Nieuwe piek in aantal besmettingen Victoria reden voor twijfel over heropening van staatsgrenzen

Waar het aantal nieuwe COVID besmettingsgevallen in Australië relatief laag is, is een nieuwe piek in Victoria reden voor twijfel over heropening van een aantal staatsgrenzen. De meeste staten en of territories waren van plan hun grenzen in juli te heropenen voor inwoners van andere staten. Door de gewijzigde situatie in Victoria, hebben een aantal staten hun plannen nu gewijzigd.

Grenzen van Queensland blijven dicht voor inwoners van Victoria

Vanaf 10 juli zijn mensen vanuit Tasmanië, Zuid-Australië, West Australië, New South Wales, the Northern Territory en de Australian Capital Territory weer welkom in Queensland. Maar, voor mensen die vanuit Victoria naar Queensland willen reizen blijven de grenzen dicht. De reden hiervoor is het feit dat Victoria opnieuw maatregelen voor thuisquarantaine stelt in risicogebieden. Mensen die naar Queensland willen reizen moeten bij de grens een verklaring afgeven om zeker te zijn dat zij niet in Victoria zijn geweest, 14 dagen voor aankomst in Queensland. Vanaf 3 juli wordt iedereen (die reist) vanuit Victoria toegang tot Queensland geweigerd, of twee weken quarantaine in een hotel op eigen kosten zal worden verplicht.

Zuid-Australië stelt heropening van staatsgrenzen uit

Het plan om de staatsgrenzen van Zuid-Australië op 20 juli te openen voor Victoria, New South Wales en the Australian Capital Territory gaat niet door. Eerder deze maand werd door Zuid-Australië aangekondigd dat reizigers uit staten met lage besmettingscijfers weer welkom zijn. Hiertoe behoren onder andere West Australië, Queensland en the Northern Territory. Voor New South Wales, Victoria en de ACT waren de restricties nog van kracht. Zuid-Australië overweegt nu of het opheffen van restricties voor New South Wales en de ACT wel tot de mogelijkheden behoort. Echter, voor Victoria blijven de restricties voorlopig van kracht.

The Northern Territory zet plannen voor opening van grenzen wel door

Ondanks de stijging in het aantal gevallen in Victoria zet the Northern Territory plannen voor het openen van de grenzen door. De Northern Territory is vooralsnog voornemens de staatsgrenzen op 17 juli. Daardoor is reizen tussen staten vanaf die datum weer mogelijk. Voor mensen die reizen vanuit ‘corona hotspots’ is 14 dagen quarantaine verplicht.

Plannen voor heropening grenzen West Australië op de lange baan

Vanwege de piek aan nieuwe besmettingsgevallen in Victoria, heeft West Australië het plan om de grenzen op 8 augustus te openen voor reizen tussen staten op de lange baan geschoven. De grenzen blijven gesloten tot besmettingsgevaar in Victoria afneemt. In tegenstelling tot Zuid-Australië, maakt West Australië geen uitzonderingen voor mensen vanuit staten waar het virus enigszins onder controle is. De grenzen van West Australië blijven dus gesloten voor reizigers uit alle Australische staten/territories.

Tasmanië opent grenzen op 24 juli a.s.

Indien het veilig is, opent Tasmanië de staatsgrenzen per 24 juli voor reizigers uit andere Australische staten. Tot dusver is er geen update over de invloed van de piek in het aantal besmettingen in Victoria op het plan om de staatsgrenzen van Tasmanië te heropenen.

Geen gesloten grenzen tussen New South Wales, the Australian Capital Territory en Victoria

Momenteel zijn de grenzen tussen de hierboven bovengenoemde staten niet gesloten. Toch wordt vanuit New South Wales verzocht om sluiting van de grenzen met Victoria te overwegen. Dit blijkt moeilijk vanwege het bestaan van diverse grenssteden aan beide zijden van de Murray-rivier.

Bron: https://www.sbs.com.au/news/how-has-victoria-s-spike-in-coronavirus-cases-changed-plans-to-reopen-state-borders

Bekendmaking nominatieprogramma’s Australië vertraagd

Vanwege COVID-19 is de federale begroting voor 2020/2021 vertraagd. Deze zal op 6 oktober behandeld worden door het parlement. De vertragingen hebben ook tot gevolg dat nog geen quota is toegewezen voor de nominatieprogramma’s. Zonder quota mogen de Australische staten en territories geen kandidaten nomineren voor het Skilled Migrant programma (subclass 190 en 491).

Victoria
Het nominatieprogramma van Victoria is en blijft gesloten tot dat de overheid het aantal plaatsen voor nominatie voor 2020/2021 heeft bekend gemaakt. Victoria ervaart momenteel behoorlijke uitdagingen op zowel economisch gebied als in de gezondheidszorg vanwege COVID-19. Aanvragen voor state nominatie, ontvangen door Victoria voor 28 mei jl. zullen nog behandeld worden. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan kandidaten werkzaam in kritische sectoren.

Zuid-Australië
Ditzelfde geldt voor Zuid-Australië. Ook dit programma blijft gesloten totdat de overheid het nieuwe budget bekend heeft gemaakt. Aanvragen ontvangen door Zuid-Australië voor 28 juni jl. worden behandelt volgende de huidige regelgeving. Zij geven aan dat het programma naar verwachting zal openen begin augustus.

Queensland
Het nominatieprogramma van Queensland voor subclass 190 visums is al sinds eind november 2019 gesloten. Inmiddels is ook het nominatieprogramma voor subclass 491 visums gesloten. Aanvragen ingediend voor 15 juli jl. werden behandeld tot het eind van het financiële jaar (30 juni jl.). Indien een Expression of Interest (EOI) voor Queensland is ingediend, maar wanneer op 30 juni jl. geen uitnodiging is ontvangen, dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend binnen het nieuwe nominatieprogramma. Ook Queensland is in afwachting van toewijzing van quota door de immigratiedienst (Department of Home Affairs).

The Northern Territory
Onlangs heeft The Northern Territory nominatieprogramma’s gesloten. Deze blijven ook gesloten tot verdere berichtgeving. Ook hier geldt dat aanvragen die reeds zijn ingediend en betaald, behandeld worden volgens de huidige service standaarden.

New South Wales
Het programma voor subclass 491 visums is onlangs kort geopend, maar enkel voor kandidaten woonachting in regionaal New South Wales. Overzeese kandidaten konden binnen dit programma geen aanvraag indienen en inmiddels is het programma weer gesloten. Wat betreft het nominatieprogramma voor visums binnen subclass 190 is New South Wales duidelijk. Er zijn heel veel kandidaten die nominatie door New South Wales wensen, maar slechts een beperkt aantal plaatsen. Kandidaten worden daarom sterk geadviseerd alle (andere) visumopties te onderzoeken.

Tasmanië
Vanwege de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 heeft Tasmanië het nominatieprogramma voor overzeese kandidaten beperkt op 20 maart jl. Vanaf deze datum worden alleen kandidaten behandeld met een beroep waar veel vraag naar is. Aanvragen ingediend voor 20 maart worden beoordeeld, maar prioriteit zal worden gegeven aan kandidaten met een beroep waar veel vraag naar is. Andere aanvragen zijn vertraagd en hebben een behandelingstijd van circa 6 maanden na indienen. Ondanks het feit dat de quota’s voor het nieuwe jaar niet bekend zijn accepteert Tasmanië dus nog altijd aanvragen. Deze aanvragen worden wel behandeld, maar nominatie kan niet afgegeven worden totdat het quotum bekend is.

Canada verlengt het inreisverbod

De Europese Unie heeft Canada aangemerkt als ‘veilig land’. Daardoor werd in de eerste instantie gehoopt dat het inreisverbod voor reizigers uit landen met lage besmettingsaantallen zou worden opgeheven. Helaas is nu bekend gemaakt dat de Canadese regering het algehele inreisverbod verlengt tot eind juli. Het inreisverbod geldt voor alle reizigers die geen Canadees staatsburger of permanente verblijfsstatus hebben. Aanleiding hiervoor is het feit dat de Europese Unie heeft ermee heeft ingestemd dat toeristen weer welkom zijn. Er gelden enkele uitzonderingen op het inreisverbod voor specifieke mensen die vanuit de Verenigde Staten naar Canada komen. Ditzelfde geldt voor luchtbemanning, diplomaten, directe familieleden van Canadese staatsburgers, een aantal seizoenarbeiders, zorgmedewerkers en internationale studenten.

Voor kandidaten met een werkvergunning binnen het International Experience Canada programma gelden ook uitzonderingen. Heb je een Working Holiday of Young Professional visum en ga je werken voor een essentieel bedrijf, dan kun je toch naar Canada. Daarvoor is een brief vanuit de werkgever vereist. Daarnaast geldt de quarantaine plicht.

Verder worden de quarantaine regels verlengt tot eind augustus. Reizigers die Canada wel mogen inreizen worden verplicht na aankomst 14 dagen in zelfquarantaine door te brengen.

Bron: https://www.cbc.ca/news/politics/travel-ban-extended-july-1.5632625

De impact van COVID-19 op de start van het nieuwe visumjaar in Australië

Het financiële jaar – en daarmee ook het visumjaar – eindigt in Australië op 30 juni. Het nieuwe jaar gaat jaarlijks van start op 1 juli. Helaas heeft COVID-19 niet alleen impact op het internationale reisverkeer van en naar Australië, maar ook op het visumprogramma voor 2020/2021. De nominatieprogramma’s van Australische staten en territories blijven voorlopig gesloten. Totdat de overheid het beschikbare aantal nominatieplaatsen (quota) voor 2020/2021 toewijst, kunnen Australische staten en territories geen kandidaten nomineren voor het Skilled Migrant (subclass 190 en 491) programma.

Naar verwachting wordt het visumprogramma 2020/2021 voor Skilled Migrants vanaf begin augustus heropend. Echter vanwege COVID-19 is de federale begroting voor 2020/2021 vertraagd. Deze zal op 6 oktober behandeld worden door het parlement. Voor nu is een update inzake de economische en fiscale vooruitzichten aangekondigd op 23 juli. De nieuwe begrotingen kunnen aanleiding zijn voor wijzigingen in het Australische immigratieprogramma, hierover zal meer bekend worden na de bekendmaking van de begrotingen voor dit financiële jaar.

Klik hier voor een update inzake de huidige stand van zaken per state en/of territory.

De Verenigde Staten ‘bevriest’ immigratie voor 2020. Canada heeft een duidelijke boodschap: “come to Canada”

“Come to Canada”. Dat is het bericht van Canada’s minister van immigratie, Marco Mendicino nadat de Verenigde Staten op 23 juni jl. aankondigde permanente en tijdelijke visums op te schorten.

President Donald Trump heeft ingestemd met een besluit dat nieuwe houders van een ‘green card’ en tijdelijke overzeese immigranten de mogelijkheid ontneemt om naar de Verenigde Staten te komen in 2020. Dit besluit is genomen vanuit de overtuiging dat het Amerikanen die hun baan zijn verloren vanwege COVID-19, aan werk te helpen. Minister Mendicino heeft vanaf het begin van de pandemie duidelijk gemaakt dat Canada zich blijft inspannen om immigranten, tijdelijke werknemers en internationale studenten te verwelkomen. Ondanks dat de Canadese economie ook lijdt onder de pandemie, zijn zowel minister Mendicino als de Canadese overheid ervan overtuigd dat het verwelkomen van nieuwe immigranten zal helpen bij het herstel van de economie.

Mendicino zegt: “We have a plan in place that looks to leverage the best and the brightest from around the world. We’ve got pathways like the Express Entry program, and the Global Talent Stream, which will help to bring entrepreneurs, engineers, and innovators. We’ve also got pathways for manual laborers and skilled laborers.”

Zoals we dus zullen blijven zien tijdens de pandemie, blijft Canada nieuwe immigranten verwelkomen via de Express Entry-, de Provincial Nominee programma’s, maar ook via andere wegen naar tijdelijk en permanent verblijf. Bovendien, tijdelijke buitenlandse werknemers met een visum of (werk-)vergunning die momenteel buiten Canada verblijven, zijn grotendeels vrijgesteld van het inreisverbod. Verder kunnen kandidaten in technische beroepen Canada mogelijk binnenkomen via programma’s als ‘the Global Talent stream’. Canada biedt meer dan 100 gecombineerde permanente en tijdelijke verblijfsmogelijkheden aan ‘skilled’ kandidaten, internationale studenten en jonge professionals die naar Canada wensen te emigreren.

Alternatieven voor immigratie naar Canada

Het federale ‘Express Entry’ systeem van Canada is het meest populaire programma. Kandidaten die geïnteresseerd zijn in permanente emigratie naar Canada kunnen een visum-check invullen via onze website. Wij zullen vervolgens je profiel vervolgens beoordelen aan de hand van het Canadese puntensysteem. Het zogenaamde ‘Comprehensive Ranking System’, gebaseerd op factoren als leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring en kennis van de Engelse/Franse taal, etc. Iedere twee weken, ook tijdens de COVID-19 pandemie, vinden uitnodigingsrondes plaats. De federale overheid (immigratiedienst) selecteert kandidaten met de hoogste scores. Vervolgens kan een visumaanvraag voor een permanent verblijf in gang worden gezet.

Een ander populair programma is het ‘Provincial Nominee Programma (PNP)’. Iedere provincie en/of territory heeft een eigen PNP om ‘skilled’ kandidaten te verwelkomen. Daarvoor moeten kandidaten aan alle criteria voldoen en passend binnen de vraag vanuit de lokale arbeidsmarkt. Bij beoordeling van visumkansen voor het federale ‘express entry’ programma, kunnen we ook opties voor PNP onderzoeken. Vul daarvoor de visum-check in.

Voor kandidaten die de Franse taal beheersen in Quebec een interessante optie. Deze provincie werkt met verschillende programma’s, vergelijkbaar met de programma’s die worden aangeboden door de federale overheid en andere provincies.

Zowel de PNP’s en het immigratiesysteem van Quebec blijven actief tijdens de pandemie. Uitnodigingsrondes voor PNP Canada vinden nu bijna wekelijks plaats.

Meer informatie over Express Entry en de PNP Programma’s Canada vind je hier.

Mogelijkheden voor tijdelijk vertrek naar Canada

Even divers als de opties voor permanente emigratie naar Canada, zijn de mogelijkheden voor tijdelijk vertrek naar Canada. Een van die mogelijkheden om tijdelijk te wonen en werken in Canada is via het ‘Temporary Foreign Worker Program (TFWP). Het TFWP helpt Canadese werkgevers, buitenlandse werknemers in te zetten wanneer het niet mogelijk is om een Canadees in te zetten op de positie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat mensen in Canada niet over de juiste kwalificaties beschikken. Vaak is een ‘Labour Market Impact Assessment (LMIA)’ vereist. Werkgevers moeten daarmee aantonen dat het inhuren van een buitenlandse werknemer geen gevolgen heeft voor Canadese werknemers en dat het gunstig is voor de economie. Kandidaten die naar Canada komen via het ‘International Experience Canada (IEC) programma’, of via ‘Intra Company Transfer’, zijn uitgezonderd van de LMIA verplichting.

Een tweede optie is het ‘International Mobility Program (IMP)’. Dit programma is ingericht om Canada’s economische en sociale doelen te promoten. Een groot aantal opties zijn beschikbaar voor ‘skilled’ kandidaten gezien zij interessant zijn voor de Canadese economie. Veel van hen hebben de mogelijkheid om te werken in Canada zonder een LMIA, vanwege ‘trade agreements’ die Canada heeft met Europa, de Verenigde Staten en een aantal andere geïndustrialiseerde landen. LMIA’s zijn niet verplicht zijn onder IMP waardoor het voor zowel werkgevers als werknemers gemakkelijker is om een visum te verkrijgen.

Onder de huidige (in-)reis regelgeving kunnen tijdelijke buitenlandse werknemers naar Canada reizen zolang het doel van de reis van essentieel belang is. Naar Canada reizen, bijvoorbeeld om werkzaamheden voort te zetten in een bestaande functie, valt onder de definitie ‘essential non-optional travel’.

Wens je een passend advies inzake jouw visumkansen? Wij bieden je graag onze visumservice. Via onze website kun je gratis en vrijblijvend een visum-check invullen.