Ondernemen in Canada

De Business Class Canada
Voor ondernemers en investeerders

Wilt u ondernemen in Canada? Hoewel het niet eenvoudig is, kunnen ondernemers en investeerders een visum aanvragen binnen de Business Class Canada. Op basis van onder andere de behaalde resultaten en ervaring in management kunt u zich kwalificeren. Daarnaast worden er eisen gesteld aan uw vermogen beschikbaar voor investering.

Andere eisen hangen af van het visum waarvoor u zich kwalificeert. Hieronder worden deze eisen toegelicht.

Self-employed

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent in de agrarische of culturele sector, dan behoort u tot deze categorie. Maar ook voor topsporters is er een optie om zich te kwalificeren binnen het ‘self-employed’ visum. Om in aanmerking te komen moet u tenminste twee van de laatste vijf jaar gewerkt hebben als zelfstandig ondernemer of als manager. Daarnaast moet er een goed business plan zijn. Hieruit moet blijken dat u voldoende eigen vermogen heeft om een bedrijf in Canada op te zetten. Verder moet duidelijk worden dat er genoeg potentie is om een goed inkomen te genereren in Canada.

Start-up

Het Canadese start-up programma is er op gericht ambitieuze immigrant-ondernemers binnen te halen. Ze wensen mensen met de vaardigheden en mogelijkheden om een bedrijf op te zetten in Canada. Hierbij is het van belang dat het innovatieve bedrijven met, met de bedoeling om banen te creëren voor Canadezen. Verder moeten deze bedrijven kunnen concureren op wereldniveau.

Om in aanmerking te komen voor dit visum moet het business plan goedgekeurd worden, maar ook ondersteund worden door een van de aangewezen instanties. Deze instanties beoordelen en kiezen de bedrijfsplannen op basis van haalbaarheid en potentie.

Immigrant Investor Venture Capital  – Pilot Program

In 2015 is er een programma geopend voor investeerders, echter is dit programma gesloten. Het is daarnaast niet bekend of het programma opnieuw zal openen, en zo ja wanneer dit zal zijn.

Wenst u een beoordeling van uw kansen binnen deze categorie, vul dan de visum check in.
Neem voor overige vragen contact met ons op