Nieuws

Uitbreiding werkgever gesponsorde visums Australië

Vanaf 25 november 2023 zijn er meer doorstroom mogelijkheden vanuit een tijdelijke werkvergunning (Subclass 482) naar een permanent werkgever gesponsord visum. De Australische immigratiedienst heeft bekend gemaakt dat ze een simpeler en duidelijker pathway hebben gemaakt voor de doorstroom naar een permanent visum.

Zo wordt het maximum aantal tijdelijke werkvergunningen die je achter elkaar aan kan vragen achterwege gelaten. Tot nu toe mocht je maar twee tijdelijke werkvergunningen (Short-Term) achter elkaar aanvragen, daarna moest je het land verlaten of je voor een andere visumcategorie kwalificeren.

Daarnaast is het straks mogelijk om vanuit alle stromen van de tijdelijke werkvergunningen (Medium-Term, Short-Term, ROL-Term en Labour Agreement) door te stromen naar een permanent visum. Nu kun je alleen vanuit de Medium-Term stream doorstromen naar een permanent visum.

Alle beroepen op de ANZSCO beroepenlijst kunnen nu in aanmerking komen voor een tijdelijke werkvergunning. Hiermee komen een heel groot aantal beroepen beschikbaar waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een werkvergunning.

En waar je eerst pas nadat je 3 jaar op het tijdelijke visum voor de Australische werkgever hebt gewerkt, je nu na 2 jaar al door kan stromen naar een permanent visum.

Deze wijzigingen zijn een eerste stap in het bieden van een eerlijkere toegang tot een permanent visum voor alle houders van een tijdelijke werkvergunning. Terwijl de Australische immigratiedienst verder werkt aan de hervormingen van de skilled migrant categoriën. En de verdere ontwikkeling van de Government’s Migration Strategy.

Wil jij jouw avontuur met ons delen?

Bij Visa4You streven we er altijd naar om de best mogelijke dienstverlening te bieden bij het aanvragen van visa. We geloven dat uw mening van onschatbare waarde is en ons kan helpen om onze service verder te verbeteren. Daarom willen we u uitnodigen om uw ervaringen met ons te delen en uw mening te geven over de visumaanvraag u bij ons heeft ontvangen.

Wil jij het avontuur met ons delen?

“Benieuwd naar onze avonturen? Deel je eigen ervaringen met ons en laat ons meegenieten van jouw avontuur! Stuur je verhaal naar lina@visa4you.nl. We kunnen niet wachten om te horen wat je hebt meegemaakt!”

Nieuwe kansen voor Federaal permanent visa voor Canada door de nieuwe beroeps gerelateerde trekkingen !

Vorige week, op 28 juni, hield het IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) de allereerste op categorie gebaseerde trekking van Express Entry, waarbij 500 gezondheidswerkers met een minimale CRS-score van 476 werden uitgenodigd. Op dezelfde datum kondigde het IRCC aan dat het deze week bèta/technische beroepen zou uitnodigen in een categorie gebaseerde Express Entry ronde.

Trekking per categorie

De loting op basis van categorieën is een nieuw type loting voor Express Entry met als doel kandidaten uit te nodigen voor specifieke beroepen of voor mensen met andere gevraagde vaardigheden. Er zijn zes nieuwe categorieën waarvoor kandidaten in aanmerking kunnen komen. Waaronder gezondheidszorg, STEM-beroepen, ambachten en vaktechnische beroepen, transport, landbouw en voedingsmiddelenindustrie, en goede beheersing van de Franse taal, zie onderstaande afbeelding.

Binnen de gezondheidszorg zijn er maar liefst 35 beroepen die in aanmerking komen, variërend van audiologen en logopedisten tot verpleegkundigen en tandartsen.

Voor kandidaten met STEM-ervaring is er een speciale focus, aangezien Canada wil voldoen aan de groeiende vraag naar talent in deze sector. Beroepen zoals architecten, softwareontwikkelaars, en datawetenschappers behoren tot de beroepen die in aanmerking komen voor de STEM-trekking.

De categorieën transport, ambachten en vaktechnische beroepen hebben respectievelijk 10 en 10 beroepen die in aanmerking komen. Dit omvat beroepen zoals vrachtwagenchauffeurs, loodgieters, timmerlieden en elektriciens.

Voor de landbouw en voedingsmiddelenindustrie zijn er drie functies in aanmerking genomen, waaronder supervisors in landschaps- en tuindiensten, agrarische servicecontractanten en slagers in detail- en groothandel.

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor de categorie gebaseerde beroeps trekkingen ?

Voldoen aan de toelatingscriteria van een van de Express Entry programma’s (het Federal Skilled Worker Program met 67 punten eis en minimaal 1 jaar skilled werkervaring en CLB 7 op Engels, of Canadian Experience Class met 1 jaar werkervaring in Canada, of Federal Skilled Trades Program)

In de afgelopen 3 jaar ten minste 6 maanden ononderbroken werkervaring hebben opgedaan in een van de genoemde beroepen

Canada schaft covid-19 reisrestricties af per 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 zullen alle COVID-19 reisrestricties, met inbegrip van verplichte vaccinatie, verplicht gebruik van ArriveCAN, en alle test- en quarantaine-/isolatievoorschriften eindigen voor alle reizigers die Canada binnenkomen, ongeacht of zij per landsgrens, vliegtuig of over over zee reizen het land binnenkomen.

Met ingang van 1 oktober 2022 hoeven alle reizigers van en naar Canada, ongeacht hun nationaliteit, niet langer:

 • Bewijs van vaccinatie te leveren
 • Gezondheidsinformatie in te dienen via de ArriveCAN app of website
 • Pre- of on-arrival tests te ondergaan
 • COVID-19-gerelateerde quarantaine of isolatie uit te voeren
 • Controleren en rapporteren als ze tekenen of symptomen van COVID-19 ontwikkelen bij aankomst in Canada

Transport Canada schrapt ook bestaande reisvoorschriften. Vanaf 1 oktober 2022 hoeven reizigers niet meer gezondheidscontroles te ondergaan voor lucht- en treinreizen, of mondkapjes te dragen in vliegtuigen en treinen.

De ArriveCAN app blijft nog wel actief, maar is niet meer verplicht voor vertrek. Het biedt reizigers de mogelijkheid om een Advance Declaration invullen en daarmee tijd besparen op de luchthaven door hun douane- en immigratieaangifte vóór aankomst in te dienen.

Afschaffing vaccinatieplicht voor reizen naar Australië

Met ingang van 6 juli 2022, heft Australië alle grensrestricties met betrekking tot covid-19 op. Dat betekent dat mensen die naar Australië willen reizen niet langer een digitale passagiersverklaring (DPD) hoeven in te vullen om hun vaccinatiestatus aan te geven. Hiermee kunnen alle visumhouders weer naar Australië reizen en komt dus een einde aan de vaccinatieplicht. Daardoor hoeven reizigers die niet gevaccineerd zijn niet meer te beschikken over een ’travel exemption’ voorafgaand aan vertrek.

Alle Australische staten en territoria hanteren eigen vereisten met betrekking tot coronamaatregelen. Check daarom voorafgaand aan vertrek naar Australië welke regels van toepassing zijn per staat.

Bron: https://minister.homeaffairs.gov.au/ClareONeil/Pages/covid-border-restrictions-to-be-lifted.aspx

Australië: Skilled Migration en visumachterstand centraal tijdens eerste kabinetsvergadering

Op vrijdag 17 juni organiseerde Premier Anthony Albanese zijn eerste nationale kabinetsvergadering. Tijdens deze vergadering hebben leiders van verschillende Australische staten en territoria de problemen omtrent immigratie onder de aandacht gebracht.

Enorme visumachterstanden

Het Australische immigratieprogramma heeft nog altijd zwaar te lijden onder de gevolgen van de covid-19 pandemie. Hierdoor zijn enorme achterstanden ontstaan in de behandeling en afgifte van visa. De immigratiedienst (Department of Home Affairs) staat dan ook onder enorme druk. Premier Albanese noemde dat verscheidene kandidaten 12 tot 18 maanden moeten wachten, alvorens een visum wordt toegewezen. In de praktijk blijkt dat diverse kandidaten al meer dan 2 jaar wacht op de toewijzing van een visum. Met schrijnende situaties als gevolg.

De impact op de economie

Mede vanwege de grote achterstanden bij de Australische immigratiedienst kampt het land met ernstige tekorten aan geschoolde arbeidskrachten. Veel bedrijven worstelen nu zij geen geschikt personeel kunnen vinden. Onder andere Mark McGowan, de premier van West-Australië en de Zuid-Australische premier Peter Malinauskas erkenden dat het waarborgen van skilled migration een belangrijk aandachtspunt is binnen de staten en territoria. Volgens de premier van West-Australië is het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten een van de belangrijkste uitdagingen om de aanhoudende economische groei veilig te stellen.

Waar ligt de oplossing?

Premier Albanese gaf aan dat op dit moment wordt geprobeerd de zaken intern op te lossen. Zo worden mensen binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Department of Home Affairs), werkzaam op andere afdelingen, aangetrokken om te helpen de achterstanden en de lange wachttijden voor visa aan te pakken. Volgens hem is dit duidelijk nodig en de gemakkelijkste manier om onmiddellijk verschil te maken.

Bron: https://www.sbs.com.au/news/article/skilled-migration-and-visa-backlog-in-focus-at-national-cabinet-meeting/s568bxrh2

Canada verhoogt het quotum voor Working Holiday visas

Een grote verrassing vanuit de Canadese immigratiedienst. Zij hebben het quotum voor het Working Holiday visum binnen het  ‘International Experience Canada Program’ verhoogt voor Nederland.

Extra plaatsen beschikbaar

De immigratiedienst heeft voor Nederlandse kandidaten 250 extra plaatsen beschikbaar gesteld. Daarmee is het totale quotum voor dit visumjaar gestegen van 430 plaatsen naar 750 plaatsen. Dit is ontzettend goed nieuws voor een ieder die in 2022 of 2023 naar Canada wil vertrekken voor stage, om er tijdelijk te wonen en werken of om rond te reizen, maar geen werkgever in Canada heeft. Het Working Holiday visum behoort tot het ‘IEC-programma’ en is een open werkvergunning, geldig voor twaalf maanden.

Wees er snel bij

De extra plaatsen zijn goed nieuws, maar vergis je niet en wees er snel bij indien je interesse hebt. Het programma is nog altijd ontzettend populair en ook nu geld: vol is vol.

Wil je meer weten over het programma, of wil je een aanvraag starten? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via +31 528 391118. Of stuur een e-mail.

Bron: https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

Canadese immigratiedienst (IRCC) hervat uitnodigingen Federal Skilled Worker Program en Canadian Experience Class in juli 2022

Al sinds december 2020 ligt het Canadese federale skilled worker programma (FSWP) stil. Ook in de Canadian Experience Class zijn al sinds september 2021 geen uitnodigingen meer geweest. Nadat het lange tijd erg stil is geweest vanuit de immigratiedienst gaan er nu geruchten dat beide programma’s rond juli 2022 eindelijk weer worden hervat. Naast deze aankondigingen heeft Minister Sean Fraser ook genoemd dat houders van een Post-Graduation Work Permit (PGWP) een verlenging van maximaal 18 maanden van de werkvergunning kunnen verkrijgen.

Een samenvatting van de belangrijkste aankondigingen

 • Express Entry uitnodigingen voor het Federal Skilled Worker Program, de Canadian Experience Class en het Federal Skilled Trades Program worden per juli 2022 hervat;
 • De overgrote meerderheid van de nieuwe Express Entry aanvragen zal binnen zes maanden verwerkt worden. Ter vergelijking: volgens de IRCC varieert de huidige Express Entry verwerkingstijd van 7 maanden tot meer dan 20 maanden;
 • Houders van een Post-Graduation Work Permit, waarvan het visum verloopt tussen januari en december 2022, komen vanaf de zomer van 2022 in aanmerking voor een extra open werkvergunning van maximaal 18 maanden;
 • Kandidaten hoeven niet meer in Canada te verblijven gedurende de volledige periode waarin de visumaanvraag wordt behandeld;
 • Kandidaten die tevens een aanvraag voor een open werkvergunning indienen terwijl zij wachten tot de permanente visumaanvraag wordt behandeld komen in aanmerking voor werkvergunningen die geldig zijn tot eind 2024;
 • Om gezinshereniging te ondersteunen zullen directe familieleden van een hoofdaanvrager voor een permanent visum, die zich buiten Canada bevinden, in aanmerking komen voor een eigen open werkvergunning.

De aankondigingen zijn goed nieuws voor een ieder die al lange tijd wacht op duidelijke rondom het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning voor Canada. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.

Wil je weten of jij in aanmerking kunt komen voor een visum voor Canada in een van de hierboven genoemde visumcategorieën? Vul dan vrijblijvend en kosteloos onze visum-check in.

Bron: https://www.cicnews.com/2022/04/ircc-to-resume-fswp-and-cec-invitations-in-july-and-offer-open-work-permit-to-pgwp-holders-0424699.html#gs.z3aq43

Australië kondigt route naar permanent verblijf aan, voor houders van een tijdelijk werkgever gesponsord visum

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een dalend aantal tijdelijke visumhouders 2021. Mede daardoor is er momenteel grote vraag naar geschikte arbeidskrachten vanuit de Australische arbeidsmarkt. Als reactie hierop heeft de Australische regering op 25 november 2021 aangekondigd dat maatregelen zullen worden ingevoerd om de optie tot permanent verblijfsrecht te verbeteren. Deze maatregelen hebben betrekking op bepaalde houders van een subclass 482 en 457 visum en moeten per 1 juli 2022 ingevoerd worden.

Wat is een werkgever gesponsord visum (subclass 482 en 457)

Allereerst is het goed om het onderscheid te maken tussen de twee visumcategorieën. Het subclass 457 visum is namelijk de voorganger van het huidige subclass 482 “Temporary Skill Shortage visa”. Beide behoren tot de ‘employer sponsored’ categorieën. Dat betekent dus dat kandidaten een werkgever nodig hebben om een visum binnen deze categorie aan te kunnen vragen.

Onder het huidige ‘Temporary Skill Shortage visa’, subclass 482 zijn hoofdzakelijk twee routes van elkaar te onderscheiden. Dit zijn de medium-term Stream en de Short-term stream. Kandidaten met een beroep op de Medium and Long-Term Strategic Skills List, of de Regional Occupation List kunnen zich kwalificeren voor een visum met een geldigheid van maximaal vier jaar. Nadat de kandidaat drie jaar heeft gewerkt voor de Australische werkgever en aan alle eisen voor het visum voldoet, dan kan men doorstromen naar een permanent visum. Voor kandidaten met een beroep op de Short-term Skilled Occupation List ligt dit onder het huidige programma net even anders. Binnen dit programma kan een visum voor twee jaren worden aangevraagd. Na deze twee jaren kan het visum verlengd worden met nog eens twee jaren, maar doorstromen naar permanent verblijf is niet mogelijk.

Aan dat laatste wil de Australische regering nu verandering brengen. Dit omdat een ieder die in Australië is gebleven tijdens de pandemie heeft bijgedragen aan de wederopbouw van de economie. Om dit te erkennen wordt doorstroom naar permanent verblijf mogelijk gemaakt voor houders van een short-term visum. Hoe Australië dit wil doen lees je hieronder.

Aangekondigde wijzigingen

De nieuwe regels worden per 1 juli 2022 ingevoerd en zijn van toepassing op kandidaten die tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 in totaal minimaal twaalf maanden in Australië hebben gewerkt. Ook kandidaten met een beroep op de Short-Term Skilled Occupation list hebben hiermee de optie om door te stromen naar een permanent visum. Aanvullende eisen met betrekking tot werkervaring zijn van toepassing, maar variëren per situatie en visumstatus.

Kandidaten die aan de eisen voldoen kunnen in aanmerking komen voor een permanent visum in de subklassen 186 of 187 via de ‘Temporary Residence Transition stream (TRT)’. Daarbij is het hebben van een Australische werkgever wederom een vereiste.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bron: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00340

Australië: Quotum visumprogramma 2022-2023

Jaarlijks gaat per 1 juli het nieuwe visumjaar in Australië van start. Dat betekent onder andere dat vanaf dat moment een nieuw quotum geldt voor alle visumcategorieën. Dit quotum bepaald hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn binnen een visumcategorie, en dus hoeveel visa er kunnen worden afgegeven.

Het immigratiequotum en de verdeling

Het totale immigratieprogramma van Australië omvat 160.000 plaatsen voor het visumjaar dat loopt vanaf 1 juli 2022. Dit is gelijk gebleven aan het voorgaande visumjaar. Wel is het aantal plaatsen voor bijvoorbeeld de Skilled Migrant categorie verhoogt. In onderstaande tabel zijn de daadwerkelijke quota voor de verschillende categorieën opgenomen:

Visa StreamVisumcategorie 2021-22 2022-23
SkilledEmployer Sponsored 22,000​ 30,000
Skilled Independent 6,500 16,652
  Regional 11,200 25,000
  State/Territory Nominated 11,200 20,000
  Business Innovation & Investment 13,500 9,500
  Global Talent (Independent) 15,000 8,448
  Distinguished Talent 200 300
Totaal skilled   79,600 109,900
Familie Partner* 72,300 40,500
  Parent 4,500 6,000
  Child* 3,000 3,000
  Other Family 500 500
Totaal familie   77,300* 50,000
Special Eligibility**   100 100
Totaal visumprogramma   160,00​0 160,000

*Het genoemde quotum voor deze visumcategorieën (partnervisum en child-visum) geldt slechts ter indicatie. Dit omdat het quota voor deze categorieën vraag gestuurd is en er geen plafond geldt.

Bron: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-program-planning-levels#:~:text=The%202022%2D23%20Migration%20Program%20will%20have%20a%20planning%20level,including%20those%20in%20regional%20Australia.