Veranderingen visumwetgeving Australië

Op 1 juli is het visumjaar 2017/2018 in gegaan. Naast dat er al in april grote wijzigingen zijn aangebracht in de beroepenlijsten voor het Skilled Migrant visum voor Australië, zijn er per 1 juli ook nog weer een aantal beroepen van de lijst afgehaald of verschoven van de Medium naar de Short term beroepenlijst.

Staat uw beroep op de Medium en Long Term Skilled Occupation List, dan kunt u op basis van uw diploma’s en werkervaring in aanmerking komen voor een Skilled Independent visum. Staat uw beroep op de Combined List of Eligible Occupations, dan kunt u met een nominatie van een staat of territory in aanmerking komen voor een visum voor Australië.

Bij een groot aantal staten en territories zijn de nominatieprogramma’s weer geopend. Staten die hun nieuwe beroepenlijsten bekend hebben gemaakt zijn; South Australia, Australian Capital Territory, Victoria en Queensland.

De meeste van deze staten hebben hun beroepenlijsten enigszins uitgebreid. Naast New South Wales gaat nu ook Queensland gebruik maken van het systeem van Expression Of Interest (EOI) van de Department of Immigration of Border Protection (DIBP). Staat uw beroep op de lijst van Queensland, dan kunt u een EOI bij de DIBP indienen. Deze worden doorgestuurd naar de overheid van Queensland. Uit de EOI’s die zij ontvangen, maken ze een keuze welke EOI’s ze willen uitnodigen om een aanvraag voor nominatie in te dienen. Hierbij kijken ze onder andere naar het aantal punten die u behaalt in de puntentelling.

Gratis visumcheck

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om in aanmerking te komen voor een visum voor Australië, neem dan contact met ons op. Of vul direct onze online visumcheck in voor een vrijblijvende en gratis indicatie van uw visumkansen.

Onder Australië leest u meer over de verschillende visa en beroepenlijsten.

Belangrijk: Problemen met inkomende e-mail

Problemen met inkomende e-mail naar Visa4you medewerkers

Wij hebben de afgelopen periode problemen ondervonden met het ontvangen van e-mails via onze @visa4you.nl e-mailadressen. Dit probleem geldt voor alle medewerkers van Visa4you. Momenteel werken wij hard aan een oplossing, echter is het probleem tot op heden nog niet opgelost.

Heeft u de afgelopen periode geprobeerd contact met ons te zoeken via e-mail, maar heeft u geen reactie ontvangen laat het ons weten! U kunt ons telefonisch bereiken via: 0528 – 39 11 18. Onderstaand treft u een overzicht van e-mailadressen per medewerker welke u kunt gebruiken tot het probleem is opgelost.

Onze excuses voor eventueel ongemak!

Afdeling Australië:

Hester Freriksen
hester@interfarms.com

Ilona Bennink
ilona@interfarms.com

Afdeling Canada

Gwenda van Veldhuizen
gwenda@interfarms.com

Manouck Bennink
manouck@interfarms.com

Jelle de Boer
jelle@interfarms.com

Immigratie Canada – tussenstand 2017

Antwoord op veel gestelde vragen rondom Express Entry

1 Juli is Canada Day, een dag waar traditioneel de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt en een vooruitblik wordt gegeven van de verwachtingen voor het komende half jaar. Met betrekking tot de immigratiecijfers is 2017 tot zover een opvallend jaar, met name met het oog op het Express Entry systeem.

Het Canadese halfjaarrapport gaat in op enkele veel gestelde, maar complexe vragen over het Express Entry systeem:

  • Waarom zijn het aantal uitnodigingen voor het Express Entry systeem, de zgn Invitations to Apply (ITAs) gestegen?
  • Is de verwachting dat er meer ITA’s worden verstuurd?
  • En welk effect kan dit hebben op het scoresysteem ‘Comprehensive Ranking system (CRS)’?
  • Is de CRS score veranderd de afgelopen maanden, en komen er nog meer veranderingen?
  • Hoe gaan de provincies om met het toelatingssysteem?

Meer ITA’s verstuurd

In het 1e kwartaal van dit jaar was al een veel hoger aantal ITA’s (24.632) verstuurd aan kandidaten in de Express-entry pool dan het voorgaande kwartaal. Het 2e kwartaal is een nog hoger aantal ITA’s (26.653) verstuurd ten opzichte van het 1e kwartaal.

Het totaal aantal verstuurde uitnodigingen van het afgelopen half jaar komt daarmee op 51.285 ITA’s, deze aantallen zijn tot dusver niet gehaald sinds de invoer van de Express Entry in 2015.
De stijging heeft te maken met 2 factoren: Ten eerste heeft de regering een hogere jaarlijkse doelstelling voor de federale economische programma’s die onder Express Entry vallen en ten tweede heeft het IRCC bewerkstelligd dat het aantal uitnodigingen verhoogd kon worden, ook vanwege het belang dat de Express Entry de belangrijkste factor is voor economische immigratie.
Overigens is het goed op te merken dat ook de provinciale nominatieprogramma’s ‘PNP’s’ hun doelstelling hebben verhoogd, en daarvoor ook heeft gezorgd voor meer uitnodigingen.

Welk effect kan deze groei in ITA’s hebben op het scoresysteem CRS?

De toename van het aantal ITA’s het afgelopen half jaar kwam met name vanwege de verlaging van de CRS score. Bij 7 van de 16 toelatingsrondes werd de minimale CRS score verlaagd. Zo was bij de 1e ronde van dit jaar de minimale score 468 punten, tegenover een score van 497 punten in december 2016. Bij de toelatingsronde van 31 mei jl. was de CRS score gedaald naar 413 punten, hetgeen betekende dat er een grotere en meer diverse groep kandidaten de zo belangrijke ‘Invitation to Apply’ (ITA) heeft ontvangen.
De meeste recente toelatingsronde laat overigens een hogere CRS score zien, nl. 449 punten. Deze verhoging was te verwachten voor de korte termijn, naar aanleiding van de recente veranderingen in de CRS. Namelijk extra punten voor kandidaten met broer fo zus in Canada en voor kandidaten die de Franse taal beheersen.

Hoe kan het dat er ook kandidaten worden toegelaten met lagere CRS scores?

Het komt veel voor dat Express Entry kandidaten een lagere CRS score hebben dan het vereist aantal punten. In 2016 had 55% van de kandidaten met een ITA een CRS score van minder dan 450 (laagste score in 2016). Dit komt doordat het CRS de score aangeeft zonder de extra punten voor een provinciale nominatie, een baanaanbod of post-secundair onderwijs in Canada.
In 2016 had circa 26% van de 33.872 kandidaten met een ITA een provinciale nominatie ontvangen. Een provinciale nominatie staat voor 600 CRS punten. Een CRS score van 200 zou daarmee 800 worden met een provinciale nominatie.

De provincies blijven actief in 2017. Als we kijken naar een periode van 10 dagen (eind mei 2017); hebben 143 kandidaten punten ontvangen voor een provinciaal nominatieprogramma.
De regering heeft op 6 juni 2017 wederom wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kunnen kandidaten factoren gebruiken om hun CRS-score te verbeteren.

Is de verwachting dat het komende half jaar meer kandidaten voor de Express Entry worden uitgenodigd?

Kandidaten die tussen nu en het eind van dit jaar een ITA ontvangen, zullen zich waarschijnlijk in 2018 in Canada vestigen. Dat betekent dat ze qua immigratie aantallen al worden meegeteld voor het volgende jaar. De exacte immigratiecijfers voor 2018 nog niet bekend zijn, maar onlangs heeft de Canadese minister voor immigratie bekend gemaakt dat het totale cijfer voor immigratie 300.000 zal zijn. Dat betekent dat de doelstelling voor 2018 waarschijnlijk hoger of gelijk zal zijn als de doelstelling voor dit jaar. Economische immigratie wordt binnen Canada nog steeds gezien als een belangrijk bestanddeel van de economische toekomst van het land. De verwachting is dan ook het aantal ITA’s gelijk zal zijn of zal stijgen.

Welke effect valt dan te verwachten op de CRS score?

Zoals hierboven al aangegeven, zal bij meer uitnodigingen (ITA’s) en hogere doelstellingen voor immigranten, leiden tot een lagere CRS score. Echter een lagere score met meer uitnodigingen, kan ook het effect hebben dat er minder uitnodigingsrondes voor de Express Entry worden gehouden. Dit was in juni te merken.

Een meer dynamische benadering van IRCC

In de afgelopen maanden heeft IRCC de Express Entry op een meer praktische manier benaderd, zoals met programma-specifieke rondes en verbeteringen in het CRS. Zo zijn er veranderingen doorgevoerd voor werknemers in Canada die extra punten kunnen verkrijgen voor gekwalificeerde baanaanbiedingen zonder LMIA. Daarnaast is de toekenning van CRS punten voor een bepaald baanaanbod veranderd van 600 tot 50 of 200 punten en werden extra punten toegekend voor kandidaten met een Canadese opleiding. Deze veranderingen waren gebaseerd op het IRCC’s doel om meer nadruk te leggen op persoonlijk vaardigheden en ervaring.

Hoe gaan de provincies om met het Express Entry systeem?

Enkele ontwikkelingen van het afgelopen half jaar geeft aan hoe provincies hun Provinciale Nominatie Programma (PNP’s) hebben aangepast op de kandidaten binnen de Express Entry.
Zo heeft Ontario bijvoorbeeld zijn Human Capital Priorities-programma bijgewerkt om zich te richten op bepaalde werknemers, waaronder meest recent werknemers in ICT. Deze kandidaten ontvingen een Notification of Interest (NOI), ook al hadden ze niet de vereiste 400 CRS-punten. Verder introduceerde Ontario een nieuw Provinciaal nominatieprogramma binnen Express Entry voor tradeworkers en blijft de provincie NOI’s uitgeven voor Franstalige Skilled workers.

Andere provincies hebben ook veranderingen doorgevoerd. Zo opende Saskatchewan een ‘International Skilled Worker’ subcategorie voor kandidaten zonder werkaanbod maar wel met werkervaring in bepaalde sectoren, op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Ook British Columbia nodigde werknemers en studenten in de Express Entry pool uit voor hun PNP. De Atlantic, waaronder Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick en Newfoundland, zijn ook actief binnen de Express Entry pool.

Verwachtingen voor de toekomst

2017 kenmerkt zich door veranderingen in de Express Entry. De verbeteringen van november 2016 vertalen zich in een verhoogd aantal uitnodigingen (ITA’s), kandidaten in de pool zullen hiervan profiteren. De laatste veranderingen laat zien dat het IRCC zich er voor inzet voor meer verscheidenheid aan kandidaten uit te nodigen. De verwachting van het IRCC is dat de CRS-score kan afnemen, maar het blijft onduidelijk hoe laag deze score kan worden. Als de frequentie van het aantal Express Entry rondes hoog blijft, dan zullen we een verdere daling van de CRS-score zien in 2017.

Uw kansen in de Express Entry?

De eerste stap voor toelating in de Express Entry pool is het opzetten van een nauwkeurig, volledig en actueel profiel. Visa4you volgt nauwlettend de ontwikkelingen binnen de CRS en de PNP ontwikkelingen om zodoende de kansen te vergroten om een uitnodiging te ontvangen. Als eenmaal een ITA is ontvangen, zorgt Visa4you ervoor dat alle documenten en formulieren grondig worden onderzocht en opgesteld. Bent u benieuwd naar uw visummogelijkheden voor Canada? Vult u dan onze vrijblijvende en gratis visumcheck in.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.