Australië is de ‘Employer Sponsored’ categorie ingericht. Daarnaast is deze visumcategorie ook van toepassing voor mensen die door de huidige werkgever worden uitgezonden. Ook binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en permanent verblijf. Er zijn dan ook verschillende sub-categorieën van toepassing.

Employer Sponsored visum

Niet alleen u als kandidaat, maar ook de Australische werkgever moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moeten beide partijen een beoordelingsprocedure doorlopen bij de immigratiedienst. Zowel het bedrijf als de aangeboden functie worden getoetst. Vervolgens wordt ook het profiel van de kandidaat beoordeeld. In alle gevallen is het van belang dat u als kandidaat van meerwaarde bent voor de Australische organisatie ten opzichte van een Australische kandidaat.

Net zoals bij visumaanvragen binnen de skilled migrant categorie, is de beroepenlijst ook hier van toepassing. Een beroep op de beroepenlijst is opnieuw van essentieel belang.

Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende visa binnen deze categorie. Daarbij zijn tevens de basiseisen per sub-categorie omschreven.

Tijdelijk werkvisum – TSS visum

Het voormalige ‘Temporary Work (skilled) visa (subclass 457)’ heeft onlangs plaats gemaakt voor een nieuw tijdelijk werkvisum: Het ‘Temporary Skill Shortage Visa’. De condities van het visum hangen onder andere af van uw beroep.

Wanneer uw beroep op de ‘Medium and Long-term Strategic Skills List’ staat dan komt u in aanmerking voor een visum dat in de eerste instantie vier jaar geldig is. Nadat u tenminste drie jaren voor de werkgever heeft gewerkt kunt u zich vervolgens kwalificeren voor een permanent visum, mits u aan de gestelde eisen voldoet.

Indien u een functie aangeboden krijgt op de ‘Short-term Skilled Occupation List’, dan kunt u een tweejarig visum verkrijgen. Nadat u twee jaar voor de Australische werkgever heeft gewerkt kan het visum eenmalig verlengt worden. Daarmee verkrijgt u nogmaals een tweejarig visum. Na afloop van deze (in totaal) vier jaren moet u het land verlaten, mits u zich heeft gekwalificeerd voor een permanent visum. Dit kan bijvoorbeeld een visum zijn binnen de ‘Skilled Migrant categorie’

In beide gevallen is tenminste twee jaren werkervaring vereist. Daarnaast is een goede kennis van de Engelse taal noodzakelijk.

Permanent werkvisum

Dit visum is voor mensen met een werkgever in Australië die tegelijkertijd ook aan de eisen voor een ‘skilled migrant visum’ kunnen voldoen. Ofwel:

  • In de eerste plaats staat uw beroep op de beroepenlijst
  • Bovendien kunt u voldoen aan de eisen met betrekking tot de diplomawaardering en werkervaring
  • Verder heeft u goede kennis van de Engelse taal
  • U bent tussen de 18 en 45 jaar oud
  • Tenslotte bent u gezond en heeft u geen strafblad

Wanneer dit visum word toegewezen krijgt u de permanente verblijfsstatus.

Regionaal gesponsord werkvisum

Kort samengevat komt dit visum overeen met bovengenoemd visum. Dat wil zeggen dat u aan de hierboven opgesomde eisen moet kunnen voldoen.

Het meest grote verschil is het feit dat uw werkgever in regionaal Australië is gevestigd. Net zoals het permanente visum dat hierboven is omschreven, gaat het hierbij ook om een permanente verblijfsstatus.