Partner, ouders of kinderen in Australië

De Family Class Australië
Voor mensen met familie in Australië

Speciaal voor mensen met familie in Australië is de Family Class ingericht. Dit geld echter enkel voor eerstegraads familieleden, ofwel: Partner, ouders of kinderen. Daarnaast is het van groot belang dat deze familieleden over de permanente verblijfsstatus of de Australische nationaliteit beschikken.

Heeft u andere familieleden in Australië, dan verwijzen wij u graag door naar de Skilled Migrant categorie.

Subcategorieën Family Class

Partner met de Australische nationaliteit

Wanneer u een relatie heeft met een Australische burger of ‘permanent resident’, dan zijn er mogelijkheden binnen de partnercategorie. Deze categorie is onderverdeeld in twee verschillende subcategorieën, namelijk:

Regulier partnervisum

Indien u getrouwd bent of tenminste twaalf maanden heeft samengewoond met uw partner, dan is dit visum van toepassing. In veel gevallen verkrijgt u een visum dat in de eerste instantie twee jaren geldig is. Wanneer u na twee jaren kunt aantonen dat u en uw partner nog altijd samen zijn, dan kan het permanente visum worden aangevraagd.

Wanneer u op het moment van de visumaanvraag reeds drie jaren samen (lees: samenwonend of gehuwd), dan komt u meteen in aanmerking voor het permanente visum. Dit zelfde geld tevens voor mensen die samen een kind(eren) hebben en voor tenminste twee jaren bewijs kunnen aanleveren.

Kunt u niet aan bovenstaande eisen voldoen, maar heeft u wel de intentie om het huwelijk aan te gaan? Dan zijn er wellicht mogelijkheden binnen onderstaande categorie:

Prospective Marriage visum

Dit visum is voor mensen die niet aan bovenstaande eisen kunnen voldoen, maar die wel samen een toekomst in Australië wensen. Op basis van de intentie om het huwelijk aan te gaan verkrijgt u eerst een tijdelijk visum voor negen maanden. Binnen deze negen maanden moeten u en uw partner het huwelijk aangaan. Wanneer het huwelijk heeft plaats gevonden kan er een visum voor twee jaren worden aangevraagd.

Uiteindelijk kan er na deze twee jaren een permanent visum aangevraagd worden.

 

Kind(eren) woonachtig in Australië

U komt in aanmerking voor het ‘parent visum’ wanneer uw kind of kinderen in Australië wonen. Dat wil zeggen dat tenminste de helft van uw kinderen in Australië moeten wonen. Tenminste één van uw kinderen moet financieel garant staan voor u als ouder, met als doel dat u geen beroep hoeft te doen op sociale voorzieningen in Australië.

Aangezien de wachttijden voor het ‘reguliere’ visum kunnen oplopen tot dertig jaar is er een extra visum ingezet.

Contributory Parent visum

Om de lange wachttijd te omzeilen kunt u een extra betaling voldoen. Hiermee doorloopt u de visumprocedure aanzienlijk sneller.

 

Ouder(s) woonachtig in Australië

Wanneer u jonger bent dan 24 jaar en indien uw ouder(s) de Australische nationaliteit of de ‘Permanent Resident’ status hebben, dan biedt dit visum misschien mogelijkheden. Als u ouder bent dan 18 jaar, moet u schoolgaand en/of financieel afhankelijk zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Freriksen of Ilona Bennink. Zij voorzien u graag van een passend advies over het meest geschikte visum!

 Hester Freriksen - Visa4youIlona Bennink - Visa4you