Werknemers naar Australië

Nederlandse en Belgische bedrijven doen het goed in Australië. Er wordt dan ook niet alleen tijdelijk (projectmatig) in Australië gewerkt, steeds meer bedrijven besluiten een vestiging te openen in Australië. Wanneer je producten en ook diensten naar Australië wilt exporteren is de kans groot dat je Europese werknemers naar Australië wilt uitzenden. Australië heeft een visumplicht. Niet alleen wanneer je wilt werken in Australië, maar ook wanneer je een zakelijke reis naar Australië maakt. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende zakenvisums voor Australië en onze visumdiensten. Wil je liever direct contact over de visummogelijkheden, neem dan contact op met onze visumspecialisten voor zaken in Australië.

Hester Freriksen
hester@visa4you.nl
Esther wind
Esther@visa4you.nl

Tijdelijk naar Australië

Zowel voor werknemers die fysieke werkzaamheden moeten verrichten in Australië, als voor kandidaten die voor afspraken en onderhandelingen naar Australië reizen is een passend visum beschikbaar. Onderstaand worden de tijdelijke visums voor Australië verder toegelicht. Wens je advies over het meeste geschikte visum en onze visumdiensten? Neem dan contact met ons op.

Business Visitor

Wanneer je voor onderhandelingen of conferenties naar Australië wilt reizen volstaat een Business Visitor visum. Dit is een toeristenvisum voor Australië met zakelijke doeleinden. Op basis van dit visum mogen dan ook geen uitvoerende werkzaamheden verricht worden. Het Business Visitor is twaalf maanden geldig. Gedurende deze twaalf maanden mag je per bezoek aan Australië maximaal 3 maanden in het land verblijven.

Tijdelijke werkvergunning voor 3 tot 6 maanden

Indien je een project hebt aangenomen in Australië of wanneer je als onderaannemer werkzaamheden in Australië gaat verrichten kan een tijdelijke werkvergunning aangevraagd worden. Dit visum wordt veel gebruikt voor kortlopende projecten of projecten waarbij werknemers in ploegen naar Australië vertrekken. Het visum kan aangevraagd worden voor een periode van 3 tot 6 maanden, maar wordt in basis vaak verstrekt voor 3 maanden. Enkel indien aangetoond kan worden dat het noodzakelijk is dat werknemers 6 maanden in Australië aanwezig moeten zijn kan het visum voor die periode worden afgegeven. Het visum kan meermaals aangevraagd worden, ook voor eenzelfde werknemer.

Werkvergunningen voor 2 tot 4 jaar

Het ‘Temporary Skill Shortage visa’ is een werkgever-gesponsord visum voor Australië. Dit visum  biedt ‘skilled’ kandidaten de mogelijkheid om een visumtraject te doorlopen dat leidt tot een visum voor 2 tot 4 jaar. Daarnaast is op basis van dit visum eventuele doorstroom naar een permanent visum voor Australië mogelijk. Visumcondities, waaronder de geldigheid van het visum, hangen af van onder andere de functie van de kandidaat.

Zoals aangegeven gaat het om een werkgever-gesponsord visum. Hiervoor kan zowel een Nederlandse als een Australische organisatie worden ingezet.

Permanente werkvergunning

Naast bovengenoemde visums bestaat ook de mogelijkheid om een permanente verblijfsvergunning voor Australië aan te vragen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de werknemer een contract aangeboden krijgt door de/een Australische organisatie. Daarnaast moet dit contract voor minimaal twee jaar aangeboden worden.