Visum Australië

Een visum aanvragen voor Australië

Wanneer u naar Australië wilt vertrekken, dan moet u een visum aanvragen. Dit geldt voor zowel tijdelijk als permanent vertrek. Om te bepalen welk visum u nodig heeft moet er allereerst in kaart gebracht worden wat uw intenties zijn. Vervolgens kunnen de visumspecialisten van Visa4you aan de hand van uw persoonlijke profiel bepalen welke visummogelijkheden er voor u zijn.

Het Australische visumsysteem

Kort samengevat is het Australische immigratiesysteem er op gericht interessante mensen binnen te halen. Anders gezegd willen ze mensen werven die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de economie. Het visumsysteem kent 99 individuele visumtypen en is daarmee erg complex.

Ieder jaar stelt de immigratiedienst een quotum beschikbaar voor het totaal aantal af te geven visa. Dit totale aantal wordt verdeeld over de verschillende categorieën die Australië telt.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een visum moet u aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen verschillen zowel per profiel als per visumcategorie. Op de informatiepagina’s van de verschillende visa leest u alles over deze eisen.

Visumcategorieën

Wonen en werken in Australië – Skilled Migrant

Indien u wilt wonen en werken in Australië moet u allereerst aantonen dat uw beroep op de beroepenlijst staat. Daarnaast is het belangrijk dat u in loondienst bent, of actief bent als zelfstandig ondernemer. Is dit laatste van toepassing, dan behoort u enkel tot deze categorie als uw omzet lager is dan AUD 500,000.- en uw eigen vermogen minder is dan AUD 800,000.-.
Lees meer…

Een werkaanbod in Australië – Employer Sponsored

Deze categorie is van toepassing wanneer u een werkaanbod vanuit een Australische werkgever heeft of als wordt u door uw huidige werkgever uitgezonden naar Australië. Ook hierbij is het belangrijk dat uw beroep op de beroepenlijst staat.
Lees meer…

Partner, ouder(s) of kind(eren) woonachtig in Australië – Family Class

Heeft uw partner de Australische nationaliteit en wenst u samen een leven op te bouwen in Australië? Ontdek welke mogelijkheden er zijn binnen de family class. Ook voor mensen met kinderen woonachtig in Australië, of kinderen met ouders in Australië zijn er visa beschikbaar.
Lees meer…

Een bedrijf starten in Australië – Business Class

De business class is er speciaal voor ondernemers met een minimaal eigen vermogen van AUD 800,000.-. Daarnaast moet de jaaromzet minimaal AUD 500,000.- bedragen. Niet allen zelfstandig ondernemers maar ook investeerders en gepensioneerden horen behoren tot de business class.
Lees meer… 

Reizen in Australië – Toeristenvisum

Wanneer u op vakantie gaat naar Australië moet u over een visum beschikken. Voor zowel korte als langdurige reizen zijn er visa beschikbaar.
Lees meer…

Backpacken in Australië

Op avontuur in Down Under? Met het working holiday visum mag je een jaar lang reizen en werken in Australië.
Lees meer…

Stagelopen en studeren in Australië

Veel mensen maken gebruik van het working holiday visum wanneer zij stage willen lopen in Australië. Dit is erg zonde gezien er ook andere mogelijkheden zijn. Lees alles over visa op basis waarvan je kunt studeren, een cursus kunt gaan volgen óf stage kunt lopen in Australië.
Lees meer…