Wijzigingen visumaanvragen Australië

Op 18 april heeft de Australische minister van immigratie wetswijzigingen voor de tijdelijke werkvergunningen (subclass 457) voor Australië aangekondigd. Het doel van deze wijzigingen is om de arbeidsmarkt voor jonge Australiërs beter te kunnen beschermen. Gedurende het komende jaar zullen verschillende wijzingen doorgevoerd worden, waardoor in maart 2018 de huidige tijdelijke werkvergunning volledig komt te vervallen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe categorie met twee soorten tijdelijke werkvergunningen.

Aanpassing beroepenlijsten

Met ingang van 19 april 2017 zijn de huidige beroepenlijsten aangepast. Van de 651 beroepen die op de oude lijsten stonden zijn er 216 van de lijst verwijderd. Daarnaast hebben ze voor 59 beroepen op de lijst restricties aanvullende gemaakt. Deze wijzigingen zijn ook direct van invloed op de visumaanvragen in de Skilled Migrant category. De beroepen die van de beroepenlijsten zijn afgehaald, kunnen niet meer in aanmerking komen voor een visum in de Employer Sponsored category, maar ook niet meer voor een visum in de Skilled Migrant category.

SOL (Skilled Occupation List) is aangepast naar de MLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skills List). Slechts enkele beroepen van de SOL staan nu niet meer op de MLTSSL. Daarnaast hebben ze bij een aantal beroepen restricties aangebracht aan de visumcategorieën waarvoor deze beroepen in aanmerking kunnen komen.

De CSOL (Consolidated Skilled Occupation List) is aangepast naar de STSOL (Short-Term Skilled Occupations List). Het grootste gedeelte van de 216 verwijderde beroepen, zijn beroepen die voorheen op de CSOL stonden.

Wijzigingen regelgeving tijdelijke werkvergunningen

In maart 2018 wordt er een nieuwe tijdelijke werkvergunning ingevoerd, de Temporary Skills Shortage (TSS) visa. Het TSS visum bestaat uit een Short-term category met visums tot 2 jaar en een Medium-term category met visums tot 4 jaar.

Aanvragers met een beroep op de MLTSSL kunnen in aanmerking komen voor een visum in de Medium-term category. Dit visum kan verlengd worden indien gewenst. Daarnaast kan men na drie jaar in aanmerking komen voor een permanent visum.

Aanvragers met een beroep op de STSOL kunnen in aanmerking komen voor een visum in de Short-term category. Dit visum kan slechts eenmaal verlengd worden met 2 jaar. Dit visum geeft geen recht om door te kunnen stromen naar een permanent visum.

Een overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke werkvergunningen staan vermeld op Fact sheet one. Een overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot de permanente werkgever gesponsorde werkvergunningen staan vermeld op Fact sheet two.

Gedurende het komende jaar worden de eisen met betrekking tot de kennis van de Engelse taal en werkervaring aangescherpt. Verder zullen ze controles gaan uitvoeren via de Australische belastingdienst op salarisuitbetalingen.