Bedrijf starten in Australië

Voor ondernemers die zaken willen doen in het buitenland bestaat het businessvisum van Australië. De Businessclass is tevens beschikbaar voor kandidaten die in Australië willen investeren.

Business Class Australië

Wanneer je de wens hebt om op internationaal niveau te ondernemen en doelt op Australië, dan heb je een visum nodig. Voor een businessvisum gelden diverse voorwaarden. Zo worden ondernemers en investeerders beoordeeld op basis van behaalde omzetresultaten in het land van herkomst. Daarom is het belangrijk dat je (deels) eigenaar bent van een bedrijf of ervaring hebt in het managen van een bedrijf. Bij aanvraag van een permanent visum voor Australië bestaat de visumaanvraag uit twee stappen. Allereerst krijg je een visum waarmee je tijdelijk mag wonen en werken in Australië. Dit visum is vier jaar geldig. Vervolgens kan een permanent visum aangevraagd worden wanneer de vestiging van het bedrijf in Australië is opgezet.

De Business Class van Australië is onverdeeld in diverse visums. Onderstaand een overzicht van deze visums en ook de voorwaarden per visum.

Business Innovation and Investment

Voor zelfstandig ondernemers, investeerders en bedrijfseigenaren die zaken willen voortzetten in Australië is dit businessvisum ingericht. Het gaat hierbij in de eerste instantie om een tijdelijk visum dat geldig is voor vier jaren en drie maanden. Na deze periode kan een permanent visum voor Australië aangevraagd worden. Deze businessclass bestaat uit vijf verschillende subklassen, namelijk:

Business Innovation stream

Dit visum is voor mensen met business skills. Met dit business visum kan een bestaand bedrijf in Australië gerund worden, of een nieuw bedrijf opgezet worden. Voor deze visumaanvraag is een nominatie door een Australische staat of territory benodigd. Daarnaast moet je voldoende punten scoren in de puntentest, jonger dan 55 jaar zijn en een succesvolle zakelijke carrière hebt. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • Je bent voor tenminste 30% eigenaar van de bestaande organisatie
  • De omzet van de bestaande organisatie bedraagt omgerekend tenminste AUD 750,000.-
  • Het eigen vermogen bedraagt omgerekend minimaal AUD 1,250,000.-

Naast bovenstaande is het belangrijk dat je geen geschiedenis hebt met zakelijke activiteiten die in Australië niet geaccepteerd worden. Verder gelden voorwaarden voor kennis van de Engelse taal, gezondheid en wordt onderzoek gedaan naar een eventueel strafblad.

Entrepreneur stream

Met dit visum mag je zaken doen in Australië. Om voor dit visum in aanmerking te kunnen komen moet je uitgenodigd worden door een Australische ‘state of territory’. Zij hanteren ieder hun eigen vereisten. Het doel van dit visum is om een innovatief idee tot uiting te kunnen brengen in Australië. Dit moet vervolgens leiden tot het vercommercialiseren van een product of dienst in Australië, of de ontwikkeling van een Australische organisatie. Verder zijn de onder de ‘business innovation stream’ genoemde voorwaarden voor leeftijd, kennis van de Engelse taal en gezondheid van belang. Ook bij aanvraag van dit visum wordt onderzoek naar een eventueel strafblad gedaan.

Investor stream

Voor het investeerdersvisum is een minimaal zakelijk en persoonlijk vermogen van AUD 2,5 miljoen vereist. Dit volledige bedrag moet geïnvesteerd worden in een Australische ‘state of territory’. Wederom gelden voor deze categorie de eerder genoemde voorwaarden voor leeftijd, kennis van de Engelse taal en gezondheid van belang. Tevens wordt bij aanvraag van dit visum wordt onderzoek naar een eventueel strafblad gedaan.

Significant investor stream

Kandidaten die tenminste AUD 5 miljoen investeren in Australië kunnen aanvraag doen binnen deze visumcategorie. Hiervoor is het van belang dat investeringen verhoudingsgewijs plaatsvinden, te weten:

  • AUD 1 miljoen in risicodragend kapitaal en groei van private aandelenfondsen die investeren in start-ups en kleine particulieren bedrijven;
  • AUD 1,5 miljoen in goedgekeurde beheerde fondsen. Deze fondsen moeten investeren in op de Australische beursgenoteerde opkomende bedrijven;
  • AUD 2,5 miljoen in beheerde fondsen welke kunnen beleggen in een reeks activa. Waaronder Australische beursgenoteerde bedrijven, Australische bedrijfsobligaties, lijfrente en commercieel onroerend goed.

Directe investeringen in residentieel vastgoed zijn verboden. Voor indirecte investeringen in onroerend goed geldt dat deze strikt beperkt worden via daarvoor aangestelde beheerde fondsen.

Premium investor stream

Tenslotte is er de ‘premium investor stream’. Deze categorie ingericht voor kandidaten die investeringen van tenminste AUD 15 miljoen kunnen realiseren. Er bestaan verschillende mogelijkheden om deze investeringen te realiseren. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.