The Australian Federal Budget: Visumjaar 2020-2021

Het is inmiddels duidelijk dat COVID-19 veel invloed heeft op wat er in de wereld gebeurd. Zo ook op een ieder die overweegt te emigreren naar Australië. De Australische landsgrenzen zijn gesloten voor het overgrote deel van de mensen en de bekendmaking van het federale budget is behoorlijk vertraagd.

Het Australische federale budget

In Australië loopt het financiële jaar van 1 juli tot eind juni. Normaliter wordt het federale budget jaarlijks bekend gemaakt op de tweede dinsdag voorafgaand aan het betreffende financiële jaar. Dit is vergelijkbaar met de miljoenennota die in Nederland op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Nu denk je wellicht, wat heeft het budget met emigratie te maken? Het antwoord op die vraag is: heel veel. Het budget voor immigratie is namelijk een groot onderdeel van dit federale budget. Binnen het federale budget valt ook het quota voor visums en het aantal immigranten. Op basis van dit quota worden er wijzigingen in de immigratiewetgeving per 1 juli doorgevoerd. Denk hierbij aan wijzigingen in de beroepenlijst, verhogingen van de fees ect. Ook worden de nominatieplaatsen voor het skilled migrant visum onder de staten/territories verdeeld. Op basis daarvan stellen de staten/territories hun nominatieprogramma’s op.

Door COVID-19 is de bekendmaking van het federale budget uitgesteld. En daarmee ook de gevolgen die het heeft op het nieuwe visumjaar. Dit jaar heeft de bekendmaking plaats gevonden op 6 oktober. Onderstaand vertellen we je graag wat we tot dusver weten.

Quotum voor immigratie

De Australische ‘Migration Program planning levels’ vertellen ons hoeveel migranten er per jaar worden toegelaten tot Australië. Voor het jaar 2020-2021 is dit aantal gelijk gebleven aan het voorgaande visumjaar, namelijk 160.000. Wel is de verdeling van de aantallen onder de verschillende categorieën aangepast. Een opmerkelijke stijging van het quotum is van toepassing op de Family Stream. Voor deze visumcategorie stijgt het quotum namelijk van 47.732 plaatsen in 2019-2020, naar 77.300 in 2020-2021. Daarnaast verkrijgen aanvragen voor het Employer Sponsored programma, het Global Talent programma en de Business Innovation en Invesment programma’s prioriteit binnen het skilled programma. Ditzelfde geldt voor kandidaten die een aanvraag indienen vanuit Australië en voor kandidaten voor een partnervisum waarbij de ‘sponsor’ woonachtig is in regionaal Australië.  

Optimalisatie van het Business Innovation en Investment programma

Per 1 juli 2021 zal de Australische overheid de werking van het Business Innovation en Investment programma stroomlijnen en verbeteren. Er zullen wijzigingen geïntroduceerd worden die met name de kwaliteit zullen verbeteren van zowel kandidaten als investeringen. De wijzigingen brengen ook een behoorlijke stijging van de fee met zich mee, namelijk 11,3%. Ook deze verhoging zal worden doorgevoerd per 1 juli 2021.

Vereisten voor kennis van de Engelse taal bij het partnervisum en aanvullende checks inzake gezinsgeweld

Bij aanvraag van een partnervisum zal meer onderzoek gedaan worden naar huiselijk geweld. Dit betekend dat er onder andere meer vragen gesteld worden betreffende huiselijk geweld. Bij de aanvraag van sponsorship van de Australische partner wordt onderzoek naar incidenten uit het verleden verplicht gesteld. Dit geldt ook voor het delen van persoonlijke informatie. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de huidige voorwaarden inzake gezinsgeweld binnen het partnervisum.

Verder worden vereisten gesteld aan de kennis van de Engelse taal bij de aanvraag van een partnervisum. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op visumkandidaten en hun partner wanneer deze een ‘Permanent Resident status’ heeft. Het verplichtstellen van aantoonbare kennis van de Engelse taal zal onder andere bijdragen aan het verbeteren van de integratie.

State nomination

We waren wellicht wel het meest hoopvol voor de bekendmaking van de state nominatieprogramma’s. Helaas is er tot dusver nog weinig bekend gemaakt over de nominatieprogramma’s voor 2020-2021, anders dan de ‘interim plaatsen’.

Nominatieprogramma Queensland

Alleen Queensland heeft informatie vrijgegeven, namelijk dat het nominatieprogramma voor skilled migrants opgeschort blijft tot verdere berichtgeving. Kandidaten voor wie een Expression of Interest is ingediend binnen het interim programma van 29 september tot 5 oktober, worden nog wel behandeld. Naar verwachting wordt een her-opening bekend gemaakt in december.

Ook het Business Innovation and Investment Programma voor Queensland is opgeschort. In tegenstelling tot het skilled migrant programma, mogen kandidaten voor dit programma nog altijd een Expression of Interest indienen. Echter, ook deze aanvragen worden momenteel niet beoordeeld voor uitnodiging.