Aanpassing puntentest Australië

Met de aangekondigde wetswijziging van 16 november, wijzigen er ook een aantal zaken in de puntentest van Australië. Er worden een aantal nieuwe factoren toegevoegd aan de puntentest, daarnaast worden er andere puntenaantallen toegekend aan bepaalde bestaande factoren. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen in de puntentest van Australië:

Factor Huidig puntenaantal Punten per 16 november ’19
Skilled partner 5 10
Punten voor single kandidaten (nieuw) 10
Kennis Engelse taal partner (nieuw) 5
Nominatie Australische staat/territory (regionaal) of familielid 10 15
Specialistische master (by research) of PhD behaald in Australië 5 10

Introductie nieuw Skilled Employer Sponsored Regional (provisional) visum Australië

Met de wetswijzgingen 16 november, wordt naast het nieuwe Skilled Work Regional visum, wordt ook een nieuw Skilled Employer Sponsored Regional visum geintroduceerd. Dit visum vervangt het huidige regionale permanente werkgever gesponsorde visum. De belangrijkste wijziging betreft het benodigde skills assessment, waar dit voorheen geen vereiste was, is dit per 16 november verplicht. Daarnaast wordt het visum in de eerste instantie afgegeven voor vijf jaar, waarna de mogelijkheid bestaat om het visum om te zetten naar een permanente verblijfsstatus. De permanente verblijfsstatus kan worden aangevraagd na drie jaar, mits aan alle eisen is voldaan.

Heeft u een werkgever in Australië of wenst u meer informatie over de voorwaarden van dit visum? Neem dan contact op met onze visumspecialisten via info@visa4you.nl of telefonisch via +31(0)528-391118.

Introductie nieuw Skilled Work Regional (provisional) visum Australië

Per 16 november 2019 vervangt het nieuwe Skilled Work Regional (provisional) het huidige subclass 489 visum. Het nieuwe Skilled Work Regional (provisional) visum, subclass 491 kent veel overeenkomsten met het huidige regionaal gesponsorde visum, toch zijn er belangrijke veranderingen doorgevoert.

Wilt u weten welke visumkansen u heeft? Vul dan gratis en vrijblijvend een visumcheck in.

Waar het huidige subclass 489 kandidaten een visum voor vier jaar biedt, is het nieuwe Skilled Work Regional (provisional) subclass 491, vijf jaar geldig. Op basis van het nieuwe visum kunnen kandidaten zich na drie jaren kwalificeren voor een permanent visum, subclass 191. Zoals de naam doet vermoeden, moeten kandidaten zich tijdens de eerste drie jaren van het verblijf vestigen in regionaal Australië. Daarnaast moeten kandidaten tevens betaalde werkzaamheden verrichten gedurende deze drie jaren en een minimum jaarinkomen aantonen. Met deze wetswijziging is ook de definitie van regionaal Australië aangepast waardoor meer postcodegebieden als regionaal gebied worden erkend.

Om voor het regionaal gesponsorde visum in aanmerking te komen moeten kandidaten verder aan verschillende basiseisen voldoen. Denk hierbij aan: een beroep op de beroepenlijst, kennis van de Engelse taal, de juiste diploma’s en werkervaring, voldoende punten in de puntentellling etc