Afschaffing vaccinatieplicht voor reizen naar Australië

Met ingang van 6 juli 2022, heft Australië alle grensrestricties met betrekking tot covid-19 op. Dat betekent dat mensen die naar Australië willen reizen niet langer een digitale passagiersverklaring (DPD) hoeven in te vullen om hun vaccinatiestatus aan te geven. Hiermee kunnen alle visumhouders weer naar Australië reizen en komt dus een einde aan de vaccinatieplicht. Daardoor hoeven reizigers die niet gevaccineerd zijn niet meer te beschikken over een ’travel exemption’ voorafgaand aan vertrek.

Alle Australische staten en territoria hanteren eigen vereisten met betrekking tot coronamaatregelen. Check daarom voorafgaand aan vertrek naar Australië welke regels van toepassing zijn per staat.

Bron: https://minister.homeaffairs.gov.au/ClareONeil/Pages/covid-border-restrictions-to-be-lifted.aspx

Australië: Skilled Migration en visumachterstand centraal tijdens eerste kabinetsvergadering

Op vrijdag 17 juni organiseerde Premier Anthony Albanese zijn eerste nationale kabinetsvergadering. Tijdens deze vergadering hebben leiders van verschillende Australische staten en territoria de problemen omtrent immigratie onder de aandacht gebracht.

Enorme visumachterstanden

Het Australische immigratieprogramma heeft nog altijd zwaar te lijden onder de gevolgen van de covid-19 pandemie. Hierdoor zijn enorme achterstanden ontstaan in de behandeling en afgifte van visa. De immigratiedienst (Department of Home Affairs) staat dan ook onder enorme druk. Premier Albanese noemde dat verscheidene kandidaten 12 tot 18 maanden moeten wachten, alvorens een visum wordt toegewezen. In de praktijk blijkt dat diverse kandidaten al meer dan 2 jaar wacht op de toewijzing van een visum. Met schrijnende situaties als gevolg.

De impact op de economie

Mede vanwege de grote achterstanden bij de Australische immigratiedienst kampt het land met ernstige tekorten aan geschoolde arbeidskrachten. Veel bedrijven worstelen nu zij geen geschikt personeel kunnen vinden. Onder andere Mark McGowan, de premier van West-Australië en de Zuid-Australische premier Peter Malinauskas erkenden dat het waarborgen van skilled migration een belangrijk aandachtspunt is binnen de staten en territoria. Volgens de premier van West-Australië is het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten een van de belangrijkste uitdagingen om de aanhoudende economische groei veilig te stellen.

Waar ligt de oplossing?

Premier Albanese gaf aan dat op dit moment wordt geprobeerd de zaken intern op te lossen. Zo worden mensen binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Department of Home Affairs), werkzaam op andere afdelingen, aangetrokken om te helpen de achterstanden en de lange wachttijden voor visa aan te pakken. Volgens hem is dit duidelijk nodig en de gemakkelijkste manier om onmiddellijk verschil te maken.

Bron: https://www.sbs.com.au/news/article/skilled-migration-and-visa-backlog-in-focus-at-national-cabinet-meeting/s568bxrh2

Geen negatieve COVID-test meer benodigd om naar Australië te reizen, per 17 april 2022

De Australische Minister van Volksgezondheid en Ouderenzorg heeft verdere versoepelingen aangekondigd per 17 april 2022. Nu ook Australië gaat leven met COVID-19 zullen een aantal noodmaatregelen komen te vervallen, waaronder de testverplichting vóór vertrek naar Australië.

Wel blijft de plicht voor bewijs van vaccinatie voor internationale reizigers van kracht. Dat betekent dat internationale reizigers die Australië binnenkomen of verlaten bewijs van dubbele vaccinatie tegen COVID-19 moeten kunnen voorleggen. Ook moeten reizigers op basis van medisch advies een masker blijven dragen tijdens internationale vluchten.

Bron:
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australias-biosecurity-emergency-pandemic-measures-to-end

Australië verlengd Temporary Graduate en Skilled Regional Provisional Visa met drie jaar

Goed nieuws voor visumhouders van een Temporary Graduate of Skilled Regional Provisional visum, die door de corona pandemie zijn getroffen. Voor kandidaten die aan de vereisten voldoen, is het Australische visum per vandaag, 18 februari 2022, verlengd.

Ontwikkeling van regionaal Australië

De grote Australische steden als Sydney, Melbourne en Brisbane zijn ontzettend populair, maar ook erg dichtbevolkt. Dat terwijl de gebieden rondom deze steden (regionaal Australië) met tekorten aan vaardige arbeidskrachten kampt. Met een op maat gemaakt migratiebeleid streeft de Australische regering naar het duurzaam ontwikkelen van regionale gebieden. Door middel van regelingen worden deze regionale gemeenschappen in staat gesteld de tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten aan te pakken. Zodat ook zij op deze manier kunnen profiteren van de aanzienlijke economische voordelen die migratie voor Australië oplevert.

De ‘Skilled Regional Provisional visas’ zijn een belangrijk onderdeel van de strategie om regionaal Australië te supporten. Wanneer kandidaten en hun familieleden gedurende de eerste periode van hun verblijf (wisselend per visumcategorie) wonen, werken en studeren in regionaal Australië, komen zij in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

De impact van covid-19 op visumhouders

Veel visumhouders hebben sinds februari 2020 te maken met internationale reisbeperkingen door covid-19. Dit heeft de mogelijkheden om naar Australië te reizen dan ook sterkt beperkt. Zo ook voor houders van een Skilled Regional Provisional visum. De reisbeperkingen hebben er voor gezorgd dat veel visumhouders niet naar regionaal Australië konden vertrekken om er te wonen en werken. Anderen moesten (regionaal) Australië verlaten en konden niet terugkeren om hun werkzaamheden te hervatten of ander passend werk te vinden. Een groot deel van de visumhouders is hierdoor in de problemen gekomen, met als gevolg dat verblijfsrechten en de aanvraag van een permanent visum in gevaar kwamen.

Maatregelen voor getroffen houders van een Skilled Regional Provisional visum

Op 25 november 2021 kondigde de Australische regering de eerste van een reeks maatregelen aan om getroffen visumhouders en visumkandidaten (aanvragers) bij te staan. Zo zouden (voormalig) houders van Skilled Regional Provisional visa extra tijd krijgen om aan de verblijfs- en werkvereisten te voldoen voor aanvraag van een permanente verblijfsvergunning. Vorige maand, op 18 januari werd verder verduidelijkt dat deze visa met een periode van drie jaar worden verlengd. Concreet betekent dit:

 • Visa subclass 489, 491 en 494 worden verlengd met een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de oorspronlijke datum waarop de geldigheidsduur van het visum afloopt;
 • De primaire houder van het visum was tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 gedurende enige tijd buiten Australië en was gedurende die periode in het bezit van een geldig visum binnen bovengenoemde visumcategorieën;
 • In het geval van visumhouders binnen subclass 491 en 494 is het van belang dat het visum op 18 februari van kracht is;
 • De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders waaronder partners en kinderen.

Maatregelen voor getroffen houders van Temporary Graduate visa

Op 25 november 2021 werd aangekondigd dat de regering een vervangend subclass 485-visum wilde invoeren. Dit visum is van toepassing op visumhouders die tijd in Australië hebben verloren, als gevolg van de internationale reisbeperkingen. Het visum is beschikbaar voor kandidaten die zich tussen 1 februari 2020 en 15 december 2021 op enig moment buiten Australië bevonden. Wel is het van belang dat zij gedurende die periode in het bezit waren van een geldig subclass 485-visum.

Omdat het vervangende visum naar verwachting beschikbaar is vanaf medio 2022, wordt de geldigheidsduur van bepaalde visa verlengd tot 30 september 2022. Hierdoor kunnen de getroffen visumhouders terugkeren naar Australië. Gedurende deze periode kunnen zij in Australië verblijven, wonen, werken of studeren tot het vervangende visum aangevraagd kan worden.

Deze verlenging geldt voor alle houders van een subclass 485-visum, waarbij de houder van het primaire visum tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 op enig moment buiten AustraIië was. Hierbij is het van belang dat de kandidaat in het bezit van was een geldig subclass 485-visum en dat voor 1 oktober 2022 is of zou vervallen, maar niet is geannuleerd. Daarnaast is het belangrijk dat de houder geen ander visum heeft verkregen. De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders zoals partner en kind(eren).

Is mijn visum verlengd?

Ben je er niet zeker van of jouw visum is verlengd, of wil je het dubbelchecken? Dan raden wij je aan om je visumcondities te controleren in VEVO. Dit doe je door middel van je visum- en paspoortgegevens. Houdt daarom je paspoort en grant notification bij de hand. Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt, of indien je er niet uit komt.

Bron: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00151/Explanatory%20Statement/Text

Australië gaat per 21 februari weer open voor houders van alle visumtypen

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-uitbraak in maart 2020 tot pandemie had uitgeroepen, sloot Australië de landsgrenzen. Na lang wachten begon de Australische overheid in november 2021 dan eindelijk met het gefaseerd heropenen van het land. Nu zijn vanaf 21 februari ook internationale toeristen weer welkom in Australië.

Alle volledig gevaccineerde visumhouders weer welkom

Vanaf 21 februari zijn volledig gevaccineerde visumhouders binnen alle categorieën weer welkom. Dat betekent dat ook toeristen, internationale zakenreizigers en andere bezoekers nu weer welkom worden geheten.

Wat als je niet volledig gevaccineerd bent

Kandidaten die naar Australië willen komen, maar niet volledig gevaccineerd zijn moeten vooraf verplicht een “Travel Exemption” aanvragen. Deze aanvraag wordt door een case-officer behandeld. Zij zullen dan ook bepalen in hoeverre het bezoek noodzakelijk is en of de travel exemption kan worden toegewezen. Indien wordt besloten dat men naar Australië mag reizen is onder andere (hotel-)quarantaine in de staten en territoria verplicht.

Hoe nu verder

Wil je naar Australië? Dan heb je allereerst dus een visum nodig. Indien je nog geen visum hebt aangevraagd is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Daarnaast moet je bepalen of je een “Travel Exemption” nodig hebt.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/reopening-tourists-and-other-international-travellers-secure-our-economic-recovery

Meer flexibele regels voor diverse Australische visumcategorieën en optie tot terugbetaling reeds betaalde fees

De Australische regering heeft wijzigingen aangekondigd voor kandidaten binnen diverse visumcategorieën. Van verlenging van de geldigheid van visa, tot terugbetaling van reeds aan de immigratiedienst betaalde fees. De wijzigingen zijn allemaal bedoeld ter ondersteuning van het herstel van de Australische economie. Onderstaand de belangrijkste wijzingen op een rij:

Working Holiday kandidaten

 • Vanaf 19 januari 2022 mogen Working Holiday kandidaten, werkzaam in welke sector dan ook, voor dezelfde werkgever blijven werken (langer dan 6 maanden), zonder hiervoor toestemming aan te vragen bij de immigratiedienst;
 • Kandidaten die tussen 19 januari en 19 april 2022 in Australië aankomen op een Working Holiday visum kunnen restitutie aanvragen van de aan de immigratiedienst betaalde fee ad. $495.-. Dit geldt zowel voor mensen die reeds een visum hebben aangevraagd, als voor kandidaten die dit nog niet hebben gedaan;
 • Voormalig houders van een Working Holiday visum, getroffen door COVID-19, kunnen een nieuwe visumaanvraag indienen en worden vrijgesteld van betaling van de fee.

Studenten

 • Houders van een studentenvisum die momenteel buiten Australië verblijven, maar binnen de komende 8 weken (vanaf 19 januari 2022) naar Australië reizen, komen in aanmerkingen voor terugbetaling van de aan de immigratiedienst betaalde fee ad. $630.-;
 • Studenten mogen meer uren werken in cruciale sectoren.

Temporary Graduates

 • Door wijzigingen vanuit de overheid wordt vanaf 18 februari 2022 opnieuw toegang verleend aan (voormalig) houders van een Temporary Graduate visum en zij kunnen een ‘further stay’ aanvragen;
 • Temporary Graduate visa worden per 18 februari 2022 verlengd voor afgestudeerden die tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 op enig moment buiten Australië verbleven. Kandidaten worden rechtstreeks door ’the Department of Home Affairs’ (immigratiedienst) op de hoogte gesteld.

Skilled Regional Provisional visa

De Australische overheid zal de geldigheid van deze visa (subclass 489, 491 en 494) verlengen met een periode van drie jaar, indien de houder van het visum getroffen is door de reisbeperkingen vanwege COVID-19. Deze wijziging maakt dat alle huidige en voormalig houders van dit visum voldoende tijd krijgen om alsnog reisplannen te maken en aan de visumcondities voor verlenging of aanvraag van een permanent visum te voldoen.

Bron:
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/further-flexibility-for-temporary-migrants.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-newshttps://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813

Australische beroepenlijst (ANZSCO) geüpdatet

Op 23 november 2021 heeft ‘the Australian Bureau of Statistics’ wijzigingen betreffende de Australische beroepenlijst (ANZSCO) gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal functies en functiegroepen zijn gewijzigd of verwijderd.

Wat is nieuw

De nieuwe uitgave van de ‘Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations’ (ANZSCO), ofwel de beroepenlijst, is beperkt tot een aantal gerichte actualiseringen van beroepen. Dit heeft voornamelijk betrekking op onderstaande sectoren:

 • Landbouw, bosbouw en visserij;
 • Cybersecurity;
 • Marine scheepsbouw;
 • En opkomende beroepen die door de ‘National Skill Commission’ zijn vastgesteld.

Bovenstaande gebieden zijn gebaseerd op sectoren met prioriteit voor de Australische arbeidsmarkt. Ze zijn in de eerste plaats gekozen om een nieuwe aanpak van actualisering van de beroepenlijst (ANZSCO) te testen. Deze update is dan ook een eerste stap richting een groter programma voor het actualiseren van de beroepenlijst. De verwachting is dat andere sectoren met prioriteit aan bod zullen komen in toekomstige updates.

Deze update heeft enkel betrekking op de Australische arbeidsmarkt. Er is dus geen rekening gehouden met veranderingen op de arbeidsmarkt in Nieuw-Zeeland.

Diverse soorten wijzigingen

Er worden diverse soorten wijzigingen doorgevoerd, en ook combinaties hiervan zijn mogelijk. Onderstaand een overzicht:

Alternatieve titel(s) herzien
Met herziene alternatieve titel(s) wordt de situatie bedoeld waarin nieuwe alternatieve titels worden toegevoegd, of bestaande titels worden geschrapt. Een voorbeeld is de toevoeging (schrapping) van “Urban Forester” als alternatieve titel voor 362212 – Arborist.

Hoofdvermelding herzien
Een herziene hoofdvermelding is een situatie waarin de hoofdvermelding van een beroep wordt gewijzigd. Een voorbeeld is de toevoeging van “for forestry conservation and production purposes” aan de hoofdvermelding van 721112 – Logging Plant Operator om dit beroep nauwkeuriger te omschrijven.

Taken herzien
Met herziene taken wordt de situatie bedoeld waarin de takenlijst (op het niveau van de Unit Group) is gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van “installing, testing and commissioning solar photo voltaic (PV) power generation systems” in de takenlijst voor Eenheidsgroep 3111, Electricians.

Verplaatst naar een andere eenheidsgroep, code ingetrokken
Verplaatst naar een andere Unit Group; code retired verwijst naar de situatie waar de Unit Group van het beroep is veranderd. Een voorbeeld is de herindeling van 361211 – Shearers van ANZSCO versie 1.3 Unit Group 3611 naar 2021 Australian Update Unit Group 3633.

Verplaatst uit oude eenheidsgroep, code gecreëerd
Verhuisd van een andere Unit Group; gecreëerde code verwijst naar dezelfde situatie als punt 4 hierboven, en verschijnt naast de nieuwe beroepscode. In het voorbeeld van de Shearers komt de code naast de nieuwe code 363311 te staan.

Categorie toegevoegd
Toegevoegde categorie verwijst naar een nieuw gecreëerde beroepscode in de Australische update van 2021. Deze codes komen niet voor in eerdere versies van de ANZSCO.

Categorie geschrapt en code ingetrokken
Categorie geschrapt en code ingetrokken Verwijst naar beroepen die niet langer in de classificatie zijn opgenomen. In veel gevallen is dit het gevolg van het ontstaan van twee of meer nieuwe beroepen uit een bestaand beroep. In dat geval wordt het oorspronkelijke beroep geschrapt en de code ingetrokken.

NEC-beroepenlijst herzien
Herziene NEC-beroepenlijst verwijst naar de situatie waarin de reeks beroepen die bij een nec-beroep horen, wordt herzien. Een voorbeeld is de verwijdering van “Aerospace Draftsperson” uit 312999 – Building and Engineering Technicians nec.

Titel van categorie herzien
Met herziening van de titel van de categorie wordt de situatie bedoeld waarin de titel van het beroep is gewijzigd om de definitie ervan te verduidelijken. Een voorbeeld is de wijziging voor 311111 – Quarantainebeambte in Biobeveiligingsbeambte.

Specialisatie(s)
Herziene specialisatie(s) verwijst naar de situatie waarin nieuwe specialisaties zijn opgenomen of geschrapt. Voorbeelden zijn de toevoeging van ” Solar Installer” en de schrapping van “Heavy Coil Winder” als specialisaties uit 341111 – Electrician (general).

Klik op onderstaande button voor een compleet overzicht van alle wijzigingen.

Wijzigingen nog niet beschikbaar voor Skilled Migration

De vorige ANZSCO catalogus is nog steeds actueel. Dit betekent dat de Australische Immigratiedienst (the Department of Home Affairs) nog geen van deze wijzigingen heeft geaccepteerd voor Skilled Migration doeleinden. Maar omdat de update breed werd aangevraagd door beroepsorganisaties, industrieën en andere partijen, bestaat de kans dat er een nieuwe beroepenlijst voor migratiedoeleinden en de wetgevingsinstrumenten gaat komen.


Bron:
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/anzsco-australian-and-new-zealand-standard-classification-occupations/2021

Heropening van Australische grenzen uitgesteld met in ieder geval twee weken

Met het goede nieuws over de verdere versoepeling van de reisbeperkingen nog vers in het geheugen, volgt nu een teleurstellend bericht. De Australische overheid heeft aangekondigd de versoepelingen te pauzeren van 1 december tot 15 december.

Zorgen over de Omicron variant van het coronavirus

De reden voor het pauzeren van de versoepelingen zijn de zorgen over de Omicron-variant van het coronavirus. Het advies is afkomstig van de Chief Medical Officer van Australië, professior Paul Kelly. Op basis van dit advies is het noodzakelijke en tijdelijke besluit benomen de volgende stap naar het veilig heropenen van Australië uit te stellen. Dit geldt voor alle eerder aangekondigde visumhouders, maar ook voor de reizigers uit Japan en de Republiek Korea.

Door de versoepelingen te pauzeren kan Australië de benodigde informatie verzamelen om beter inzicht te verkrijgen in de nieuwe Omicron-variant. Onder meer over de werkzaamheid van vaccins en het ziekteverloop, maar ook over de mate van overdracht en bijbehorende symptomen.

Hoe nu verder?

De minister-president heeft morgen, 30 november, een vergaderingen met het kabinet bijeengeroepen om de Omicron-variant te bespreken en de manier waarop Australië moet reageren. Hij heeft aangegeven dat Australië met een vaccinatiegraad van 92,3% – een van de hoogste percentages ter wereld – in een sterke positie verkeerd om het virus en de bijbehorende uitdagingen het hoofd te bieden. De minister-president heeft dan ook aangegeven dat ze doorgaan met het treffen van op feiten gebaseerde maatregelen onder leiding van medische deskundigen. Dit zal er naar eigen zeggen toe leiden dat ze Australië veilig kunnen openstellen en ook open kunnen houden, terwijl ze leren leven met het virus.

Belangrijke maatregelen om verspreiding te voorkomen

Op dit moment zijn er geen vluchten gepland vanuit de acht Afrikaanse landen waar de de Omicron-variant is ontdekt en zich heeft verspreid. Tot deze Afrikaanse landen behoren: Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Malawi en Mozambique.

Afgelopen zaterdag heeft de Australische regering de volgende maatregelen al aangekondigd. Deze blijven van kracht tot 15 december:

 • Met onmiddellijke ingang zal iedereen die geen Australisch staatsburger of permanent resident is, of hun naaste familie met inbegrip van ouders, en in de afgelopen 14 dagen in een van de acht Afrikaanse landen is geweest, Australië niet kunnen inreizen;
 • Australische staatsburgers, permanent residents en naaste familieleden die uit deze landen terugreizen naar Australië moeten onder toezicht in quarantaine. Hiervoor geldt een periode van 14 dagen, afhankelijk van jurisdictieregelingen;
 • Iedereen die reeds in Australië is aangekomen en in de afgelopen 14 dagen in een van de acht landen is geweest moet zichzelf direct isoleren en laten testen. Daarnaast moeten zij de quarantainevoorschriften van het rechtsgebied volgen. De quarantaine geldt voor een periode van 14 dagen vanaf het moment van vertrek uit Zuidelijke Afrika.
 • Deze beperkingen gelden ook voor mensen, bijvoorbeeld internationale studenten en skilled migrants die aankomen uit een veilige reiszone (Nieuw-Zeeland en Singapore), en die in de afgelopen 14 dagen in een van de acht landen zijn geweest.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/pause-further-easing-border-restrictions

Australië opent haar deuren: Meer internationale reizigers welkom

Nadat de grenssluiting in maart 2020 van toepassing werd, waren enkel Australische staatsburgers en permanent ingezetenen nog welkom. Voor alle andere mensen werd een “travel exemption” verplicht gesteld, en deze werden mondjesmaat toegewezen. Enkel aan kandidaten die urgente redenen hadden voor een reis naar Australië. Na bijna twee jaren met gesloten grenzen zijn de migratiecijfers van Australië sterk gedaald. Veel sectoren melden dan ook een tekort aan arbeidskrachten waardoor projecten, waaronder grote openbare infrastructuurwerken, in gevaar komen.

In aanmerking komende visumhouders weer welkom vanaf 1 december

Na lang wachten worden de reisbeperkingen per 1 december verder versoepeld. Vanaf dat moment zijn visumhouders binnen 28 visumcategorieën weer welkom in Australië. Zij hoeven niet meer te beschikken over een travel exemption om te kunnen reizen. Wel is het van groot belang dat men aan de volgende eisen voldoet:

 • Je moet volledig gevaccineerd zijn met een vaccin dat is goedgekeurd door TGA (Australia’s Therapeutic Goods Administration);
 • Je beschikt over een visum in een van de in aanmerking komende visumcategorieën;
 • Je kunt bewijs aantonen van je vaccinatiestatus;
 • Je kunt een negatieve PCR test aantonen, afgenomen binnen drie dagen voor vertrek.

Iedereen die naar Australië reist moet voldoen aan de quarantaineverplichting die geldt in de staat of territory van aankomst. Maar ook van de staten en territories waar je naar toe wenst te reizen na aankomst. De staten New South Wales, Victoria en de Australian Capital Territory laten al gevaccineerde reizigers toe zonder de quarantaine verplichting. De rest van de staten hebben de beoogde vaccinatiegraad nog niet behaald en hanteren nog de verplichte quarantaine regel voor alle binnenkomende reizigers. De komende maand zullen steeds meer staten deze verplichte quarantaine laten vervallen voor gevaccineerde reizigers.

In aanmerking komende visumcategorieën

 • Subclass 200 – Refugee visa
 • Subclass 201 – In-country Special Humanitarian visa
 • Subclass 202 – Global Special Humanitarian visa
 • Subclass 203 – Emergency Rescue visa
 • Subclass 204 – Woman at Risk visa
 • Subclass 300 – Prospective Marriage visa
 • Subclass 400 – Temporary Work Short Stay Specialist) visa
 • Subclass 403 – Temporary Work International Relations) visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)
 • Subclass 407 – Training visa
 • Subclass 408 – Temporary Activity visa
 • Subclass 417 – Working Holiday visa
 • Subclass 449 – Humanitarian Stay (Temporary) visa
 • Subclass 457 – Temporary Work (Skilled) visa
 • Subclass 461 – New Zealand Citizen Family Relationship visa
 • Subclass 462 – Work and Holiday visa
 • Subclass 476 – Skilled – Recognised Graduate visa
 • Subclass 482 – Temporary Skill Shortage visa
 • Subclass 485 – Temporary Graduate visa
 • Subclass 489 – Skilled – Regional (Provisional) visa
 • Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa
 • Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
 • Subclass 500 – Student visa
 • Subclass 580 – Student Guardian visa (closed to new applicants)
 • Subclass 590 – Student Guardian visa
 • Subclass 785 – Temporary Protection visa
 • Subclass 790 – Safe Haven Enterprise visa
 • Subclass 870 – Sponsored Parent Temporary) visa
 • Subclass 988 – Maritime Crew visa

De verwachting voor kandidaten voor wie het visum is ingediend, maar nog niet is toegewezen

Er zijn nog geen uitspraken gedaan over de impact van deze wijzigingen op visumaanvragen die reeds zijn ingediend, maar on-hold staan. Australië voert deze wijzigingen in vanwege o.a. een tekort aan arbeidskrachten. Daarom ligt het in de lijn der verwachting dat visumaanvragen die voor/tijdens de grenssluiting zijn ingediend weer in behandeling zullen worden genomen voor verdere afhandeling.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 528 391118, of stuur een e-mail.

Bron:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers
https://www.abc.net.au/news/2021-11-22/migration-boost-visa-international-student-places/100638704
https://www.pm.gov.au/media/further-steps-reopen-australia-and-secure-our-economic-recovery

Het vaccinatieplan van Australië en de heropening van de grenzen

Lange tijd waren de besmettingscijfers in Australië laag door het strenge ‘zero-Covid’ beleid. Helaas heeft dit tot gevolg dat het vaccinatieprogramma zeer langzaam op gang komt en de frustratie groeit. Daarnaast nemen de besmettingscijfers hard toe.

De overheid heeft onlangs een geüpdatet plan gepubliceerd, waar nieuwe vaccinatiedoelstellingen worden gesteld. In vier fasen wordt de route uit de pandemie geschetst. Binnen de eerste fase – fase A – is het doel om 70% van de bevolking twee maal gevaccineerd te hebben. Minister Morrison heeft aangegeven dat hij er op vertrouwt dat deze doelstelling is behaald voor het einde van dit jaar. Op dit moment is iets meer dan 38% van de bevolking ouder dan 16 jaar, twee maal gevaccineerd.

Indien het inderdaad haalbaar is om tot de 70% te komen, zal Australië naar fase B gaan. In fase B blijven de beperkingen gelden voor internationale aankomsten en het aantal vluchten. Op het moment dat 80% van de inwoners volledig is gevaccineerd zal in fase C geleidelijk meer mogelijk worden voor het inkomend en uitgaande internationale reisverkeer tussen ‘veilige’ landen. De verwachting is dat dan ook minder strenge eisen gehanteerd zullen worden voor volledige gevaccineerde reizigers.

In het de laatste fase – fase D – zal het leven weer zo normaal mogelijk verlopen. Daarbij zullen ook de internationale grenzen eindelijk weer (volledig) worden opengesteld. Australië zal Covid-19 vanaf dat moment behandelen zoals iedere andere besmettelijke ziekte. Dit met als doel het aantal gevallen te beperken tot het minimum, zonder voortdurende lockdowns en beperkingen. Wel zal bijvoorbeeld de quarantaineplicht van toepassing blijven op inkomende reizigers met een hoog risico.

De minister heeft aangegeven geen tijdschema’s vast te stellen voor alle fasen, gezien dit volgens hem “nu in handen is van de Australiërs, samen met regeringen van de staten en territoria en de federale overheid”.

Bronnen:
https://www.abc.net.au/news/2021-07-30/national-cabinet-four-phase-plan-out-of-covid-pandemic/100339314
https://covidlive.com.au/