Update Migration Strategy

Gisteren is de nieuwe immigratiestrategie door de Australische overheid gepubliceerd. De ‘Migration Strategy’ richt zich op hervormingen in het hele immigratieprogramma van Australië, waarmee ze het immigratieniveau terug willen brengen naar normaal met daarbij een betere planning van het systeem op basis van de kennis en kunde die benodigd is in Australië. De strategie bouwt voort op de bevindingen van de Migration Review van april 2023 en de Nixon Review van oktober 2023.

De strategie telt bijna 100 pagina’s en benadrukt waar in 2024 veranderingen zullen worden doorgevoerd of waar toekomstige hervormingen zijn geïdentificeerd voor verdere uitwerking in 2024.

Hoewel de reikwijdte van de strategie zeer breed is, richten we in deze berichtgeving op de “key actions” die zijn benadrukt. De volledige ‘Migration Strategy’ is te vinden op de volgende website; https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-strategy   

“Eight key actions”

 1. Een nieuw “Skills in Demand” visum met targeted pathways die het voor Australië gemakkelijker maakt werknemers aan te trekken
  1. Specialist Skills Pathway – hoogopgeleide mensen, bijvoorbeeld in de technologie- of groene energie-industrie
  2. Core Skills Pathway –simpeler beroepenlijst gericht op skilled employees in sectoren die kampen met een tekort op de arbeidsmarkt
 2. Aanpassing permanent skilled migration
  1. Aangepaste puntentelling
  2. Nieuw Talent en Innovatie visum
 3. Aanpassingen voor student visa; hogere vereiste voor het Engels en het tegen gaan van de doorstroom van het ene naar het andere studentenvisum.
 4. Nieuwe wetgeving om uitbuiting van buitenlandse werknemers tegen te gaan en het verkeerd inzetten van het visum systeem aan te pakken
 5. Planning om de juiste skills in de juiste regio’s te begeleiden. Meer inspraak vanuit de staten en territories in de immigratieplanning
 6. Aanpassing van de regionale visa en Working Holiday programma
 7. Aanpassing om migratie tussen Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid Aziatische landen te vereenvoudigen
 8. Vereenvoudigen migratiesysteem voor immigranten en werkgevers

We zien hiermee een positieve ontwikkeling voor het visumsysteem van Australië. Helaas is er nog niet bekend wat de aanpassingen voor concrete invloed hebben op de huidige skilled migrant categorie. We hebben nog geen informatie wat we op korte termijn kunnen verwachten qua uitnodigingsronde voor het Skilled Independent visum en de huidige nominatie mogelijkheden vanuit de verschillende staten en territories. We kunnen daarom nog niet aangeven wat de geplande hervormingen voor invloed hebben op de huidige visumtrajecten. Zodra we meer informatie hebben over nieuwe aanpassingen die invloed hebben op de lopende trajecten van onze klanten, dan zullen we dit aangeven.