Australian Capital Territory nominatie programma heropend

De afgelopen maanden heeft the Australian Capital Territory (ACT) het nominatieprogramma voor het Skilled Nominated (190) visum herzien. Op 29 november 2018 is het nominatieprogramma heropend voor alle kanidaten. Daarnaast is er een nieuw systeem geïntroduceerd voor het selecteren en nomineren van kandidaten.

Het nieuwe nominatieproces

Per 29 november omvat het nominatieproces twee fasen. Hierin moeten kandidaten allereerst formeel interesse tonen in het verkrijgen van een nominatie door the Australian Capital Territory. Hiervoor is een op score gebaseerde ‘Canberra Matrix’ geïntroduceerd. In deze matrix worden punten toegekend voor de economische bijdrage die men kan leveren, maar ook voor de oprechte commitment die men heeft om een onderdeel te zijn van de samenleving in de Australian Capital Territory.

Kandidaten met de hoogste score worden geselecteerd en uitgenodigd om vervolgens aanvraag te doen voor nominatie. Scores van 20 punten en erboven zullen worden gerangschikt.

Wenst u een indicatie van uw visumkansen voor Australië? Vul dan de online visumcheck in!

 

 

Bron: http://www.canberrayourfuture.com.au/

Versoepeling regels rondom backpacken in Australië

Door een versoepeling van de regels rondom het Working Holiday programma van Australië zal het backpackers gemakkelijker gemaakt worden om langer in Australië te verblijven.

Het Working Holiday visum

Momenteel biedt het Working Holiday programma jongeren tussen de 18 en 31 jaar de mogelijkheid om voor een periode van twaalf maanden in Australië te verblijven. Het visum wordt ontzettend veel gebruikt door backpackers. Op basis van het visum mag je gedurende een jaar betaalde werkzaamheden verrichten (tot zes maanden voor eenzelfde werkgever) en tot vier maanden studeren.

Alle informatie over het Working Holiday programma en backpacken in Australië vind je hier

Mensen tussen 18 en 31 jaar, die gedurende het eerste jaar op een Working Holiday visum in Australië tenminste drie maanden (88 dagen) seizoenswerk hebben verricht in regionaal Australë kunnen zich kwalificeren voor een tweede jaar.

Wijzigingen in de wetgeving

Door de wijzigigen zijn de regionale gebieden in Australië vanaf 5 november uitgebreid. Er zullen dus meer gebieden bijkomen waarin seizoenswerk verricht kan worden, wat een basis biedt voor een tweede Working Holiday periode.

Voorheen mochten backpackers maximaal zes maanden voor een zelfde werkgever werken. Vanaf 5 november ’18 mogen visumhouders twaalf in plaats van zes maanden bij een agrarisch werkgever blijven werken.

Daarnaast kan er vanaf 1 juli 2019 een derde Working Holiday visum worden aangevraagd door mensen die in het tweede jaar zes maanden seizoenswerk hebben verricht in regionaal gebied.
Tenslotte is de maximum leeftijd voor kandidaten met een Canadese of Ierse nationaliteit verhoogt van 31 naar 35 jaar.

Seizoenswerk: Werken in dieren- en plantenteelt, wat houdt dat in?

 • Het oogsten en/of verpakken van groente- en fruitgewassen
 • Snoeien en trimmen van wijnstokken en bomen
 • Algemeen onderhoud van gewassen
 • Kweken en vermeerderen van planten en schimmels, of de producten of delen er van
 • Onmiddelijke verwerking van plantaardige producten
 • Verzorgen en onderhouden van dieren met het doel de dieren of hun lichamelijke producten te verkopen
 • Onmiddelijke verwerking van dierlijke producten. Inclusief het scheren, slachten, verpakken etc.
 • Produceren van zuivelproducten uit grondstoffen

Benieuw naar de mogelijkheden van backpacken Down Under en het verkrijgen van een Working Holiday visum? Neem contact met ons op!

Wetswijzigingen nieuw visumjaar Australië

1 juli 2018: De wetswijzingen
Nieuw visumjaar Australië

Zowel het financiële jaar in Australië, als het visumjaar lopen van 1 juli tot eind juni. Daarmee is 1 juli hét moment waarop de wijzigingen in de wetgeving worden doorgevoerd. Ook dit jaar zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd.

De wetswijzigingen

Beroepenlijst ongewijzigd

Wanneer je voor een visum in aanmerking wenst te komen is het hebben van een beroep op de lijst erg belangrijk. Staat je beroep niet op de lijst, dan kom je niet in aanmerking voor een visum.

Met de laatste wijzigingen (1 juli) zijn er geen beroepen van de lijst afgehaald. Dit is dan ook een zeer positieve ontwikkeling. Anders gezegd: Kandidaten kunnen met hetzelfde scala aan beroepen in aanmerking komen voor een visum.

Daarnaast merken we dat staten vaker in stat zijn om een nominatie af te geven voor een regionaal gebied. Dit leidt tot een ‘provisional visum’. Alle informatie over dit visum vindt u hier.

Verhoging van de minimumscore in de puntentelling

Niet alleen de beroepenlijst, maar ook de puntentelling is een belangrijk onderdeel van een visumaanvraag. Wie in aanmerking wil komen voor een visum in de skilled migrant categorie dient een minimumscore in de puntentelling. Tot 1 juli 2018 gold een minimumscore van 60 punten. Deze score is echter verhoogt naar 65 punten, met ingang van 1 juli.

De wijziging is van toepassing op alle op punten gebaseerde visa binnen de skilled migrant categorie:
 • Skilled Independent visa
 • Skilled (State/Territory) Nominated visa
 • Skilled Regional (provisional) visa – State/Territory nominated
 • Skilled Regional (provisional) visa – family sponsored

Bent u benieuwd naar uw visumkansen voor Australië? Vul dan de online visum check in.

 

Verhoging puntentelling Australië

Wetswijziging – Verhoging puntentelling Australië

Per zaterdag 1 juli a.s. zullen er een aantal belangrijke wijzigingen plaats vinden in de immigratie wet- en regelgeving van Australië met betrekking tot de skilled migrant categorie van Australië.

Puntentelling Australië

Om in aanmerking te kunnen komen voor een (permanent) visum binnen de skilled migrant categorie dien je te voldoen aan een minimumscore in de puntentelling. Tot 1 juli 2018 geldt voor uitnodiging uit de Expression of Interest pool een minimale score van 60 punten. Vanaf 1 juli a.s. wordt deze score verhoogt naar 65 punten, samengevat houdt dit in dat kandidaten met een score van 60 punten niet meer in aanmerking zullen komen voor uitnodiging. Deze wijziging is van toepassing op alle op punten gebaseerde visa binnen de skilled migrant categorie:

 • Skilled Independent visa
 • Skilled (State/Territory) Nominated visa
 • Skilled Regional (provisional) visa – State/Territory nominated
 • Skilled Regional (provisional) visa – family sponsored

1 juli is tevens het moment waarop eventuele wijzigingen in de beroepenlijst doorgevoerd zullen worden. Daarnaast zullen de Australische Staten/Territories vanaf dit moment ook de nieuwe lijsten voor state nomination publiceren.

Benieuwd naar uw visumkansen voor Australië? Vul vrijblijvend en kosteloos de visumcheck in.

Voor meer informatie over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met Hester Freriksen of Ilona Bennink.

 

Introductie nieuw Employer Sponsored visum Australië

Introductie nieuw Employer Sponsored visum Australië

Australisch subclass 457 visa maakt plaats voor nieuw ‘employer sponsored visa’: Temporary Skill Shortage.

Met ingang van 18 maart 2018 vervangt het ‘Temporary Skill Shortage (TSS) Visa’ het voorgaande 457 visum. Het nieuwe employer sponsored visum (TSS) kent drie hoofdstromen:
 • Short-term voor verblijf tot twee jaar
 • Medium-term voor verblijf tot vier jaar
 • Labour Agreement Stream
Deze verschillende stromen zijn ingezet om zo aan verschillende economische vraagstukken te kunnen voldoen. Allemaal met het doel Australische organisaties te kunnen laten groeien door inzet van werknemers uit het buitenland wanneer Australische skills niet inzetbaar of beschikbaar zijn.

Short-term stream

De ‘short-term stream’ is ingezet met de bedoeling Australische organisaties in staat te stellen om tijdelijke vacatures te vervullen met buitenlandse krachten indien er geen Australiërs beschikbaar zijn. Wanneer men in aanmerking wenst te komen voor dit visum dient hij/zij een beroep uit te oefenen op de ‘short-term skilled occupation list’. Zoals benoemd is dit visum twee jaar geldig en enkel eenmalig te verlegen met twee jaar.

Medium-term stream

Deze categorie is ingezet om Australische organisaties in staat te stellen om kritische tekorten aan bekwaam personeel in te vullen. Daarmee is het voor hen mogelijk om een buitenlands personeelslid aan te nemen voor vier jaar, indien er geen Australisch personeel beschikbaar is. In tegenstelling tot het short-term visum biedt deze stroom na drie jaar wel de optie voor permanent verblijf.

De eisen

Om de banen in Australië te beschermen zijn er eisen opgesteld voor buitenlandse werknemers. Zo moet u aantonen dat u twee jaar full-time werkervaring heeft. Het is echter belangrijk dat het gaat om ervaring binnen of relevant aan de aangeboden functie in Australië.

Daarnaast moet de werkgever bewijzen dat er genoeg is gedaan om een Australische werknemer te vinden. Maar, er geldt ook een eis voor het basissalaris.

Meer informatie en vragen

Heeft u een werkaanbod vanuit een Australische werkgever of moet u voor uw huidige werkgever naar Australië? Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met Hester Freriksen via +31(0)528 39 11 18 of info@visa4you.nl

 

 

Verplichte registratie vakmensen Australië

Verplichte registratie vakmensen Australië

Nieuwe procedure van toepassing voor geselecteerde beroepen.

De Australische beoordelingsinstantie voor vakmensen (Trades Recognition Australia) heeft de beoordelingsprocedures aangepast per 27 maart jl. Als gevolg van deze wijzigingen veranderen de procedures voor de hieronder genoemde beroepen:

 • Mechanicus koelapparatuur en klimaatregeling
 • Elektricien
 • Loodgieter

Aangezien er voor bovengenoemde beroepen een registratieplicht geldt om werkzaamheden te mogen verrichten in Australië, is het vanaf heden veplicht om het profiel te laten beoordelen via een ander programma. Het nieuwe programma bestaat uit twee onderdelen:

Ten eerste moeten diploma’s en werkervaring beoordeeld worden. Wanneer je voldoet aan de basiseisen wordt je uitgenodigd om een praktijkexamen af te leggen. Heb je deze succesvol afgerond dan kunnen vervolgens de overige stappen van de visumprocedure doorlopen worden. Tevens geeft deze beoordeling een basis voor het verkrijgen van volledige registratie in Australië.

Voor deze speciale programma’s zijn geregistreerde trainingsorganisaties aangesteld, gevestigd in zowel Australië als locaties elders ter wereld. Zoals gezegd kunnen de examens in Australië, maar ook in the United Kingdom worden afgelegd. Momenteel worden deze examens in Nederland nog niet beschikbaar gesteld.

Wenst u een vrijblijvende en kosteloze indicatie van uw visumkansen? Ontdek uw visumkansen: Vul de visumcheck in.

Legalisatie homohuwelijk Australië

Australië stemt definitief in met het homohuwelijk

‘Wat een dag voor de liefde’ aldus de premier van Australië. Er werd gestemd voor gelijkheid, voor liefde. Na een lang en fel nationaal debat heeft het Australische parlement het homohuwelijk goedgekeurd. De wet zal over ongeveer een maar in werking treden. De eerste stellen hebben zich gemeld voor een huwelijk in januari.

Deze prachtige ontwikkeling heeft tevens positieve gevolgen voor visumkandidaten in een ‘same-sex’ relatie.

Wat betekend het voor visumaanvragen?

Vanaf 9 december kunnen stellen van het zelfde geslacht elkaar als gehuwd koppel erkennen in een visumaanvraag. Voor heen was het voor gehuwde stellen enkel mogelijk om de relatie te erkennen als ‘feitelijk samenwonend’.

Naast bovenstaande is het vanaf nu ook mogelijk om aanspraak te maken op een ‘prospective marriage visa’ binnen de partnercategorie van Australië. Dit visum wordt aangevraagd aan de hand van de intentie om het huwelijk met elkaar aan te gaan. Gezien dit voorheen niet mogelijk voor stellen van het zelfde geslacht in Australië, kon dit visum niet worden aangevraagd.

Alle informatie over het partnervisum vind je hier.
Wenst u informatie over wat dit voor uw situatie betekend? Neem dan contact op met een van onze visumspecialisten voor Australië.

Hester Freriksen of Ilona Bennink

Focus van de Australische overheid

Focus van de Australische overheid

Australië kenmerkt zich als een open en toegankelijk land. Mensen komen voor veel verschillende redenen naar het land, zowel tijdelijk als permanent. De mogelijkheid om het land binnen te treden voor mensen, anders dan inwoners, is ondersteund door het visumsysteem van Australië. Het systeem heeft altijd heeft gefunctioneerd, maar is het toe aan modernisering. Er is een systeem nodig dat meer tegemoet komt aan de economie, de sociale- en veiligheidsbehoeften.

Australië zal zich gaan focussen op:

 • Vereenvoudiging van visumregelingen
 • Tijdelijk en permanent verblijf
 • Modernisering van visumregelingen

Vereenvoudiging van visumregelingen

Het huidige visumsysteem heeft Australië voor bijna 30 jaar bediend zonder dat hier grote veranderingen in zijn doorgevoerd. Echter, zijn de migratiepatronen en de behoeften van de Australische economie wel veranderd in de afgelopen jaren

Sinds begin 1980 heeft het permanente migratieprogramma gefluctueerd van 52.600 beschikbare visa naar 190.000 in 2017-2018. Ook de tijdelijke migratie is erg toegenomen, met ruim 8.5 miljoen goedgekeurde visa in het financiële jaar 2016-2017.

Het visumsysteem is erg complex met haar 99 individuele visumtypen. Dit maakt het voor zowel bezoekers als mensen met andere doeleinden erg lastig om het systeem goed te begrijpen en te kiezen voor het juiste visumtype.

Tijdelijk en permanent verblijf

Het aantal mensen in Australië die aanvraag doen voor een permanente verblijfsstatus is erg gegroeid de laatste twee decennia. In 2015-2016 werden ongeveer de helft van alle goedgekeurde permanente visa, toegekend aan mensen die reeds in Australië verbleven op een tijdelijk visum.

Wanneer je op een tijdelijk visum in Australië verblijft mag je niet niet automatisch in Australië blijven buiten de condities van dit visum om. Toch is het is de meeste gevallen van belang voor de economie om te faciliteren in een pad dat leidt naar permanent verblijf voor een aantal tijdelijke inwoners.

Bijvoorbeeld: De Australische economie heeft een voordeel aan het behouden van de beste internationale studenten en bepaalde ‘skilled workers’. Voor deze laatste categorie is onlangs de beroepenlijst aangepast. Deze informatie vind je hier.

Een aantal van de permanente visa hebben een voorlopig (tijdelijk) programma voorafgaand aan het permanente stadium. Toch hebben de meeste categorieën geen voorlopige status, deze kandidaten hoeven geen tijd in Australië door te hebben gebracht voorafgaand aan de toewijzing van een permanente status.

De aanpak van Australië wijkt af van verschillende gelijkgestemde landen. Bijvoorbeeld het Verenigd Koningrijk en America, maar ook Nederland hebben een meer formeel proces en vastgestelde periode voor het evalueren en beoordelen van de personen die permanent in het land willen verblijven.

Wenst u een indicatie van uw visumkansen voor een tijdelijk of permanent visum voor Australië? Vul dan de visumcheck in!

 

 

Veranderingen visumwetgeving Australië

Op 1 juli is het visumjaar 2017/2018 in gegaan. Naast dat er al in april grote wijzigingen zijn aangebracht in de beroepenlijsten voor het Skilled Migrant visum voor Australië, zijn er per 1 juli ook nog weer een aantal beroepen van de lijst afgehaald of verschoven van de Medium naar de Short term beroepenlijst.

Staat uw beroep op de Medium en Long Term Skilled Occupation List, dan kunt u op basis van uw diploma’s en werkervaring in aanmerking komen voor een Skilled Independent visum. Staat uw beroep op de Combined List of Eligible Occupations, dan kunt u met een nominatie van een staat of territory in aanmerking komen voor een visum voor Australië.

Bij een groot aantal staten en territories zijn de nominatieprogramma’s weer geopend. Staten die hun nieuwe beroepenlijsten bekend hebben gemaakt zijn; South Australia, Australian Capital Territory, Victoria en Queensland.

De meeste van deze staten hebben hun beroepenlijsten enigszins uitgebreid. Naast New South Wales gaat nu ook Queensland gebruik maken van het systeem van Expression Of Interest (EOI) van de Department of Immigration of Border Protection (DIBP). Staat uw beroep op de lijst van Queensland, dan kunt u een EOI bij de DIBP indienen. Deze worden doorgestuurd naar de overheid van Queensland. Uit de EOI’s die zij ontvangen, maken ze een keuze welke EOI’s ze willen uitnodigen om een aanvraag voor nominatie in te dienen. Hierbij kijken ze onder andere naar het aantal punten die u behaalt in de puntentelling.

Gratis visumcheck

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om in aanmerking te komen voor een visum voor Australië, neem dan contact met ons op. Of vul direct onze online visumcheck in voor een vrijblijvende en gratis indicatie van uw visumkansen.

Onder Australië leest u meer over de verschillende visa en beroepenlijsten.

Wijzigingen visumaanvragen Australië

Op 18 april heeft de Australische minister van immigratie wetswijzigingen voor de tijdelijke werkvergunningen (subclass 457) voor Australië aangekondigd. Het doel van deze wijzigingen is om de arbeidsmarkt voor jonge Australiërs beter te kunnen beschermen. Gedurende het komende jaar zullen verschillende wijzingen doorgevoerd worden, waardoor in maart 2018 de huidige tijdelijke werkvergunning volledig komt te vervallen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe categorie met twee soorten tijdelijke werkvergunningen.

Aanpassing beroepenlijsten

Met ingang van 19 april 2017 zijn de huidige beroepenlijsten aangepast. Van de 651 beroepen die op de oude lijsten stonden zijn er 216 van de lijst verwijderd. Daarnaast hebben ze voor 59 beroepen op de lijst restricties aanvullende gemaakt. Deze wijzigingen zijn ook direct van invloed op de visumaanvragen in de Skilled Migrant category. De beroepen die van de beroepenlijsten zijn afgehaald, kunnen niet meer in aanmerking komen voor een visum in de Employer Sponsored category, maar ook niet meer voor een visum in de Skilled Migrant category.

SOL (Skilled Occupation List) is aangepast naar de MLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List). Slechts enkele beroepen van de SOL staan nu niet meer op de MLTSSL. Daarnaast hebben ze bij een aantal beroepen restricties aangebracht aan de visumcategorieën waarvoor deze beroepen in aanmerking kunnen komen.

De CSOL (Consolidated Skilled Occupation List) is aangepast naar de STSOL (Short-Term Skilled Occupations List). Het grootste gedeelte van de 216 verwijderde beroepen, zijn beroepen die voorheen op de CSOL stonden.

Wijzigingen regelgeving tijdelijke werkvergunningen

In maart 2018 wordt er een nieuwe tijdelijke werkvergunning ingevoerd, de Temporary Skills Shortage (TSS) visa. Het TSS visum bestaat uit een Short-term category met visums tot 2 jaar en een Medium-term category met visums tot 4 jaar.

Aanvragers met een beroep op de MLTSSL kunnen in aanmerking komen voor een visum in de Medium-term category. Dit visum kan verlengd worden indien gewenst. Daarnaast kan men na drie jaar in aanmerking komen voor een permanent visum.

Aanvragers met een beroep op de STSOL kunnen in aanmerking komen voor een visum in de Short-term category. Dit visum kan slechts eenmaal verlengd worden met 2 jaar. Dit visum geeft geen recht om door te kunnen stromen naar een permanent visum.

Een overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke werkvergunningen staan vermeld op Fact sheet one. Een overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot de permanente werkgever gesponsorde werkvergunningen staan vermeld op Fact sheet two.

Gedurende het komende jaar worden de eisen met betrekking tot de kennis van de Engelse taal en werkervaring aangescherpt. Verder zullen ze controles gaan uitvoeren via de Australische belastingdienst op salarisuitbetalingen.