Nieuws

Heropening van Australische grenzen uitgesteld met in ieder geval twee weken

Met het goede nieuws over de verdere versoepeling van de reisbeperkingen nog vers in het geheugen, volgt nu een teleurstellend bericht. De Australische overheid heeft aangekondigd de versoepelingen te pauzeren van 1 december tot 15 december.

Zorgen over de Omicron variant van het coronavirus

De reden voor het pauzeren van de versoepelingen zijn de zorgen over de Omicron-variant van het coronavirus. Het advies is afkomstig van de Chief Medical Officer van Australië, professior Paul Kelly. Op basis van dit advies is het noodzakelijke en tijdelijke besluit benomen de volgende stap naar het veilig heropenen van Australië uit te stellen. Dit geldt voor alle eerder aangekondigde visumhouders, maar ook voor de reizigers uit Japan en de Republiek Korea.

Door de versoepelingen te pauzeren kan Australië de benodigde informatie verzamelen om beter inzicht te verkrijgen in de nieuwe Omicron-variant. Onder meer over de werkzaamheid van vaccins en het ziekteverloop, maar ook over de mate van overdracht en bijbehorende symptomen.

Hoe nu verder?

De minister-president heeft morgen, 30 november, een vergaderingen met het kabinet bijeengeroepen om de Omicron-variant te bespreken en de manier waarop Australië moet reageren. Hij heeft aangegeven dat Australië met een vaccinatiegraad van 92,3% – een van de hoogste percentages ter wereld – in een sterke positie verkeerd om het virus en de bijbehorende uitdagingen het hoofd te bieden. De minister-president heeft dan ook aangegeven dat ze doorgaan met het treffen van op feiten gebaseerde maatregelen onder leiding van medische deskundigen. Dit zal er naar eigen zeggen toe leiden dat ze Australië veilig kunnen openstellen en ook open kunnen houden, terwijl ze leren leven met het virus.

Belangrijke maatregelen om verspreiding te voorkomen

Op dit moment zijn er geen vluchten gepland vanuit de acht Afrikaanse landen waar de de Omicron-variant is ontdekt en zich heeft verspreid. Tot deze Afrikaanse landen behoren: Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Malawi en Mozambique.

Afgelopen zaterdag heeft de Australische regering de volgende maatregelen al aangekondigd. Deze blijven van kracht tot 15 december:

 • Met onmiddellijke ingang zal iedereen die geen Australisch staatsburger of permanent resident is, of hun naaste familie met inbegrip van ouders, en in de afgelopen 14 dagen in een van de acht Afrikaanse landen is geweest, Australië niet kunnen inreizen;
 • Australische staatsburgers, permanent residents en naaste familieleden die uit deze landen terugreizen naar Australië moeten onder toezicht in quarantaine. Hiervoor geldt een periode van 14 dagen, afhankelijk van jurisdictieregelingen;
 • Iedereen die reeds in Australië is aangekomen en in de afgelopen 14 dagen in een van de acht landen is geweest moet zichzelf direct isoleren en laten testen. Daarnaast moeten zij de quarantainevoorschriften van het rechtsgebied volgen. De quarantaine geldt voor een periode van 14 dagen vanaf het moment van vertrek uit Zuidelijke Afrika.
 • Deze beperkingen gelden ook voor mensen, bijvoorbeeld internationale studenten en skilled migrants die aankomen uit een veilige reiszone (Nieuw-Zeeland en Singapore), en die in de afgelopen 14 dagen in een van de acht landen zijn geweest.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/pause-further-easing-border-restrictions

Australië opent haar deuren: Meer internationale reizigers welkom

Nadat de grenssluiting in maart 2020 van toepassing werd, waren enkel Australische staatsburgers en permanent ingezetenen nog welkom. Voor alle andere mensen werd een “travel exemption” verplicht gesteld, en deze werden mondjesmaat toegewezen. Enkel aan kandidaten die urgente redenen hadden voor een reis naar Australië. Na bijna twee jaren met gesloten grenzen zijn de migratiecijfers van Australië sterk gedaald. Veel sectoren melden dan ook een tekort aan arbeidskrachten waardoor projecten, waaronder grote openbare infrastructuurwerken, in gevaar komen.

In aanmerking komende visumhouders weer welkom vanaf 1 december

Na lang wachten worden de reisbeperkingen per 1 december verder versoepeld. Vanaf dat moment zijn visumhouders binnen 28 visumcategorieën weer welkom in Australië. Zij hoeven niet meer te beschikken over een travel exemption om te kunnen reizen. Wel is het van groot belang dat men aan de volgende eisen voldoet:

 • Je moet volledig gevaccineerd zijn met een vaccin dat is goedgekeurd door TGA (Australia’s Therapeutic Goods Administration);
 • Je beschikt over een visum in een van de in aanmerking komende visumcategorieën;
 • Je kunt bewijs aantonen van je vaccinatiestatus;
 • Je kunt een negatieve PCR test aantonen, afgenomen binnen drie dagen voor vertrek.

Iedereen die naar Australië reist moet voldoen aan de quarantaineverplichting die geldt in de staat of territory van aankomst. Maar ook van de staten en territories waar je naar toe wenst te reizen na aankomst. De staten New South Wales, Victoria en de Australian Capital Territory laten al gevaccineerde reizigers toe zonder de quarantaine verplichting. De rest van de staten hebben de beoogde vaccinatiegraad nog niet behaald en hanteren nog de verplichte quarantaine regel voor alle binnenkomende reizigers. De komende maand zullen steeds meer staten deze verplichte quarantaine laten vervallen voor gevaccineerde reizigers.

In aanmerking komende visumcategorieën

 • Subclass 200 – Refugee visa
 • Subclass 201 – In-country Special Humanitarian visa
 • Subclass 202 – Global Special Humanitarian visa
 • Subclass 203 – Emergency Rescue visa
 • Subclass 204 – Woman at Risk visa
 • Subclass 300 – Prospective Marriage visa
 • Subclass 400 – Temporary Work Short Stay Specialist) visa
 • Subclass 403 – Temporary Work International Relations) visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)
 • Subclass 407 – Training visa
 • Subclass 408 – Temporary Activity visa
 • Subclass 417 – Working Holiday visa
 • Subclass 449 – Humanitarian Stay (Temporary) visa
 • Subclass 457 – Temporary Work (Skilled) visa
 • Subclass 461 – New Zealand Citizen Family Relationship visa
 • Subclass 462 – Work and Holiday visa
 • Subclass 476 – Skilled – Recognised Graduate visa
 • Subclass 482 – Temporary Skill Shortage visa
 • Subclass 485 – Temporary Graduate visa
 • Subclass 489 – Skilled – Regional (Provisional) visa
 • Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa
 • Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
 • Subclass 500 – Student visa
 • Subclass 580 – Student Guardian visa (closed to new applicants)
 • Subclass 590 – Student Guardian visa
 • Subclass 785 – Temporary Protection visa
 • Subclass 790 – Safe Haven Enterprise visa
 • Subclass 870 – Sponsored Parent Temporary) visa
 • Subclass 988 – Maritime Crew visa

De verwachting voor kandidaten voor wie het visum is ingediend, maar nog niet is toegewezen

Er zijn nog geen uitspraken gedaan over de impact van deze wijzigingen op visumaanvragen die reeds zijn ingediend, maar on-hold staan. Australië voert deze wijzigingen in vanwege o.a. een tekort aan arbeidskrachten. Daarom ligt het in de lijn der verwachting dat visumaanvragen die voor/tijdens de grenssluiting zijn ingediend weer in behandeling zullen worden genomen voor verdere afhandeling.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 528 391118, of stuur een e-mail.

Bron:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers
https://www.abc.net.au/news/2021-11-22/migration-boost-visa-international-student-places/100638704
https://www.pm.gov.au/media/further-steps-reopen-australia-and-secure-our-economic-recovery

Canada stelt vaccinatieplicht in voor transportsector en reizigers

Net als veel landen stelt ook Canada dat vaccineren de beste verdediging is tegen covid-19. Op 13 augustus heeft de regering daarom aangekondigd dat ze voornemens zijn om een vaccinatieplicht in te stellen voor werknemers van federaal georganiseerde lucht-, spoor- en zeetransportsectoren én hun reizigers.

Met ingang van 30 oktober zal de Canadese regering werkgevers in de eerdergenoemde sectoren verplichten een vaccinatiebeleid in te richten voor werknemers. Met ingang van diezelfde datum moeten ook reizigers die van Canadese luchthavens vertrekken en reizigers die gebruik maken van VIA Rail- en Rocky Mountaineer-treinen, volledig gevaccineerd zijn om te kunnen reizen.

Regelingen voor nog niet volledig gevaccineerde reizigers

Voor mensen die nog bezig zijn met vaccineren en dus nog niet volledig gevaccineerd zijn geldt een korte overgangsperiode. Tijdens de overgangsperiode kunnen mensen nog reizen wanneer zij binnen 72 uur voor de reis een geldige moleculaire covid-19 test kunnen laten zien. Echter, deze overgangsperiode loopt af op 30 november. Om na 30 november te kunnen reizen via eerdergenoemde vervoersdiensten moeten reizigers dus volledig gevaccineerd zijn.

Vaccinatieverplichting voor medewerkers van Canadese organisaties

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor werknemers van organisaties in de federaal georganiseerde lucht-, spoor- en zeetransport. Werkgevers zijn per 30 oktober verplicht een vaccinatiebeleid in te stellen. Daarin moet onder andere worden vastgelegd welke consequenties gelden voor niet gevaccineerde medewerkers. Na een korte invoeringsperiode moet elke organisatie kunnen garanderen dat werknemers volledig gevaccineerd zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen zij niet

Bron:
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/mandatory-covid-19-vaccination-requirements-for-federally-regulated-transportation-employees-and-travellers.html?fbclid=IwAR02aXsREWp5-jqZ7Ygjk4f8bxB-tsnc4zPgbwwjCgiPi0co5UxYWj2iYHI

Nog altijd goede kansen binnen het IEC-programma van Canada: werkaanbod verplichting vervalt

Waar het ‘International Experience Canada (IEC) programma’ normaal gesproken razendsnel vol zit, zijn er dit jaar nog altijd plaatsen beschikbaar. Corona heeft voor veel mensen roet in het eten gegooid. Hierdoor was vertrek naar het buitenland – bijvoorbeeld voor stage – niet altijd mogelijk. Om die reden zijn er nog altijd visumplaatsen beschikbaar binnen zowel het Working Holiday als het Young Professional programma.

Nu de Canadese grenzen per 7 september weer zijn opengesteld voor volledig gevaccineerde reizigers, is dit een juist moment om het eerdergenoemde visum nog eens te overwegen. Wens jij voor een periode tot 12 maanden naar Canada te vertrekken, bijvoorbeeld voor je buitenlandstage. Of omdat je graag wilt reizen en werken, neem dan contact met ons op. Na de toewijzing van je visum heb je twaalf maanden om het visum geldig te maken. Pas na je eerste binnenkomst gaat je visum – en dus de twaalf maanden die je in Canada mag verblijven – van start. Dus, ook als je pas volgend jaar zou willen vertrekken, is het nu een goed moment om je visum aan te vragen.

Werkaanbod verplichting vervalt voor volledig gevaccineerde Working Holiday kandidaten

Voorafgaand aan de heropening van de grenzen moesten alle Working Holiday kandidaten over een werkaanbod beschikken om een visumgoedkeuring te ontvangen. Deze plicht vervalt ook per 7 september. Let op: dit is enkel van toepassing wanneer je volledig gevaccineerd bent. In plaats van een werkaanbod moet je bij aankomst in Canada een vaccinatiebewijs kunnen overhandigen. Indien je niet, of niet volledig bent gevaccineerd blijft de verplichting voor het hebben van een werkaanbod van toepassing. Je moet hiervan bewijs kunnen aantonen bij aankomt in Canada. Daarnaast blijven de quarantaine eisen in dit geval ook gelden.


WEBINAR // Tijdelijk werken, stagelopen, reizen of studeren in Canada

Wil jij tijdelijk naar Canada? Bijvoorbeeld voor je buitenlandstage, of om er rond te reizen en tijdelijk te werken. Tijdens de webinar op donderdag 30 september zullen we je volledig informeren over de visumopties binnen het ‘International Experience Canada (IEC)- programma’. De webinar start om 19.30 en je kunt gratis deelnemen. Je hoeft je alleen maar aan te melden via onderstaande button.

Meer informatie en vragen

Heb je vragen over het ‘International Experience Canada (IEC)-programma’. Of wens je meer informatie over het Working Holiday of Young Professional visum. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Je kunt bellen naar ons kantoor via +31 528 391118, of je kunt een e-mail sturen.

Het vaccinatieplan van Australië en de heropening van de grenzen

Lange tijd waren de besmettingscijfers in Australië laag door het strenge ‘zero-Covid’ beleid. Helaas heeft dit tot gevolg dat het vaccinatieprogramma zeer langzaam op gang komt en de frustratie groeit. Daarnaast nemen de besmettingscijfers hard toe.

De overheid heeft onlangs een geüpdatet plan gepubliceerd, waar nieuwe vaccinatiedoelstellingen worden gesteld. In vier fasen wordt de route uit de pandemie geschetst. Binnen de eerste fase – fase A – is het doel om 70% van de bevolking twee maal gevaccineerd te hebben. Minister Morrison heeft aangegeven dat hij er op vertrouwt dat deze doelstelling is behaald voor het einde van dit jaar. Op dit moment is iets meer dan 38% van de bevolking ouder dan 16 jaar, twee maal gevaccineerd.

Indien het inderdaad haalbaar is om tot de 70% te komen, zal Australië naar fase B gaan. In fase B blijven de beperkingen gelden voor internationale aankomsten en het aantal vluchten. Op het moment dat 80% van de inwoners volledig is gevaccineerd zal in fase C geleidelijk meer mogelijk worden voor het inkomend en uitgaande internationale reisverkeer tussen ‘veilige’ landen. De verwachting is dat dan ook minder strenge eisen gehanteerd zullen worden voor volledige gevaccineerde reizigers.

In het de laatste fase – fase D – zal het leven weer zo normaal mogelijk verlopen. Daarbij zullen ook de internationale grenzen eindelijk weer (volledig) worden opengesteld. Australië zal Covid-19 vanaf dat moment behandelen zoals iedere andere besmettelijke ziekte. Dit met als doel het aantal gevallen te beperken tot het minimum, zonder voortdurende lockdowns en beperkingen. Wel zal bijvoorbeeld de quarantaineplicht van toepassing blijven op inkomende reizigers met een hoog risico.

De minister heeft aangegeven geen tijdschema’s vast te stellen voor alle fasen, gezien dit volgens hem “nu in handen is van de Australiërs, samen met regeringen van de staten en territoria en de federale overheid”.

Bronnen:
https://www.abc.net.au/news/2021-07-30/national-cabinet-four-phase-plan-out-of-covid-pandemic/100339314
https://covidlive.com.au/

Webinars: wonen, werken en reizen in Australië en Canada

De zomer, een periode waarin veel mensen nadenken over de mogelijkheid tot een leven in het buitenland. Al jaren staan Australië en Canada hoog op het lijstje bij velen. Er zijn veel redenen om te emigreren. Maar er zijn ook heel veel zaken die je vooraf moet regelen. In onze webinars vertellen wij je alles over het verkrijgen van een visum voor Australië en Canada.

Tijdelijk werken, stagelopen, reizen of studeren in Canada

Wil je tijdelijk naar Canada? Bijvoorbeeld voor stage, of om langere tijd rond te reizen, om er te werken of om een studie te volgen. Dan is het jongerenprogramma wellicht iets voor jou.

Speciaal voor jongeren tussen 18 en 31 jaar is het ‘International Experience Canada (IEC)’ programma geopend. Binnen het programma zijn twee visa beschikbaar, welke veel worden gebruikt voor buitenlandstage. Jaarlijks zijn er slechts een beperkt aantal visa beschikbaar. Maar door covid zijn er binnen het huidige programma nog een behoorlijk aantal plaatsen. Dus, wil jij dit jaar of volgend jaar stagelopen in Canada, er tijdelijk werken, reizen of studeren, meld je dan aan voor deze webinar.

Datum Donderdag 30 september
Starttijd 19.30 uur
Duur Circa 60 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Aanmelden kan gratis via onderstaande button. Na registratie ontvang je een persoonlijke link waarmee je kunt deelnemen aan de webinar op donderdag 30 september. Zien we je dan?

Wonen en werken in Canada

Canada, het land van de Rocky Mountains, de Niagara Falls, Banff en Jasper. Voor veel mensen het land van hun dromen. Maar, om er te kunnen wonen en werken moet je over een visum beschikken. Om een visum te bemachtigen moet je aan veel eisen voldoen, eenvoudig is het dus zeker niet. Onze gelicenseerde visumconsultants vertellen er alles over tijdens de webinar op dinsdag 5 oktober. Met de heropening van de Canadese landsgrenzen wordt langzaam weer meer mogelijk. Toch heeft covid nog altijd impact. Ook dit komt aan bod tijdens de webinar.

  Datum Dinsdag 5 oktober
Starttijd 19.30 uur
Duur Circa 90 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Via onderstaande button kun je je gratis aanmelden. Na aanmelding ontvang je per e-mail een persoonlijke link waarmee je kunt deelnemen aan de webinar.

Wonen en werken in Australië

Heb je plannen om naar Australië te vertrekken, dan heb je hoe dan ook een visum nodig. Dus, overweeg je te emigreren naar Australië, dan moet je eerst uitzoeken of je in aanmerking komt voor een visum. Dat is ook het geval wanneer je tijdelijk wilt wonen en/of werken in Australië. Tijdens de webinar ‘wonen en werken in Australië’ zullen we de diverse visumcategorieën van Australië toelichten, maar voornamelijk ingaan op het Skilled Migrant en Employer Sponsored visum. Daarnaast bespreken we de impact van covid-19.

Na registratie via onderstaande button ontvang je een persoonlijke link. Met deze link kun je deelnemen aan de webinar op 9 oktober.

Datum Zaterdag 9 oktober
Starttijd 10.00 uur
Duur Circa 90 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Canada heropent grens voor volledig gevaccineerde toeristen

Vanaf 7 september mogen volledig gevaccineerde toeristen uit alle landen weer naar Canada vliegen. Gevaccineerde Amerikaanse toeristen zijn vanaf 9 augustus al welkom in Canada. Ook wordt de hotelquarantaine afgeschaft per 9 augustus, en er zullen meer luchthavens worden geopend voor internationale vluchten.

Reizen als toerist naar Canada

Canada heeft aangekondigd dat het weer toeristen zal verwelkomen! Gevaccineerde toeristen met de Amerikaanse nationaliteit mogen vanaf 9 augustus het land in reizen, en vanaf 7 september zijn volledig gevaccineerde toeristen vanuit alle landen welkom.

Om als “volledig gevaccineerd” te worden beschouwd, moeten reizigers de aanbevolen dosering hebben van een vaccin dat voor gebruik in Canada is goedgekeurd. De laatste prik moet ten minste 14 dagen voor binnenkomst zijn toegediend. Momenteel aanvaardt Canada de volgende vaccinfabrikanten: Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, en Janssen (Johnson & Johnson). Alle resultaten moeten in het Frans of Engels worden overgelegd, anders is een beëdigde vertaling verplicht.

De luchtvaartmaatschappijen zullen controleren of reizigers die naar Canada komen hun gegevens via de ArriveCAN-app hebben ingediend voordat ze aan boord worden gelaten.

Voor reizigers die niet of onvolledig gevaccineerd zijn, worden de restricties niet aangepast. Deze personen kunnen niet als toerist naar Canada reizen tenzij hiervoor specifieke een uitzondering geldt. Niet-gevaccineerde mensen met een goedgekeurde visumaanvraag zoals een werkvergunning, studievergunning of permanent visum mogen meestal wel reizen onder bepaalde voorwaarden, maar zullen zich wel aan alle test- en quarantainemaatregelen moeten houden.

Testverplichtingen

Alle reizigers, ongeacht hun vaccinatiestatus, moeten nog steeds vóór hun reis naar Canada een moleculaire COVID-19-test ondergaan. Met ingang van 9 augustus 2021 past de regering van Canada echter haar teststrategie na aankomst aan voor volledig gevaccineerde reizigers. Testen na aankomst in Canada zal niet meer nodig zijn, met uitzondering van willekeurige selectie voor een moleculaire COVID-19-test op dag 1.

Degenen die hersteld zijn van COVID-19 maar nog steeds positief testen, kunnen hun test tussen 14 en 180 dagen voor aankomst laten zien. Voorheen was dit slechts 90 dagen. Verder zijn er geen veranderingen in de verplichte testvoorschriften voor niet-gevaccineerde reizigers.

Quarantaineverplichtingen

De eis van drie nachten hotelquarantaine wordt afgeschaft voor alle reizigers die per vliegtuig aankomen vanaf 12:01 A.M. EDT op 9 augustus. Volledig gevaccineerde reizigers die aan de eisen voldoen, zullen van quarantaine worden vrijgesteld; alle reizigers moeten echter nog steeds een quarantaineplan indienen en bereid zijn om in quarantaine te gaan, voor het geval aan de grens wordt vastgesteld dat zij niet aan de nodige eisen voldoen.

Canada zal de regels aanpassen voor kinderen jonger dan 12 jaar die niet in aanmerking komen voor een vaccin. Vanaf 9 augustus hoeven niet-gevaccineerde kinderen van volledig gevaccineerde reizigers niet langer de volledige quarantaine van 14 dagen te doorlopen. Zij moeten nog wel voldoen aan alle reis- en testvoorschriften, waaronder de test bij aankomst en de test op dag acht. Kinderen moeten groepsomgevingen zoals school en dagopvang vermijden in de twee weken na hun aankomst in Canada.

Luchthavens voor internationale vluchten

Vanaf 9 augustus zullen ook vijf andere luchthavens weer internationale vluchten toelaten. De luchthavens van Halifax, Quebec City, Ottawa, Winnipeg en Edmonton zullen voortaan openstaan voor internationale vluchten. Gedurende de gehele pandemie waren de enige luchthavens die internationale aankomsten accepteerden Vancouver, Calgary, Toronto en Montreal.

Niet leuk, maar wel belangrijk: onbetrouwbare, frauduleuze visumconsultants en onjuiste visumadviezen zorgen voor schrijnende situaties

We begrijpen het. Je droomt van een toekomst in het buitenland en proces daar naartoe is ontzettend ingewikkeld. Je wilt geen risico’s nemen wanneer het om je toekomst gaat, dus je besluit een specialist in te schakelen. Een immigratieconsultant levert visumdiensten, bijvoorbeeld in de vorm van advies over jouw visumkansen, maar ook begeleiding bij jouw visumaanvraag. Het is dan ook logisch dat je er vanuit gaat dat zaken goed geregeld worden en dat jouw consultant het beste met je voor heeft. De persoon in kwestie is enthousiast en vertelt je dat het geen probleem is om een visum te verkrijgen. Het visum is je ticket naar je droomland, dus jij gaat er vanuit dat dit advies klopt. Logisch. Als we het hebben over ethisch handelen, dan is dat wel het minste wat je mag verwachten. Helaas is niets minder waar en zien we het steeds vaker mis gaan. Met zorgwekkende regelmaat spreken we mensen die onjuist advies hebben ontvangen en/of – nog erger – al heel veel geld hebben betaald zonder enig resultaat.

Laten we voorop stellen dat er een heel veel goede consultants zijn die inderdaad het beste met je voor hebben. Met de nadruk op ‘heel veel’. In Nederland en België is het overzicht goed te houden, maar zoek je buiten de landsgrenzen dan zul je merken dat de keuze enorm is. Het is dan ook lastig om ‘goed en kwaad’ te onderscheiden.

Alarmbellen

Waar je zeker op af moet gaan is je onderbuik gevoel. In veel gevallen wordt pas achteraf duidelijk dat je gevoel klopte. Maar, in het geval van emigreren kun je een hele hoop ellende voorkomen door je onderbuik gevoel te vertrouwen en zaken te verifiëren. Vooral dat laatste – verifiëren – is heel belangrijk. Er zijn veel factoren die je alarmbellen moeten doen rinkelen, maar niet iedereen herkent ze. Waar moet je opletten:

Visumkansen worden enkel telefonisch besproken

Zowel Australië als Canada hanteren een heel streng immigratiebeleid. Dat betekent helaas ook dat veel mensen niet in aanmerking komen voor een visum. Dat is ontzettend teleurstellend, maar het maakt je ook kwetsbaar. Het is menselijk om ‘te horen wat je wilt horen’ en dat voor waarheid aan te nemen. We horen regelmatig dat mensen met een ‘low-skilled’ profiel toch een positief advies ontvangen van frauduleuze visumconsultants. Wat opvalt is dat dit advies vaak alleen telefonisch wordt afgegeven. Maak daarom altijd duidelijke notities zodat je het advies kunt verifiëren bij andere partijen. Nog belangrijker: vraag de desbetreffende consultant om een duidelijke, schriftelijke (per e-mail) indicatie van jouw visumkansen.

Geen duidelijk kostenoverzicht

Als je visumkansen duidelijk en inzichtelijk zijn, dan kan ook een gedetailleerd kostenoverzicht worden afgegeven. We hebben de afgelopen tijd veel gehoord dat mensen na het eerste contact met een consultant direct een eerste factuur ontvangen. Vaak is dit een relatief laag bedrag, maar wordt niet duidelijk gecommuniceerd over de daaropvolgende en totale kosten. Door het betalen van de factuur verbind je je in veel gevallen aan de desbetreffende partij en gaan ze aan de slag. We horen helaas regelmatig dat na het eerste contact al snel facturen met veel hogere bedragen volgen en dat men niet weet waarvoor deze bedragen staan. We horen zelfs verhalen van mensen die extra moeten/mogen betalen zodat ze op een spoedlijst worden geplaats. Oppassen geblazen! De immigratiedienst werkt in de meeste gevallen namelijk niet met spoedlijsten, hoge uitzonderingen daargelaten.

Kortom: vraag om een duidelijk kostenoverzicht en maak afspraken over de kosten voor dienstverlening. Zorg dat dit een vast bedrag betreft om te voorkomen dat je voor verassingen komt te staan.

Er wordt direct gevraagd naar je creditcardgegevens
Als we het hebben over alarmbellen…

Het schijnt voor te komen dat direct nadat advies is afgegeven, wordt gevraagd naar je creditcardgegevens. Partijen geven aan op deze manier een eerste betaling te kunnen voldoen – welke kan oplopen tot een paar duizend dollar – en gaan ‘direct voor je aan de slag’. Doe dit niet! Zorg dat je eerst een overeenkomst ontvangt waarin onder andere je rechten en plichten, maar ook de betalingscondities zijn opgenomen. Ben je daarmee akkoord, dan kun je de overeenkomst ondertekenen en van start gaan met de visumprocedure. Voor de kosten voor dienstverlening ontvang je vervolgens een factuur. Kosten voor de immigratiedienst en daaraan verbonden organisaties moeten over het algemeen wel via creditcard betaald worden. Zorg dat je weet om welke bedragen dit gaat. Over de betaling van die kosten maak je duidelijke afspraken met je visumconsultant. Van de uiteindelijke betaling aan de desbetreffende instantie ontvang je altijd een betalingsbevestiging.

Garanties

Hoe graag we ook zouden willen, garanties kunnen we niet geven. Dit geldt voor zowel de behandelingstijden van procedures, maar ook zeker voor de uitkomsten van een visumaanvraag. Voor de behandelingstijden kan uiteraard een indicatie worden afgegeven. Echter, er zijn diverse factoren die vertraging kunnen opleveren. De visumaanvraag wordt door de immigratiedienst behandeld. Een case-officer zal een beslissing maken. Tot deze beslissing schriftelijk is gecommuniceerd vanuit de immigratiedienst is nog niets zeker. Wees dus voorzichtig wanneer iemand garanties afgeeft.

Check, check, dubbelcheck

Om een lang verhaal kort te maken: zorg dat je grondig onderzoek doet en vraag door. Check ook de reviews van organisaties op bijvoorbeeld Google en Social Media. Hoe groot je droom ook is, wees kritisch en zorg dat het geen valkuil wordt. Heb je vragen of twijfel je ergens over, neem dan contact met ons op. We helpen je graag! Via de visumcheck voorzien we je kosteloos en vrijblijvend van een passend advies.

Een nieuwe route naar een permanent visum voor Canada

Op 14 april 2021 heeft de Canadese minister van immigratie een nieuw programma aangekondigd. Dit nieuwe innovatieve traject biedt ruim 90.000 kandidaten een route naar permanent verblijf in Canada. Dit programma zal Canada helpen het immigratiequotum voor 2021 te verwezenlijken, waarin Canada 401.400 nieuwe permanente inwoners wil verwelkomen. Belangrijk is dat het gaat om een tijdelijk programma dat niet blijvend is. De verwachting is dan ook dat het quotum snel gevuld zal zijn.

Voor wie

Dit speciale overheidsbeleid verleent een permanente status aan tijdelijke werknemers, werkzaam binnen in Canada in essentiële functies. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor internationale kandidaten die zijn afgestudeerd in Canada en beschikken over vaardigheden, benodigd om de pandemie te bestrijden en economisch herstel te versnellen. De focus zal dan ook liggen op kandidaten werkzaam in ziekenhuizen, zorginstellingen voor langdurige zorg en andere essentiële sectoren. Verder ligt de focus op internationale studenten die een belangrijke rol zullen spelen in de toekomstige economie.

De basisvereisten

Om in aanmerking te kunnen komen voor dit programma moeten kandidaten tenminste één jaar Canadese werkervaring kunnen aantonen binnen de laatste drie jaren. Het gaat hierbij om werkervaring in de gezondheidszorg of in een andere goedgekeurde essentiële functie. Internationale afgestudeerden moeten een postsecundaire opleiding hebben afgerond binnen de laatste 4 jaren en niet eerder dan januari 2017.

De start van het programma

De immigratiedienst (IRCC) zal met ingang van 6 mei 2021 aanvragen aanvaarden. Hiervoor zijn drie stromen ingericht, met ieder een eigen quota:

 • 20.000 plaatsen voor tijdelijke kandidaten werkzaam in Canada in de gezondheidszorg;
 • 30.000 plaatsen voor tijdelijke kandidaten werkzaam in Canada in een andere goedgekeurde, essentiële functie;
 • 40.000 plaatsen voor internationale studenten, afgestudeerd aan een Canadese onderwijsinstelling.

Het programma blijft geopend tot 5 november 2021, of tot de quota bereikt zijn. Binnen het kader van de hierboven genoemde stromingen, zullen maximaal 90.000 permanente verblijfsvergunningen worden afgegeven.

Extra plaatsen ter promotie van de officiële talen binnen Canada

Naast de eerdergenoemde stromingen zijn er drie extra stromen zonder maximum. Deze stromingen zijn voor Franstalige of tweetalige kandidaten. Veel gemeenschappen binnen Canada hebben veel baat bij Franstalige of tweetalige nieuwkomers. Dit extra traject zal dan ook bijdragen aan de vitaliteit van deze Franstalige minderheidsgemeenschappen.

Mail of bel ons voor een vrijblijvend advies, of vul de visumcheck in.

Bron: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/04/new-pathway-to-permanent-residency-for-over-90000-essential-temporary-workers-and-international-graduates.html

International Experience Canada 2021: Pools voor het Working Holiday en Young Professional visum geopend

Goed nieuws! Met ingang van vandaag zijn de Nederlandse pools voor het International Experience Canada (IEC) programma geopend.

Wat houdt dit in

Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor zowel het Working Holiday als het Young Professional visum ingediend worden in de daarvoor bestemde pools. Voor alle klanten die reeds een opdracht bij ons hebben ondertekend zijn wij momenteel hard aan het werk om de aanvragen gereed te maken. De eerste uitnodigingsronde vindt plaats op 29 maart 2021.

Quotum 2021

Ieder jaar wordt een beperkt quotum beschikbaar gesteld per visumcategorie, per land. Voor Nederland zijn de volgende aantallen beschikbaar gesteld:

 • Working Holiday: 430 plaatsen
 • Young Professional: 170 plaatsen

Werkaanbod verplicht

Vanwege de COVID-19 pandemie geldt dat alle niet-essentiële reizen naar Canada moeten worden uitgesteld. Daarom is een aanvullende eis voor Working Holiday kandidaten toegevoegd. Working Holiday kandidaten moeten aantonen dat ook zij over een werkaanbod in Canada beschikken. Het werkaanbod moet worden ingediend bij de immigratiedienst voordat je kans maakt op een uitnodiging. Op deze manier willen ze voorkomen dat mensen naar Canada reizen voor niet essentiële doeleinden.

Reisbeperkingen

Vanwege de pandemie bemoeilijkt Canada kandidaten de toegang. Op die manier wil Canada zoveel mogelijk mensen ontmoedigen naar Canada af te reizen. Wel zijn er meerdere uitzonderingen voor kandidaten die ondanks alles alsnog welkom in Canada zijn. Zo zijn IEC-kandidaten van harte welkom in Canada, mits je voldoet aan de test- en quarantainevoorwaarden:

 1. Voor vertrek moet je je laten testen op corona. Uitsluitend met een negatieve PCR-testuitslag (het moment van testen mag niet ouder zijn dan 72 uur voor vertrek). Je zult dus een particulier testlaboratorium moeten inschakelen.
 2. Je zult binnen 48 uur voor aankomst in Canada een 3-daags verblijf in een door-de-Canadese-overheid-aangewezen hotel moeten boeken.
 3. Bij aankomst laat je je opnieuw testen en wacht je de uitslag af in het hotel.
 4. Zodra je negatief getest bent, kun je via de receptie verzoeken het hotel te verlaten, waarna je de overige dagen van de 14 dagen quarantaine op de plek.
 5. Aanvullend moet je bij aankomst in Montreal, Vancouver of Calgary (Toronto uitgesloten dus) na 10 dagen een nieuwe, derde test doen. Je ontvangt hiervoor instructies bij aankomst.
 6. Geldig werkaanbod van een Canadese werkgever die tijdens de pandemie gewoon in business blijft (dit geldt óók voor Working Holiday-kandidaten).

Heb je je al bij ons aangemeld?

Deze week zullen wij er voor zorgen dat alle kandidaten die zich bij ons hebben aangemeld in de pool worden geplaatst. Onze visumconsultants zullen jullie per e-mail op de hoogte houden, maar mocht je vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Heb je je nog niet aangemeld?

Heb jij nog geen opdracht bij ons ondertekend maar wil je wel wij jouw IEC-profiel plaatsen, laat het ons weten! Je kunt telefonisch contact opnemen met ons kantoor via 0528 391118, of een e-mail sturen.