Partner, ouders of kinderen in Canada

De Family Class Canada
Voor mensen met familie in Canada

Indien familieleden over de Canadese nationaliteit of permanente verblijfsstatus beschikken, dan kunnen zij u sponsoren voor een visum. Dit is het geval wanneer uw partner, ouders of (klein)kinderen Canadees zijn. De sponsor moet tenminste 18 jaar zijn en financieel garant kunnen staan voor drie tot tien jaar.

Subcategorieën Family Class Canada

Mijn partner heeft de Canadese nationaliteit

Droomt u van een toekomst in Canada, samen met uw partner? Als uw partner Canadees is of een permanente verblijfsstatus heeft, dan zijn er mogelijkheden in de partnercategorie. Binnen deze categorie moet u aan een aantal eisen voldoen. Wanneer u getrouwd bent, of wanneer u in ieder geval twaalf maanden samenwoont, voldoet u aan de basiseisen.

Wanneer u samenwoont met uw partner moet u hiervan bewijs aantonen. Het is dus van belang dat u bijvoorbeeld samen bent ingeschreven op het zelfde adres. Bent u niet samenwonend, maar wilt u wel het huwelijk aangaan, dan kunt u nadat het huwelijk heeft plaatsgevonden alsnog in aanmerking komen voor dit visum.

Een van de voordelen is dat u direct een permanent visum voor Canada krijgt.

Ouderafhankelijke kinderen

Indien uw kind(eren) jonger zijn dan 22 jaar kunt u als ouder sponsor zijn, mits u Canadees bent of permanent resident van Canada. Verder hangen de mogelijkheden af van de burgerlijke staat. Is uw kind ouder dan 22 jaar dan kunt u hen enkel sponsoren in een beperkt aantal gevallen.

Afhankelijk van de situatie worden er naast de basiseisen ook financiële eisen gesteld voor de sponsor. Zo moet de sponsor de migrant voorzien in eerste levensbehoeften.

Ouders of grootouders

Wonen uw kinderen of kleinkinderen in Canada, dan kunnen zij ook als sponsor dienen. Ook in dit geval geld dat zij Canadees of permanent resident moeten zijn. De sponsor moet voldoen aan basiseisen een een minimuminkomen voor een bepaalde periode.

Het sponsoren van een broer, zus, neef of nicht (of een ander familielid) is vaak niet mogelijk. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de ‘Skilled Workers categorie’.