Uitbreiding werkgever gesponsorde visums Australië

Vanaf 25 november 2023 zijn er meer doorstroom mogelijkheden vanuit een tijdelijke werkvergunning (Subclass 482) naar een permanent werkgever gesponsord visum. De Australische immigratiedienst heeft bekend gemaakt dat ze een simpeler en duidelijker pathway hebben gemaakt voor de doorstroom naar een permanent visum.

Zo wordt het maximum aantal tijdelijke werkvergunningen die je achter elkaar aan kan vragen achterwege gelaten. Tot nu toe mocht je maar twee tijdelijke werkvergunningen (Short-Term) achter elkaar aanvragen, daarna moest je het land verlaten of je voor een andere visumcategorie kwalificeren.

Daarnaast is het straks mogelijk om vanuit alle stromen van de tijdelijke werkvergunningen (Medium-Term, Short-Term, ROL-Term en Labour Agreement) door te stromen naar een permanent visum. Nu kun je alleen vanuit de Medium-Term stream doorstromen naar een permanent visum.

Alle beroepen op de ANZSCO beroepenlijst kunnen nu in aanmerking komen voor een tijdelijke werkvergunning. Hiermee komen een heel groot aantal beroepen beschikbaar waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een werkvergunning.

En waar je eerst pas nadat je 3 jaar op het tijdelijke visum voor de Australische werkgever hebt gewerkt, je nu na 2 jaar al door kan stromen naar een permanent visum.

Deze wijzigingen zijn een eerste stap in het bieden van een eerlijkere toegang tot een permanent visum voor alle houders van een tijdelijke werkvergunning. Terwijl de Australische immigratiedienst verder werkt aan de hervormingen van de skilled migrant categoriën. En de verdere ontwikkeling van de Government’s Migration Strategy.