Nieuwe kansen voor Federaal permanent visa voor Canada door de nieuwe beroeps gerelateerde trekkingen !

Vorige week, op 28 juni, hield het IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) de allereerste op categorie gebaseerde trekking van Express Entry, waarbij 500 gezondheidswerkers met een minimale CRS-score van 476 werden uitgenodigd. Op dezelfde datum kondigde het IRCC aan dat het deze week bèta/technische beroepen zou uitnodigen in een categorie gebaseerde Express Entry ronde.

Trekking per categorie

De loting op basis van categorieën is een nieuw type loting voor Express Entry met als doel kandidaten uit te nodigen voor specifieke beroepen of voor mensen met andere gevraagde vaardigheden. Er zijn zes nieuwe categorieën waarvoor kandidaten in aanmerking kunnen komen. Waaronder gezondheidszorg, STEM-beroepen, ambachten en vaktechnische beroepen, transport, landbouw en voedingsmiddelenindustrie, en goede beheersing van de Franse taal, zie onderstaande afbeelding.

Binnen de gezondheidszorg zijn er maar liefst 35 beroepen die in aanmerking komen, variërend van audiologen en logopedisten tot verpleegkundigen en tandartsen.

Voor kandidaten met STEM-ervaring is er een speciale focus, aangezien Canada wil voldoen aan de groeiende vraag naar talent in deze sector. Beroepen zoals architecten, softwareontwikkelaars, en datawetenschappers behoren tot de beroepen die in aanmerking komen voor de STEM-trekking.

De categorieën transport, ambachten en vaktechnische beroepen hebben respectievelijk 10 en 10 beroepen die in aanmerking komen. Dit omvat beroepen zoals vrachtwagenchauffeurs, loodgieters, timmerlieden en elektriciens.

Voor de landbouw en voedingsmiddelenindustrie zijn er drie functies in aanmerking genomen, waaronder supervisors in landschaps- en tuindiensten, agrarische servicecontractanten en slagers in detail- en groothandel.

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor de categorie gebaseerde beroeps trekkingen ?

Voldoen aan de toelatingscriteria van een van de Express Entry programma’s (het Federal Skilled Worker Program met 67 punten eis en minimaal 1 jaar skilled werkervaring en CLB 7 op Engels, of Canadian Experience Class met 1 jaar werkervaring in Canada, of Federal Skilled Trades Program)

In de afgelopen 3 jaar ten minste 6 maanden ononderbroken werkervaring hebben opgedaan in een van de genoemde beroepen