ICCRC wordt ‘the College’

Al vele jaren begeleiden wij particulieren en zakelijke relaties bij visumaanvragen voor Canada en Australië. Om kandidaten voor Canada te mogen assisteren geldt een registratieplicht voor visumconsultants. De ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) was de partij die verantwoordelijk was voor het verlenen en reguleren van deze registraties. Met ingang van 23 noveber 2021 is een wijziging doorgevoerd. De ICCRC is vanaf dat moment veranderd in de CICC: College of Immigration and Citizenship Consultants. Afgekort ook wel ‘the College’.

Wat verandert er?

Naast de naamswijziging wordt ook een nieuw logo gehanteerd. Verder is het register gelijk gebleven. Datzelfde geldt voor de lidmaatschap nummers. Onze visumconsultants zijn daarom nog altijd te vinden onder onderstaande nummers.

Gwenda van Veldhuizen-Helmig
#R420775

Christiane Kühn
#532359