Australië verlengd Temporary Graduate en Skilled Regional Provisional Visa met drie jaar

Goed nieuws voor visumhouders van een Temporary Graduate of Skilled Regional Provisional visum, die door de corona pandemie zijn getroffen. Voor kandidaten die aan de vereisten voldoen, is het Australische visum per vandaag, 18 februari 2022, verlengd.

Ontwikkeling van regionaal Australië

De grote Australische steden als Sydney, Melbourne en Brisbane zijn ontzettend populair, maar ook erg dichtbevolkt. Dat terwijl de gebieden rondom deze steden (regionaal Australië) met tekorten aan vaardige arbeidskrachten kampt. Met een op maat gemaakt migratiebeleid streeft de Australische regering naar het duurzaam ontwikkelen van regionale gebieden. Door middel van regelingen worden deze regionale gemeenschappen in staat gesteld de tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten aan te pakken. Zodat ook zij op deze manier kunnen profiteren van de aanzienlijke economische voordelen die migratie voor Australië oplevert.

De ‘Skilled Regional Provisional visas’ zijn een belangrijk onderdeel van de strategie om regionaal Australië te supporten. Wanneer kandidaten en hun familieleden gedurende de eerste periode van hun verblijf (wisselend per visumcategorie) wonen, werken en studeren in regionaal Australië, komen zij in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.

De impact van covid-19 op visumhouders

Veel visumhouders hebben sinds februari 2020 te maken met internationale reisbeperkingen door covid-19. Dit heeft de mogelijkheden om naar Australië te reizen dan ook sterkt beperkt. Zo ook voor houders van een Skilled Regional Provisional visum. De reisbeperkingen hebben er voor gezorgd dat veel visumhouders niet naar regionaal Australië konden vertrekken om er te wonen en werken. Anderen moesten (regionaal) Australië verlaten en konden niet terugkeren om hun werkzaamheden te hervatten of ander passend werk te vinden. Een groot deel van de visumhouders is hierdoor in de problemen gekomen, met als gevolg dat verblijfsrechten en de aanvraag van een permanent visum in gevaar kwamen.

Maatregelen voor getroffen houders van een Skilled Regional Provisional visum

Op 25 november 2021 kondigde de Australische regering de eerste van een reeks maatregelen aan om getroffen visumhouders en visumkandidaten (aanvragers) bij te staan. Zo zouden (voormalig) houders van Skilled Regional Provisional visa extra tijd krijgen om aan de verblijfs- en werkvereisten te voldoen voor aanvraag van een permanente verblijfsvergunning. Vorige maand, op 18 januari werd verder verduidelijkt dat deze visa met een periode van drie jaar worden verlengd. Concreet betekent dit:

  • Visa subclass 489, 491 en 494 worden verlengd met een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de oorspronlijke datum waarop de geldigheidsduur van het visum afloopt;
  • De primaire houder van het visum was tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 gedurende enige tijd buiten Australië en was gedurende die periode in het bezit van een geldig visum binnen bovengenoemde visumcategorieën;
  • In het geval van visumhouders binnen subclass 491 en 494 is het van belang dat het visum op 18 februari van kracht is;
  • De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders waaronder partners en kinderen.

Maatregelen voor getroffen houders van Temporary Graduate visa

Op 25 november 2021 werd aangekondigd dat de regering een vervangend subclass 485-visum wilde invoeren. Dit visum is van toepassing op visumhouders die tijd in Australië hebben verloren, als gevolg van de internationale reisbeperkingen. Het visum is beschikbaar voor kandidaten die zich tussen 1 februari 2020 en 15 december 2021 op enig moment buiten Australië bevonden. Wel is het van belang dat zij gedurende die periode in het bezit waren van een geldig subclass 485-visum.

Omdat het vervangende visum naar verwachting beschikbaar is vanaf medio 2022, wordt de geldigheidsduur van bepaalde visa verlengd tot 30 september 2022. Hierdoor kunnen de getroffen visumhouders terugkeren naar Australië. Gedurende deze periode kunnen zij in Australië verblijven, wonen, werken of studeren tot het vervangende visum aangevraagd kan worden.

Deze verlenging geldt voor alle houders van een subclass 485-visum, waarbij de houder van het primaire visum tussen 1 februari 2020 en 14 december 2021 op enig moment buiten AustraIië was. Hierbij is het van belang dat de kandidaat in het bezit van was een geldig subclass 485-visum en dat voor 1 oktober 2022 is of zou vervallen, maar niet is geannuleerd. Daarnaast is het belangrijk dat de houder geen ander visum heeft verkregen. De verlenging geldt ook voor secundaire visumhouders zoals partner en kind(eren).

Is mijn visum verlengd?

Ben je er niet zeker van of jouw visum is verlengd, of wil je het dubbelchecken? Dan raden wij je aan om je visumcondities te controleren in VEVO. Dit doe je door middel van je visum- en paspoortgegevens. Houdt daarom je paspoort en grant notification bij de hand. Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt, of indien je er niet uit komt.

Bron: https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00151/Explanatory%20Statement/Text

Australië gaat per 21 februari weer open voor houders van alle visumtypen

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-uitbraak in maart 2020 tot pandemie had uitgeroepen, sloot Australië de landsgrenzen. Na lang wachten begon de Australische overheid in november 2021 dan eindelijk met het gefaseerd heropenen van het land. Nu zijn vanaf 21 februari ook internationale toeristen weer welkom in Australië.

Alle volledig gevaccineerde visumhouders weer welkom

Vanaf 21 februari zijn volledig gevaccineerde visumhouders binnen alle categorieën weer welkom. Dat betekent dat ook toeristen, internationale zakenreizigers en andere bezoekers nu weer welkom worden geheten.

Wat als je niet volledig gevaccineerd bent

Kandidaten die naar Australië willen komen, maar niet volledig gevaccineerd zijn moeten vooraf verplicht een “Travel Exemption” aanvragen. Deze aanvraag wordt door een case-officer behandeld. Zij zullen dan ook bepalen in hoeverre het bezoek noodzakelijk is en of de travel exemption kan worden toegewezen. Indien wordt besloten dat men naar Australië mag reizen is onder andere (hotel-)quarantaine in de staten en territoria verplicht.

Hoe nu verder

Wil je naar Australië? Dan heb je allereerst dus een visum nodig. Indien je nog geen visum hebt aangevraagd is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Daarnaast moet je bepalen of je een “Travel Exemption” nodig hebt.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/reopening-tourists-and-other-international-travellers-secure-our-economic-recovery