Express Entry Canada

Skilled Workers programma – Express Entry Canada

Indien aan de eisen van één van de Skilled Workers programma’s kan worden voldaan, kan er een aanvraag worden ingediend in de Express Entry pool. Dit wil nog niet zeggen dat er een permanente visumaanvraag kan worden ingestuurd, aangezien alleen de kandidaten met de hoogste CRS scores worden uitgenodigd om een volledige permanente aanvraag in te dienen.

Het ‘Comprehensive Ranking System (CRS)’ is een op punten gebaseerd systeem dat gebruikt zal worden om het profiel en de score van de kandidaten te beoordelen voor een rang in de ‘Express Entry’ pool. Het profiel van de kandidaten zal beoordeeld worden op de informatie ingediend door kandidaten, hieronder valt onder meer: leeftijd, werkervaring, kennis van Engelse en Franse taal, opleidingen en andere factoren. Al deze factoren blijken van belang te zijn voor het economische succes van immigranten na aankomst in Canada. Additionele punten zullen toegekend worden aan kandidaten die beschikken over een werkaanbod, of over een nominatie van een Canadese provincie onder hun ‘provincial nominee program’.
De IRCC zal de hoogst geplaatste kandidaten selecteren uit de pool op periodieke momenten, en zij zullen een uitnodiging ontvangen “Invitation to Apply” (ITA) om een aanvraag in te sturen voor een permanent visum.

Een van de doelen van Express Entry, is om sterke overeenkomsten van economische immigratie en de Canadese arbeidsmarkt te verzekeren. In totaal kunnen kandidaten een score van 1200 punten verkrijgen, verdeeld onder vier onderdelen van het ‘Comprehensive Ranking System’.

In onderstaande grafiek is een overzicht te zien van alle uitnodigingsrondes in de Express Entry vanaf begin 2019. Dit overzicht wordt na iedere ronde bijgewerkt.

Express Entry uitnodigingsrondes van 2015, 2016, 2017 en 2018: