Werknemers naar Australië

Een project in Australië

Het juiste visum voor uw werknemers

Wanneer u een project in Australië heeft aangenomen, dan kunt u al werknemer bij Visa4you terecht. Wij ontzorgen u bij de aanvraag van het juiste visum voor u of uw personeel. Voor zowel kortlopende als langdurige projecten, maar ook permanent verblijf, onderhandelingen en conferenties, er is (bijna) altijd een passend visum.

Al jaren begeleidt Visa4you bedrijven bij het aanvragen van visa. Voor deskundige service kunt u rekenen op Visa4you.

Onderhandelingen en conferenties bijwonen

Speciaal voor deze doeleinden is er een toeristenvisum met zakelijke condities. Wilt u naar Australië reizen voor bijvoorbeeld bovengenoemde activiteiten, dan kunt u een visum krijgen voor drie maanden. Op basis van dit visum mogen er geen uitvoerende werkzaamheden worden verricht.

Verblijf voor drie tot zes maanden

Indien u een project in Australië heeft aangenomen, dan kan er een tijdelijk werkvisum worden aangevraagd. Dit visum wordt veelal gebruikt voor projecten van drie tot zes maanden. Daarnaast is het visum ook veel gebruikt voor projecten met een looptijd korter dan een jaar, waarbij werknemers in ploegen naar Australië vertrekken. Bovendien kan dit visum meermaals worden aangevraagd, ook voor een zelfde werknemer.

In basis word dit visum voor drie maanden afgegeven. Wanneer er uitzonderlijke situaties van toepassing zijn bestaat er een mogelijkheid om het visum voor zes maanden te verkrijgen.

Gewenst verblijf tot vier jaar

Moeten uw werknemers voor langdurig project naar Australië, dan kunt u hen sponsoren voor een tijdelijk werkvisum. Binnen deze visumcategorie zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u uw werknemers vanuit uw Nederlandse bedrijf uitzenden naar Australië, maar een werknemer kan ook worden ingezet op een Australische nevenvestiging.

Werknemer uitzenden vanuit de Nederlandse vestiging

Het is allereerst mogelijk om uw werknemer(s) vanuit het Nederlandse bedrijf naar Australië uit te zenden. Dit is een optie wanneer uw werknemer werkzaamheden uit voert op contract met de Nederlandse vestiging. Daarnaast is het ook van toepassing wanneer de werknemer wordt ingezet om een nieuwe vestiging op te zetten in Australië.

In deze situaties is het visum geldig voor één jaar.

Werknemer inzetten binnen een Australische nevenvestiging

Indien uw organisatie ook een vestiging in Australië heeft, dan zijn er opties voor een langdurig visum. U kunt een werknemer naar Australië zenden om voor de Australische vestiging te gaan werken. Niet alleen de werknemer, maar ook het bedrijf zullen worden beoordeeld. Bij goedkeuring is het visum geldig voor vier jaar.

Permanent verblijf

Tenslotte kan er een permanent visum worden aangevraagd. Dit is echter alleen mogelijk wanneer uw werknemer in dienst treed bij de Australische vestiging van uw bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer een arbeidscontract aangeboden krijgt van tenminste twee jaar.

Wenst u hulp bij het vinden van een passend visum, wij helpen u graag!
Voor een passend advies kunt u direct contact opnemen met ons kantoor.