Australië: Skilled Migration en visumachterstand centraal tijdens eerste kabinetsvergadering

Op vrijdag 17 juni organiseerde Premier Anthony Albanese zijn eerste nationale kabinetsvergadering. Tijdens deze vergadering hebben leiders van verschillende Australische staten en territoria de problemen omtrent immigratie onder de aandacht gebracht.

Enorme visumachterstanden

Het Australische immigratieprogramma heeft nog altijd zwaar te lijden onder de gevolgen van de covid-19 pandemie. Hierdoor zijn enorme achterstanden ontstaan in de behandeling en afgifte van visa. De immigratiedienst (Department of Home Affairs) staat dan ook onder enorme druk. Premier Albanese noemde dat verscheidene kandidaten 12 tot 18 maanden moeten wachten, alvorens een visum wordt toegewezen. In de praktijk blijkt dat diverse kandidaten al meer dan 2 jaar wacht op de toewijzing van een visum. Met schrijnende situaties als gevolg.

De impact op de economie

Mede vanwege de grote achterstanden bij de Australische immigratiedienst kampt het land met ernstige tekorten aan geschoolde arbeidskrachten. Veel bedrijven worstelen nu zij geen geschikt personeel kunnen vinden. Onder andere Mark McGowan, de premier van West-Australië en de Zuid-Australische premier Peter Malinauskas erkenden dat het waarborgen van skilled migration een belangrijk aandachtspunt is binnen de staten en territoria. Volgens de premier van West-Australië is het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten een van de belangrijkste uitdagingen om de aanhoudende economische groei veilig te stellen.

Waar ligt de oplossing?

Premier Albanese gaf aan dat op dit moment wordt geprobeerd de zaken intern op te lossen. Zo worden mensen binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Department of Home Affairs), werkzaam op andere afdelingen, aangetrokken om te helpen de achterstanden en de lange wachttijden voor visa aan te pakken. Volgens hem is dit duidelijk nodig en de gemakkelijkste manier om onmiddellijk verschil te maken.

Bron: https://www.sbs.com.au/news/article/skilled-migration-and-visa-backlog-in-focus-at-national-cabinet-meeting/s568bxrh2

Canada verhoogt het quotum voor Working Holiday visas

Een grote verrassing vanuit de Canadese immigratiedienst. Zij hebben het quotum voor het Working Holiday visum binnen het  ‘International Experience Canada Program’ verhoogt voor Nederland.

Extra plaatsen beschikbaar

De immigratiedienst heeft voor Nederlandse kandidaten 250 extra plaatsen beschikbaar gesteld. Daarmee is het totale quotum voor dit visumjaar gestegen van 430 plaatsen naar 750 plaatsen. Dit is ontzettend goed nieuws voor een ieder die in 2022 of 2023 naar Canada wil vertrekken voor stage, om er tijdelijk te wonen en werken of om rond te reizen, maar geen werkgever in Canada heeft. Het Working Holiday visum behoort tot het ‘IEC-programma’ en is een open werkvergunning, geldig voor twaalf maanden.

Wees er snel bij

De extra plaatsen zijn goed nieuws, maar vergis je niet en wees er snel bij indien je interesse hebt. Het programma is nog altijd ontzettend populair en ook nu geld: vol is vol.

Wil je meer weten over het programma, of wil je een aanvraag starten? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via +31 528 391118. Of stuur een e-mail.

Bron: https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html

Canadese immigratiedienst (IRCC) hervat uitnodigingen Federal Skilled Worker Program en Canadian Experience Class in juli 2022

Al sinds december 2020 ligt het Canadese federale skilled worker programma (FSWP) stil. Ook in de Canadian Experience Class zijn al sinds september 2021 geen uitnodigingen meer geweest. Nadat het lange tijd erg stil is geweest vanuit de immigratiedienst gaan er nu geruchten dat beide programma’s rond juli 2022 eindelijk weer worden hervat. Naast deze aankondigingen heeft Minister Sean Fraser ook genoemd dat houders van een Post-Graduation Work Permit (PGWP) een verlenging van maximaal 18 maanden van de werkvergunning kunnen verkrijgen.

Een samenvatting van de belangrijkste aankondigingen

  • Express Entry uitnodigingen voor het Federal Skilled Worker Program, de Canadian Experience Class en het Federal Skilled Trades Program worden per juli 2022 hervat;
  • De overgrote meerderheid van de nieuwe Express Entry aanvragen zal binnen zes maanden verwerkt worden. Ter vergelijking: volgens de IRCC varieert de huidige Express Entry verwerkingstijd van 7 maanden tot meer dan 20 maanden;
  • Houders van een Post-Graduation Work Permit, waarvan het visum verloopt tussen januari en december 2022, komen vanaf de zomer van 2022 in aanmerking voor een extra open werkvergunning van maximaal 18 maanden;
  • Kandidaten hoeven niet meer in Canada te verblijven gedurende de volledige periode waarin de visumaanvraag wordt behandeld;
  • Kandidaten die tevens een aanvraag voor een open werkvergunning indienen terwijl zij wachten tot de permanente visumaanvraag wordt behandeld komen in aanmerking voor werkvergunningen die geldig zijn tot eind 2024;
  • Om gezinshereniging te ondersteunen zullen directe familieleden van een hoofdaanvrager voor een permanent visum, die zich buiten Canada bevinden, in aanmerking komen voor een eigen open werkvergunning.

De aankondigingen zijn goed nieuws voor een ieder die al lange tijd wacht op duidelijke rondom het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning voor Canada. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.

Wil je weten of jij in aanmerking kunt komen voor een visum voor Canada in een van de hierboven genoemde visumcategorieën? Vul dan vrijblijvend en kosteloos onze visum-check in.

Bron: https://www.cicnews.com/2022/04/ircc-to-resume-fswp-and-cec-invitations-in-july-and-offer-open-work-permit-to-pgwp-holders-0424699.html#gs.z3aq43

Australië kondigt route naar permanent verblijf aan, voor houders van een tijdelijk werkgever gesponsord visum

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een dalend aantal tijdelijke visumhouders 2021. Mede daardoor is er momenteel grote vraag naar geschikte arbeidskrachten vanuit de Australische arbeidsmarkt. Als reactie hierop heeft de Australische regering op 25 november 2021 aangekondigd dat maatregelen zullen worden ingevoerd om de optie tot permanent verblijfsrecht te verbeteren. Deze maatregelen hebben betrekking op bepaalde houders van een subclass 482 en 457 visum en moeten per 1 juli 2022 ingevoerd worden.

Wat is een werkgever gesponsord visum (subclass 482 en 457)

Allereerst is het goed om het onderscheid te maken tussen de twee visumcategorieën. Het subclass 457 visum is namelijk de voorganger van het huidige subclass 482 “Temporary Skill Shortage visa”. Beide behoren tot de ‘employer sponsored’ categorieën. Dat betekent dus dat kandidaten een werkgever nodig hebben om een visum binnen deze categorie aan te kunnen vragen.

Onder het huidige ‘Temporary Skill Shortage visa’, subclass 482 zijn hoofdzakelijk twee routes van elkaar te onderscheiden. Dit zijn de medium-term Stream en de Short-term stream. Kandidaten met een beroep op de Medium and Long-Term Strategic Skills List, of de Regional Occupation List kunnen zich kwalificeren voor een visum met een geldigheid van maximaal vier jaar. Nadat de kandidaat drie jaar heeft gewerkt voor de Australische werkgever en aan alle eisen voor het visum voldoet, dan kan men doorstromen naar een permanent visum. Voor kandidaten met een beroep op de Short-term Skilled Occupation List ligt dit onder het huidige programma net even anders. Binnen dit programma kan een visum voor twee jaren worden aangevraagd. Na deze twee jaren kan het visum verlengd worden met nog eens twee jaren, maar doorstromen naar permanent verblijf is niet mogelijk.

Aan dat laatste wil de Australische regering nu verandering brengen. Dit omdat een ieder die in Australië is gebleven tijdens de pandemie heeft bijgedragen aan de wederopbouw van de economie. Om dit te erkennen wordt doorstroom naar permanent verblijf mogelijk gemaakt voor houders van een short-term visum. Hoe Australië dit wil doen lees je hieronder.

Aangekondigde wijzigingen

De nieuwe regels worden per 1 juli 2022 ingevoerd en zijn van toepassing op kandidaten die tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 in totaal minimaal twaalf maanden in Australië hebben gewerkt. Ook kandidaten met een beroep op de Short-Term Skilled Occupation list hebben hiermee de optie om door te stromen naar een permanent visum. Aanvullende eisen met betrekking tot werkervaring zijn van toepassing, maar variëren per situatie en visumstatus.

Kandidaten die aan de eisen voldoen kunnen in aanmerking komen voor een permanent visum in de subklassen 186 of 187 via de ‘Temporary Residence Transition stream (TRT)’. Daarbij is het hebben van een Australische werkgever wederom een vereiste.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bron: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00340

Australië: Quotum visumprogramma 2022-2023

Jaarlijks gaat per 1 juli het nieuwe visumjaar in Australië van start. Dat betekent onder andere dat vanaf dat moment een nieuw quotum geldt voor alle visumcategorieën. Dit quotum bepaald hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn binnen een visumcategorie, en dus hoeveel visa er kunnen worden afgegeven.

Het immigratiequotum en de verdeling

Het totale immigratieprogramma van Australië omvat 160.000 plaatsen voor het visumjaar dat loopt vanaf 1 juli 2022. Dit is gelijk gebleven aan het voorgaande visumjaar. Wel is het aantal plaatsen voor bijvoorbeeld de Skilled Migrant categorie verhoogt. In onderstaande tabel zijn de daadwerkelijke quota voor de verschillende categorieën opgenomen:

Visa StreamVisumcategorie 2021-22 2022-23
SkilledEmployer Sponsored 22,000​ 30,000
Skilled Independent 6,500 16,652
  Regional 11,200 25,000
  State/Territory Nominated 11,200 20,000
  Business Innovation & Investment 13,500 9,500
  Global Talent (Independent) 15,000 8,448
  Distinguished Talent 200 300
Totaal skilled   79,600 109,900
Familie Partner* 72,300 40,500
  Parent 4,500 6,000
  Child* 3,000 3,000
  Other Family 500 500
Totaal familie   77,300* 50,000
Special Eligibility**   100 100
Totaal visumprogramma   160,00​0 160,000

*Het genoemde quotum voor deze visumcategorieën (partnervisum en child-visum) geldt slechts ter indicatie. Dit omdat het quota voor deze categorieën vraag gestuurd is en er geen plafond geldt.

Bron: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-program-planning-levels#:~:text=The%202022%2D23%20Migration%20Program%20will%20have%20a%20planning%20level,including%20those%20in%20regional%20Australia.

Geen negatieve COVID-test meer benodigd om naar Australië te reizen, per 17 april 2022

De Australische Minister van Volksgezondheid en Ouderenzorg heeft verdere versoepelingen aangekondigd per 17 april 2022. Nu ook Australië gaat leven met COVID-19 zullen een aantal noodmaatregelen komen te vervallen, waaronder de testverplichting vóór vertrek naar Australië.

Wel blijft de plicht voor bewijs van vaccinatie voor internationale reizigers van kracht. Dat betekent dat internationale reizigers die Australië binnenkomen of verlaten bewijs van dubbele vaccinatie tegen COVID-19 moeten kunnen voorleggen. Ook moeten reizigers op basis van medisch advies een masker blijven dragen tijdens internationale vluchten.

Bron:
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australias-biosecurity-emergency-pandemic-measures-to-end

Canada schaft testverplichting af voor volledig gevaccineerde reizigers per 1 april

Ben je voornemens om naar Canada te reizen? Vanaf 1 april 2022 hoeven volledig gevaccineerde reizigers geen covid-19 test meer af te leggen voorafgaand aan vertrek.  Reis je vóór 1 april, dan ben je nog altijd verplicht om te testen voor vertrek.

Ter herinnering: het kan voorkomen dat je bij aankomst in Canada op basis van aselecte steekproef geselecteerd wordt om een moleculaire covid-19 test te ondergaan. Indien dit het geval is hoef je niet in quarantaine in afwachting van het resultaat.

Voor deels of niet gevaccineerde reizigers verandert er niets aan de testvoorschriften voor de inreis. Tenzij anders bepaald moeten alle reizigers van 5 jaar of ouders die als niet volledig gevaccineerd worden beschouwd, een bewijs overleggen van een geaccepteerde en negatieve covid-19 test vóór vertrek.

Tenslotte moeten alle reizigers nog altijd hun verplichte informatie indienen via ArriveCAN. Doe je dit niet, dan moet je bij aankomst mogelijk een covidtest ondergaan en 14 dagen in quarantaine blijven, ongeacht je vaccinatiestatus. Reizigers die per vliegtuig of cruise arriveren in Canada moeten informatie indienen in ArriveCAN binnen 72 uur voordat zij aan boord gaan.

Bron:
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/03/government-of-canada-will-remove-pre-entry-test-requirement-for-fully-vaccinated-travellers-on-april-1.html

Webinars: wonen, werken en reizen in Australië en Canada

Wanneer het gaat om wonen en werken in het buitenland, staan Australië en Canada al jaren hoog op het lijstje bij velen. Er zijn veel redenen om te emigreren. Maar er zijn ook heel veel zaken die je vooraf moet regelen. In onze webinars vertellen wij je alles over het verkrijgen van een visum voor Australië en Canada.

Webinar Canada

Canada, het land van de Rocky Mountains, de Niagara Falls, Banff en Jasper. Voor veel mensen het land van hun dromen. Maar, om er te kunnen wonen en werken moet je over een visum beschikken. Om een visum te bemachtigen moet je aan veel eisen voldoen, eenvoudig is het dus zeker niet. Onze geregistreerde visumconsultants vertellen er alles over tijdens de webinar op dinsdag 5 oktober.

Naast de informatie over het visumtraject zal een ervaringsdeskundige ook het persoonlijke verhaal achter emigratie naar Canada delen. Samen zullen we alle vragen beantwoorden over zowel het visumtraject als de persoonlijke kant van emigratie en het leven in Canada.

Datum Dinsdag 10 mei 2022
Starttijd 19.30 uur
Duur Circa 90 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Via onderstaande button kun je je gratis aanmelden. Na aanmelding ontvang je per e-mail een persoonlijke link waarmee je kunt deelnemen aan de webinar.

Webinar Australië

Ook wanneer je plannen hebt om naar Australië te vertrekken, heb je hoe dan ook een visum nodig. Dus, overweeg je te emigreren naar Australië, dan moet je eerst uitzoeken of je in aanmerking komt voor een visum. Dat is ook het geval wanneer je tijdelijk wilt wonen en/of werken in Australië. Tijdens de webinar ‘wonen en werken in Australië’ zullen we de diverse visumcategorieën van Australië toelichten, maar voornamelijk ingaan op het Skilled Migrant, Global talent en Employer Sponsored visum.

Onze gast is een ervaringsdeskundige die zelf naar Australië is geëmigreerd. Samen zullen we tijdens de webinar antwoord geven op alle vragen rondom vertrek naar Australië. Zowel over de praktische zaken als de persoonlijke ervaringen.

Aanmelden is gratis., maar wel noodzakelijk. Na registratie via onderstaande button ontvang je namelijk een persoonlijke link. Met deze link kun je deelnemen aan de webinar op 14 mei.

Datum Zaterdag 14 mei 2022
Starttijd 10.00 uur
Duur Circa 90 minuten
Kosten Gratis, vooraf aanmelden noodzakelijk

Australië verlengd Temporary Graduate en Skilled Regional Provisional Visa met drie jaar

Goed nieuws voor visumhouders van een Temporary Graduate of Skilled Regional Provisional visum, die door de corona pandemie zijn getroffen. Voor kandidaten die aan de vereisten voldoen, is het Australische visum per vandaag, 18 februari 2022, verlengd.

Ontwikkeling van regionaal Australië

De grote Australische steden als Sydney, Melbourne en Brisbane zijn ontzettend populair, maar ook erg dichtbevolkt. Dat terwijl de gebieden rondom deze steden (regionaal Australië) met tekorten aan vaardige arbeidskrachten kampt. Met een op maat gemaakt migratiebeleid streeft de Australische regering naar het duurzaam ontwikkelen van regionale gebieden. Door middel van regelingen worden deze regionale gemeenschappen in staat gesteld de tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten aan te pakken. Zodat ook zij op deze manier kunnen profiteren van de aanzienlijke economische voordelen die migratie voor Australië oplevert.

De ‘Skilled Regional Provisional visas’ zijn een belangrijk onderdeel van de strategie om regionaal Australië te supporten. Wanneer kandidaten en hun familieleden gedurende de eerste periode van hun verblijf (wisselend per visumcategorie) wonen, werken en studeren in regionaal Australië, komen zij in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

De impact van covid-19 op visumhouders

Veel visumhouders hebben sinds februari 2020 te maken met internationale reisbeperkingen door covid-19. Dit heeft de mogelijkheden om naar Australië te reizen dan ook sterkt beperkt. Zo ook voor houders van een Skilled Regional Provisional visum. De reisbeperkingen hebben er voor gezorgd dat veel visumhouders niet naar regionaal Australië konden vertrekken om er te wonen en werken. Anderen moesten (regionaal) Australië verlaten en konden niet terugkeren om hun werkzaamheden te hervatten of ander passend werk te vinden. Een groot deel van de visumhouders is hierdoor in de problemen gekomen, met als gevolg dat verblijfsrechten en de aanvraag van een permanent visum in gevaar kwamen.

Maatregelen voor getroffen houders van een Skilled Regional Provisional visum

Op 25 november 2021 kondigde de Australische regering de eerste van een reeks maatregelen aan om getroffen visumhouders en visumkandidaten (aanvragers) bij te staan. Zo zouden (voormalig) houders van Skilled Regional Provisional visa extra tijd krijgen om aan de verblijfs- en werkvereisten te voldoen voor aanvraag van een permanente verblijfsvergunning. Vorige maand, op 18 januari werd verder verduidelijkt dat deze visa met een periode van drie jaar worden verlengd. Concreet betekent dit:

  • Visa subclass 489, 491 en 494 worden verlengd met een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de oorspronlijke datum waarop de geldigheidsduur van het visum afloopt;
  • De primaire houder van het visum was tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 gedurende enige tijd buiten Australië en was gedurende die periode in het bezit van een geldig visum binnen bovengenoemde visumcategorieën;
  • In het geval van visumhouders binnen subclass 491 en 494 is het van belang dat het visum op 18 februari van kracht is;
  • De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders waaronder partners en kinderen.

Maatregelen voor getroffen houders van Temporary Graduate visa

Op 25 november 2021 werd aangekondigd dat de regering een vervangend subclass 485-visum wilde invoeren. Dit visum is van toepassing op visumhouders die tijd in Australië hebben verloren, als gevolg van de internationale reisbeperkingen. Het visum is beschikbaar voor kandidaten die zich tussen 1 februari 2020 en 15 december 2021 op enig moment buiten Australië bevonden. Wel is het van belang dat zij gedurende die periode in het bezit waren van een geldig subclass 485-visum.

Omdat het vervangende visum naar verwachting beschikbaar is vanaf medio 2022, wordt de geldigheidsduur van bepaalde visa verlengd tot 30 september 2022. Hierdoor kunnen de getroffen visumhouders terugkeren naar Australië. Gedurende deze periode kunnen zij in Australië verblijven, wonen, werken of studeren tot het vervangende visum aangevraagd kan worden.

Deze verlenging geldt voor alle houders van een subclass 485-visum, waarbij de houder van het primaire visum tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 op enig moment buiten AustraIië was. Hierbij is het van belang dat de kandidaat in het bezit van was een geldig subclass 485-visum en dat voor 1 oktober 2022 is of zou vervallen, maar niet is geannuleerd. Daarnaast is het belangrijk dat de houder geen ander visum heeft verkregen. De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders zoals partner en kind(eren).

Is mijn visum verlengd?

Ben je er niet zeker van of jouw visum is verlengd, of wil je het dubbelchecken? Dan raden wij je aan om je visumcondities te controleren in VEVO. Dit doe je door middel van je visum- en paspoortgegevens. Houdt daarom je paspoort en grant notification bij de hand. Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt, of indien je er niet uit komt.

Bron: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00151/Explanatory%20Statement/Text

Australië gaat per 21 februari weer open voor houders van alle visumtypen

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-uitbraak in maart 2020 tot pandemie had uitgeroepen, sloot Australië de landsgrenzen. Na lang wachten begon de Australische overheid in november 2021 dan eindelijk met het gefaseerd heropenen van het land. Nu zijn vanaf 21 februari ook internationale toeristen weer welkom in Australië.

Alle volledig gevaccineerde visumhouders weer welkom

Vanaf 21 februari zijn volledig gevaccineerde visumhouders binnen alle categorieën weer welkom. Dat betekent dat ook toeristen, internationale zakenreizigers en andere bezoekers nu weer welkom worden geheten.

Wat als je niet volledig gevaccineerd bent

Kandidaten die naar Australië willen komen, maar niet volledig gevaccineerd zijn moeten vooraf verplicht een “Travel Exemption” aanvragen. Deze aanvraag wordt door een case-officer behandeld. Zij zullen dan ook bepalen in hoeverre het bezoek noodzakelijk is en of de travel exemption kan worden toegewezen. Indien wordt besloten dat men naar Australië mag reizen is onder andere (hotel-)quarantaine in de staten en territoria verplicht.

Hoe nu verder

Wil je naar Australië? Dan heb je allereerst dus een visum nodig. Indien je nog geen visum hebt aangevraagd is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Daarnaast moet je bepalen of je een “Travel Exemption” nodig hebt.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/reopening-tourists-and-other-international-travellers-secure-our-economic-recovery