Partner, ouders of kinderen in Canada

Wanneer eerstegraads familieleden woonachtig zijn in Canada biedt de family class wellicht mogelijkheden om een visum aan te vragen voor Canada. Familieleden met de Canadese nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning voor Canada kunnen je sponsoren voor een visum. Eerstegraadsfamilieleden zijn je partner, ouders en kinderen. De family class is verdeeld is verschillende soorten visums. Hieronder vind je informatie per visum.

Family sponsored visum

Het family sponsored visum is zoals hierboven beschreven voor mensen met eerstegraads familieleden in Canada. In alle gevallen geldt dat de persoon die jou sponsort ouder dan 18 jaar moet zijn. Daarnaast moet deze ‘sponsor’ de Canadese nationaliteit of een permanente verblijfsstatus hebben. Verder moet de ‘sponsor’ financieel garant staan. Aan het inkomen en/of financieel vermogen van jouw sponsor worden voorwaarden gesteld. Neem voor informatie hierover contact op met onze visumspecialisten. Het sponsoren van andere familieleden, denk aan een broer, zus, neef of nicht is vaak niet mogelijk. Woont een van de hiervoor genoemde familieleden in Canada, dan verwijzen wij je graag naar de ‘Skilled Workers’ categorie. Binnen de family class zijn de volgende soorten visums beschikbaar:

Partner, spouse visum

Droom je van een toekomst in Canada samen met je Canadese partner? Als je partner de Canadese nationaliteit heeft of een permanente verblijfsvergunning voor Canada dan zijn er mogelijkheden voor een sponsorvisum. Het sponsorvisum behoort tot de family class van Canada. We kunnen het sponsorvisum voor Canada aanvragen wanneer je aan de voorwaarden voor het visum voldoet. Zo moet kunnen aantonen dat jullie getrouwd zijn of minimaal twaalf maanden samenwonen. Wonen jullie samen, dan moet je hiervan bewijs kunnen aanleveren. Het is dus belangrijk dat jullie bijvoorbeeld zijn ingeschreven op hetzelfde adres. Wonen jullie niet samen en zijn jullie niet getrouwd, maar willen jullie wel trouwen, dan kan nadat het huwelijk is voltrokken een visumaanvraag voor Canada gestart worden. Een van de voordelen van het sponsorvisum is dat je direct een permanente verblijfsvergunning voor Canada ontvangt.

Parent, grandparent visum

Als kinderen of kleinkinderen in Canada wonen kunnen zij je sponsoren voor een visum. Zij moeten ook de Canadese nationaliteit hebben of een permanente Canadese verblijfsvergunning. Het kind of kleinkind moet een minimuminkomen aantonen voor een vastgestelde periode. Dit minimuminkomen is door de Canadese immigratiedienst ICCRC vastgesteld.

Child visum

Wanneer je kind(eren) niet bij jou in Canada wonen en jonger zijn dan 22 jaar, dan kun je als ouder kinderen sponsoren. Als sponsor (ouder) moet je je kind(eren) van eerste levensbehoeften voorzien. Daarnaast is het belangrijk dat je kind(eren) geen relatie hebben. Als een kind ouder is dan 22 jaar, dan moet worden aangetoond dat zij ouderafhankelijk zijn (en zullen blijven) vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.