Kantoorsluiting tussen kerst en nieuw jaar

2021 was opnieuw een jaar vol uitdagingen. Zowel op zakelijk gebied als voor velen ook privé. We hebben daarom niet alleen naar nieuwe mogelijkheden moeten zoeken, maar ook moesten we flexibel omgaan met complexe en uitdagende situaties.

Ondanks het feit dat we met obstakels te maken hebben gehad, hebben we heel veel relaties kunnen bijstaan met advies en bij het verkrijgen van de benodigde visa. Daar zijn we trots op!

Dit jaar werd opnieuw benadrukt hoe waardevol ons netwerk is. Wij willen jullie dan ook heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze collega’s en organisatie.

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Ondanks het feit dat er nog altijd onzekerheden zijn, lijkt er ook ruimte voor versoepelingen. We zijn dan ook hoopvol dat er in 2022 meer plaats zal zijn voor nieuwe plannen voor Australië en Canada. In dat geval staan wij weer vol enthousiasme voor jullie klaar met advies en ondersteuning op gebied van de immigratiewet- en regelgeving voor Australië en Canada.

Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar gewenst.

Warme groeten,
Team Visa4you

Nieuwe restricties voor reizen naar Canada

Na een periode van versoepelende maatregelen voor het reizen naar Canada, zullen er in de komende weken nieuwe restricties in werking treden om het aantal COVID-19 besmettingen in Canada te bepreken.

Ook in Canada zorgen om Omikron-variant

Het meest recente nieuws van uit Canada in reactie op de nieuwe Omikron-variant kondigt aan dat alle gevaccineerde reizigers bij aankomst op een Canadese luchthaven worden getest op corona door middel van een aankomsttest (arrival test). De afgelopen periode werden reizigers op basis van steekproef hiervoor geselecteerd, maar dit gaat nu opnieuw gelden voor iedereen. Volledig gevaccineerde reizigers zullen in quarantaine moeten blijven in afwachting van de resultaten van hun aankomsttest.

Niet-gevaccineerde reizigers die vallen onder een uitzondering op de Canadese reisrestricties, moeten in alle gevallen meerdere corona-testen afleggen en daarvoor geldt ook een quarantaine periode van 14 dagen.

Ook restricties voor binnenlandse reizen en gebruik van openbaar vervoer

Transport Canada heeft de binnenlandse reisrestricties per 30 november aangepast. Iedereen die gebruik wil maken van het openbaar vervoer of Canadese luchthavens (ook vluchten die vanuit Canada naar andere landen vertrekken), zijn verplicht om volledig gevaccineerd te zijn. Personen met een tijdelijke status in Canada (bijvoorbeeld werk-, studie-, of toeristenstatus) en die Canada als ongevaccineerd of gedeeltelijk gevaccineerd zijn binnengekomen, mogen tot 28 februari 2022 het land verlaten zonder volledig gevaccineerd te zijn. Na die datum moeten zij volledig gevaccineerd zijn om in Canada aan boord van een vliegtuig of trein te mogen gaan.

Vaccinatieplicht voor alle reizigers per 15 januari 2022

Vanaf 15 januari 2022 zullen alle reizigers naar Canada volledig gevaccineerd moeten zijn. Dit geldt ook voor groepen die momenteel nog uitgezonderd zijn van deze restricties, zoals:

 • Personen die reizen om zich te herenigen met familie
 • Internationale studenten
 • Professionele atleten en hun ondersteunend personeel
 • Personen met een geldige werkvergunning of werkvergunninggoedkeuring (enkele uitzonderingen voor de voedselindustrie en agrarische sector zijn van toepassing)
 • De meeste essentiële dienstverleners (waaronder vrachtwagenchauffeurs, hulpverleners en onderzoekers op zee)

Na 15 januari 2022 zullen niet-gevaccineerde of gedeeltelijk gevaccineerde werknemers in de landbouw en de levensmiddelenindustrie, nieuwe permanent resident inwoners en sommige kinderen jonger dan 18 jaar nog wel naar Canada morgen reizen en binnen Canada mogen doorreizen om zich te vestigen, maar zij moeten zich houden aan de test- en quarantainemaatregelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons.

Bron:
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/11/government-of-canada-introduces-additional-measures-to-address-covid-19-omicron-variant-of-concern.html

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/11/adjustments-to-canadas-border-and-travel-measures.html

Australische beroepenlijst (ANZSCO) geüpdatet

Op 23 november 2021 heeft ‘the Australian Bureau of Statistics’ wijzigingen betreffende de Australische beroepenlijst (ANZSCO) gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat een aantal functies en functiegroepen zijn gewijzigd of verwijderd.

Wat is nieuw

De nieuwe uitgave van de ‘Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations’ (ANZSCO), ofwel de beroepenlijst, is beperkt tot een aantal gerichte actualiseringen van beroepen. Dit heeft voornamelijk betrekking op onderstaande sectoren:

 • Landbouw, bosbouw en visserij;
 • Cybersecurity;
 • Marine scheepsbouw;
 • En opkomende beroepen die door de ‘National Skill Commission’ zijn vastgesteld.

Bovenstaande gebieden zijn gebaseerd op sectoren met prioriteit voor de Australische arbeidsmarkt. Ze zijn in de eerste plaats gekozen om een nieuwe aanpak van actualisering van de beroepenlijst (ANZSCO) te testen. Deze update is dan ook een eerste stap richting een groter programma voor het actualiseren van de beroepenlijst. De verwachting is dat andere sectoren met prioriteit aan bod zullen komen in toekomstige updates.

Deze update heeft enkel betrekking op de Australische arbeidsmarkt. Er is dus geen rekening gehouden met veranderingen op de arbeidsmarkt in Nieuw-Zeeland.

Diverse soorten wijzigingen

Er worden diverse soorten wijzigingen doorgevoerd, en ook combinaties hiervan zijn mogelijk. Onderstaand een overzicht:

Alternatieve titel(s) herzien
Met herziene alternatieve titel(s) wordt de situatie bedoeld waarin nieuwe alternatieve titels worden toegevoegd, of bestaande titels worden geschrapt. Een voorbeeld is de toevoeging (schrapping) van “Urban Forester” als alternatieve titel voor 362212 – Arborist.

Hoofdvermelding herzien
Een herziene hoofdvermelding is een situatie waarin de hoofdvermelding van een beroep wordt gewijzigd. Een voorbeeld is de toevoeging van “for forestry conservation and production purposes” aan de hoofdvermelding van 721112 – Logging Plant Operator om dit beroep nauwkeuriger te omschrijven.

Taken herzien
Met herziene taken wordt de situatie bedoeld waarin de takenlijst (op het niveau van de Unit Group) is gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van “installing, testing and commissioning solar photo voltaic (PV) power generation systems” in de takenlijst voor Eenheidsgroep 3111, Electricians.

Verplaatst naar een andere eenheidsgroep, code ingetrokken
Verplaatst naar een andere Unit Group; code retired verwijst naar de situatie waar de Unit Group van het beroep is veranderd. Een voorbeeld is de herindeling van 361211 – Shearers van ANZSCO versie 1.3 Unit Group 3611 naar 2021 Australian Update Unit Group 3633.

Verplaatst uit oude eenheidsgroep, code gecreëerd
Verhuisd van een andere Unit Group; gecreëerde code verwijst naar dezelfde situatie als punt 4 hierboven, en verschijnt naast de nieuwe beroepscode. In het voorbeeld van de Shearers komt de code naast de nieuwe code 363311 te staan.

Categorie toegevoegd
Toegevoegde categorie verwijst naar een nieuw gecreëerde beroepscode in de Australische update van 2021. Deze codes komen niet voor in eerdere versies van de ANZSCO.

Categorie geschrapt en code ingetrokken
Categorie geschrapt en code ingetrokken Verwijst naar beroepen die niet langer in de classificatie zijn opgenomen. In veel gevallen is dit het gevolg van het ontstaan van twee of meer nieuwe beroepen uit een bestaand beroep. In dat geval wordt het oorspronkelijke beroep geschrapt en de code ingetrokken.

NEC-beroepenlijst herzien
Herziene NEC-beroepenlijst verwijst naar de situatie waarin de reeks beroepen die bij een nec-beroep horen, wordt herzien. Een voorbeeld is de verwijdering van “Aerospace Draftsperson” uit 312999 – Building and Engineering Technicians nec.

Titel van categorie herzien
Met herziening van de titel van de categorie wordt de situatie bedoeld waarin de titel van het beroep is gewijzigd om de definitie ervan te verduidelijken. Een voorbeeld is de wijziging voor 311111 – Quarantainebeambte in Biobeveiligingsbeambte.

Specialisatie(s)
Herziene specialisatie(s) verwijst naar de situatie waarin nieuwe specialisaties zijn opgenomen of geschrapt. Voorbeelden zijn de toevoeging van ” Solar Installer” en de schrapping van “Heavy Coil Winder” als specialisaties uit 341111 – Electrician (general).

Klik op onderstaande button voor een compleet overzicht van alle wijzigingen.

Wijzigingen nog niet beschikbaar voor Skilled Migration

De vorige ANZSCO catalogus is nog steeds actueel. Dit betekent dat de Australische Immigratiedienst (the Department of Home Affairs) nog geen van deze wijzigingen heeft geaccepteerd voor Skilled Migration doeleinden. Maar omdat de update breed werd aangevraagd door beroepsorganisaties, industrieën en andere partijen, bestaat de kans dat er een nieuwe beroepenlijst voor migratiedoeleinden en de wetgevingsinstrumenten gaat komen.


Bron:
https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/anzsco-australian-and-new-zealand-standard-classification-occupations/2021

Canada kampt met enorme achterstand immigratieaanvragen

De achterstand bij de Canadese immigratiedienst is enorm. Op dit moment staat de teller op bijna 1,8 miljoen immigratieaanvragen die op de stapel liggen om behandeld te worden. De achterstand is alleen al sinds juli toegenomen met bijna 350.000 aanvragen.

Dramatische cijfers

CIC News heeft gegevens ontvangen van de ICCRC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) waaruit blijkt hoeveel aanvragen per visumcategorie op de stapel liggen. Deze cijfers zijn van toepassing per 27 oktober en afgerond:

Aanvragen voor permanent residency
(economische visa, familievisa, vluchtelingen- en humanitaire visumaanvragen)
548.000
Tijdelijke visumaanvragen
(studentenvisa, werkvergunningen, tijdelijke verblijfsvisa en toeristenvisa- en verleningen)
776.000
Aanvragen voor Canadees staatsburgerschap
(per 26 oktober)
468.000
Totaal aantal visa in backlog 1.792.000

De oorzaak van deze achterstand

Een woordvoerder van de ICCRC heeft uitgelegd dat de voortdurende internationale reisbeperkingen en de grenssluitingen oorzaken zijn voor deze schrikbarende cijfers. Maar ook de beperkte operationele capaciteit en de problemen voor klanten omtrent het verkrijgen van documentatie uit het buitenland als gevolg van COVID-19 hebben problemen veroorzaakt in de verwerkingsprocessen van aanvragen. Dit zou het vermogen van de ICCRC om aanvragen af te ronden belemmeren waardoor vertragingen ontstaan die naar eigenzeggen buiten de controle van ICCRC liggen.

De ICCRC heeft ook gegevens gepubliceerd over het aantal aanvragen dat tijdens de pandemie wél is verwerkt. Het betreffen cijfers tussen januari en september 2021.

2021 2020
Aanvragen voor permanent residency 337.000 214.000
Tijdelijke visumaanvragen 1.500.000 1.700.000
Aanvragen voor Canadees staatsburgerschap 134.000 80.000

Bron:
https://www.cicnews.com/2021/11/canada-has-a-backlog-of-nearly-1-8-million-immigration-applications-1119651.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-20211119#gs.hgqeel

ICCRC wordt ‘the College’

Al vele jaren begeleiden wij particulieren en zakelijke relaties bij visumaanvragen voor Canada en Australië. Om kandidaten voor Canada te mogen assisteren geldt een registratieplicht voor visumconsultants. De ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) was de partij die verantwoordelijk was voor het verlenen en reguleren van deze registraties. Met ingang van 23 noveber 2021 is een wijziging doorgevoerd. De ICCRC is vanaf dat moment veranderd in de CICC: College of Immigration and Citizenship Consultants. Afgekort ook wel ‘the College’.

Wat verandert er?

Naast de naamswijziging wordt ook een nieuw logo gehanteerd. Verder is het register gelijk gebleven. Datzelfde geldt voor de lidmaatschap nummers. Onze visumconsultants zijn daarom nog altijd te vinden onder onderstaande nummers.

Gwenda van Veldhuizen-Helmig
#R420775

Christiane Kühn
#532359

Heropening van Australische grenzen uitgesteld met in ieder geval twee weken

Met het goede nieuws over de verdere versoepeling van de reisbeperkingen nog vers in het geheugen, volgt nu een teleurstellend bericht. De Australische overheid heeft aangekondigd de versoepelingen te pauzeren van 1 december tot 15 december.

Zorgen over de Omicron variant van het coronavirus

De reden voor het pauzeren van de versoepelingen zijn de zorgen over de Omicron-variant van het coronavirus. Het advies is afkomstig van de Chief Medical Officer van Australië, professior Paul Kelly. Op basis van dit advies is het noodzakelijke en tijdelijke besluit benomen de volgende stap naar het veilig heropenen van Australië uit te stellen. Dit geldt voor alle eerder aangekondigde visumhouders, maar ook voor de reizigers uit Japan en de Republiek Korea.

Door de versoepelingen te pauzeren kan Australië de benodigde informatie verzamelen om beter inzicht te verkrijgen in de nieuwe Omicron-variant. Onder meer over de werkzaamheid van vaccins en het ziekteverloop, maar ook over de mate van overdracht en bijbehorende symptomen.

Hoe nu verder?

De minister-president heeft morgen, 30 november, een vergaderingen met het kabinet bijeengeroepen om de Omicron-variant te bespreken en de manier waarop Australië moet reageren. Hij heeft aangegeven dat Australië met een vaccinatiegraad van 92,3% – een van de hoogste percentages ter wereld – in een sterke positie verkeerd om het virus en de bijbehorende uitdagingen het hoofd te bieden. De minister-president heeft dan ook aangegeven dat ze doorgaan met het treffen van op feiten gebaseerde maatregelen onder leiding van medische deskundigen. Dit zal er naar eigen zeggen toe leiden dat ze Australië veilig kunnen openstellen en ook open kunnen houden, terwijl ze leren leven met het virus.

Belangrijke maatregelen om verspreiding te voorkomen

Op dit moment zijn er geen vluchten gepland vanuit de acht Afrikaanse landen waar de de Omicron-variant is ontdekt en zich heeft verspreid. Tot deze Afrikaanse landen behoren: Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Malawi en Mozambique.

Afgelopen zaterdag heeft de Australische regering de volgende maatregelen al aangekondigd. Deze blijven van kracht tot 15 december:

 • Met onmiddellijke ingang zal iedereen die geen Australisch staatsburger of permanent resident is, of hun naaste familie met inbegrip van ouders, en in de afgelopen 14 dagen in een van de acht Afrikaanse landen is geweest, Australië niet kunnen inreizen;
 • Australische staatsburgers, permanent residents en naaste familieleden die uit deze landen terugreizen naar Australië moeten onder toezicht in quarantaine. Hiervoor geldt een periode van 14 dagen, afhankelijk van jurisdictieregelingen;
 • Iedereen die reeds in Australië is aangekomen en in de afgelopen 14 dagen in een van de acht landen is geweest moet zichzelf direct isoleren en laten testen. Daarnaast moeten zij de quarantainevoorschriften van het rechtsgebied volgen. De quarantaine geldt voor een periode van 14 dagen vanaf het moment van vertrek uit Zuidelijke Afrika.
 • Deze beperkingen gelden ook voor mensen, bijvoorbeeld internationale studenten en skilled migrants die aankomen uit een veilige reiszone (Nieuw-Zeeland en Singapore), en die in de afgelopen 14 dagen in een van de acht landen zijn geweest.

Bron:
https://www.pm.gov.au/media/pause-further-easing-border-restrictions

Australië opent haar deuren: Meer internationale reizigers welkom

Nadat de grenssluiting in maart 2020 van toepassing werd, waren enkel Australische staatsburgers en permanent ingezetenen nog welkom. Voor alle andere mensen werd een “travel exemption” verplicht gesteld, en deze werden mondjesmaat toegewezen. Enkel aan kandidaten die urgente redenen hadden voor een reis naar Australië. Na bijna twee jaren met gesloten grenzen zijn de migratiecijfers van Australië sterk gedaald. Veel sectoren melden dan ook een tekort aan arbeidskrachten waardoor projecten, waaronder grote openbare infrastructuurwerken, in gevaar komen.

In aanmerking komende visumhouders weer welkom vanaf 1 december

Na lang wachten worden de reisbeperkingen per 1 december verder versoepeld. Vanaf dat moment zijn visumhouders binnen 28 visumcategorieën weer welkom in Australië. Zij hoeven niet meer te beschikken over een travel exemption om te kunnen reizen. Wel is het van groot belang dat men aan de volgende eisen voldoet:

 • Je moet volledig gevaccineerd zijn met een vaccin dat is goedgekeurd door TGA (Australia’s Therapeutic Goods Administration);
 • Je beschikt over een visum in een van de in aanmerking komende visumcategorieën;
 • Je kunt bewijs aantonen van je vaccinatiestatus;
 • Je kunt een negatieve PCR test aantonen, afgenomen binnen drie dagen voor vertrek.

Iedereen die naar Australië reist moet voldoen aan de quarantaineverplichting die geldt in de staat of territory van aankomst. Maar ook van de staten en territories waar je naar toe wenst te reizen na aankomst. De staten New South Wales, Victoria en de Australian Capital Territory laten al gevaccineerde reizigers toe zonder de quarantaine verplichting. De rest van de staten hebben de beoogde vaccinatiegraad nog niet behaald en hanteren nog de verplichte quarantaine regel voor alle binnenkomende reizigers. De komende maand zullen steeds meer staten deze verplichte quarantaine laten vervallen voor gevaccineerde reizigers.

In aanmerking komende visumcategorieën

 • Subclass 200 – Refugee visa
 • Subclass 201 – In-country Special Humanitarian visa
 • Subclass 202 – Global Special Humanitarian visa
 • Subclass 203 – Emergency Rescue visa
 • Subclass 204 – Woman at Risk visa
 • Subclass 300 – Prospective Marriage visa
 • Subclass 400 – Temporary Work Short Stay Specialist) visa
 • Subclass 403 – Temporary Work International Relations) visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)
 • Subclass 407 – Training visa
 • Subclass 408 – Temporary Activity visa
 • Subclass 417 – Working Holiday visa
 • Subclass 449 – Humanitarian Stay (Temporary) visa
 • Subclass 457 – Temporary Work (Skilled) visa
 • Subclass 461 – New Zealand Citizen Family Relationship visa
 • Subclass 462 – Work and Holiday visa
 • Subclass 476 – Skilled – Recognised Graduate visa
 • Subclass 482 – Temporary Skill Shortage visa
 • Subclass 485 – Temporary Graduate visa
 • Subclass 489 – Skilled – Regional (Provisional) visa
 • Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa
 • Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
 • Subclass 500 – Student visa
 • Subclass 580 – Student Guardian visa (closed to new applicants)
 • Subclass 590 – Student Guardian visa
 • Subclass 785 – Temporary Protection visa
 • Subclass 790 – Safe Haven Enterprise visa
 • Subclass 870 – Sponsored Parent Temporary) visa
 • Subclass 988 – Maritime Crew visa

De verwachting voor kandidaten voor wie het visum is ingediend, maar nog niet is toegewezen

Er zijn nog geen uitspraken gedaan over de impact van deze wijzigingen op visumaanvragen die reeds zijn ingediend, maar on-hold staan. Australië voert deze wijzigingen in vanwege o.a. een tekort aan arbeidskrachten. Daarom ligt het in de lijn der verwachting dat visumaanvragen die voor/tijdens de grenssluiting zijn ingediend weer in behandeling zullen worden genomen voor verdere afhandeling.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 528 391118, of stuur een e-mail.

Bron:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers
https://www.abc.net.au/news/2021-11-22/migration-boost-visa-international-student-places/100638704
https://www.pm.gov.au/media/further-steps-reopen-australia-and-secure-our-economic-recovery

Canada stelt vaccinatieplicht in voor transportsector en reizigers

Net als veel landen stelt ook Canada dat vaccineren de beste verdediging is tegen covid-19. Op 13 augustus heeft de regering daarom aangekondigd dat ze voornemens zijn om een vaccinatieplicht in te stellen voor werknemers van federaal georganiseerde lucht-, spoor- en zeetransportsectoren én hun reizigers.

Met ingang van 30 oktober zal de Canadese regering werkgevers in de eerdergenoemde sectoren verplichten een vaccinatiebeleid in te richten voor werknemers. Met ingang van diezelfde datum moeten ook reizigers die van Canadese luchthavens vertrekken en reizigers die gebruik maken van VIA Rail- en Rocky Mountaineer-treinen, volledig gevaccineerd zijn om te kunnen reizen.

Regelingen voor nog niet volledig gevaccineerde reizigers

Voor mensen die nog bezig zijn met vaccineren en dus nog niet volledig gevaccineerd zijn geldt een korte overgangsperiode. Tijdens de overgangsperiode kunnen mensen nog reizen wanneer zij binnen 72 uur voor de reis een geldige moleculaire covid-19 test kunnen laten zien. Echter, deze overgangsperiode loopt af op 30 november. Om na 30 november te kunnen reizen via eerdergenoemde vervoersdiensten moeten reizigers dus volledig gevaccineerd zijn.

Vaccinatieverplichting voor medewerkers van Canadese organisaties

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor werknemers van organisaties in de federaal georganiseerde lucht-, spoor- en zeetransport. Werkgevers zijn per 30 oktober verplicht een vaccinatiebeleid in te stellen. Daarin moet onder andere worden vastgelegd welke consequenties gelden voor niet gevaccineerde medewerkers. Na een korte invoeringsperiode moet elke organisatie kunnen garanderen dat werknemers volledig gevaccineerd zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen zij niet

Bron:
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/mandatory-covid-19-vaccination-requirements-for-federally-regulated-transportation-employees-and-travellers.html?fbclid=IwAR02aXsREWp5-jqZ7Ygjk4f8bxB-tsnc4zPgbwwjCgiPi0co5UxYWj2iYHI

Nog altijd goede kansen binnen het IEC-programma van Canada: werkaanbod verplichting vervalt

Waar het ‘International Experience Canada (IEC) programma’ normaal gesproken razendsnel vol zit, zijn er dit jaar nog altijd plaatsen beschikbaar. Corona heeft voor veel mensen roet in het eten gegooid. Hierdoor was vertrek naar het buitenland – bijvoorbeeld voor stage – niet altijd mogelijk. Om die reden zijn er nog altijd visumplaatsen beschikbaar binnen zowel het Working Holiday als het Young Professional programma.

Nu de Canadese grenzen per 7 september weer zijn opengesteld voor volledig gevaccineerde reizigers, is dit een juist moment om het eerdergenoemde visum nog eens te overwegen. Wens jij voor een periode tot 12 maanden naar Canada te vertrekken, bijvoorbeeld voor je buitenlandstage. Of omdat je graag wilt reizen en werken, neem dan contact met ons op. Na de toewijzing van je visum heb je twaalf maanden om het visum geldig te maken. Pas na je eerste binnenkomst gaat je visum – en dus de twaalf maanden die je in Canada mag verblijven – van start. Dus, ook als je pas volgend jaar zou willen vertrekken, is het nu een goed moment om je visum aan te vragen.

Werkaanbod verplichting vervalt voor volledig gevaccineerde Working Holiday kandidaten

Voorafgaand aan de heropening van de grenzen moesten alle Working Holiday kandidaten over een werkaanbod beschikken om een visumgoedkeuring te ontvangen. Deze plicht vervalt ook per 7 september. Let op: dit is enkel van toepassing wanneer je volledig gevaccineerd bent. In plaats van een werkaanbod moet je bij aankomst in Canada een vaccinatiebewijs kunnen overhandigen. Indien je niet, of niet volledig bent gevaccineerd blijft de verplichting voor het hebben van een werkaanbod van toepassing. Je moet hiervan bewijs kunnen aantonen bij aankomt in Canada. Daarnaast blijven de quarantaine eisen in dit geval ook gelden.


WEBINAR // Tijdelijk werken, stagelopen, reizen of studeren in Canada

Wil jij tijdelijk naar Canada? Bijvoorbeeld voor je buitenlandstage, of om er rond te reizen en tijdelijk te werken. Tijdens de webinar op donderdag 30 september zullen we je volledig informeren over de visumopties binnen het ‘International Experience Canada (IEC)- programma’. De webinar start om 19.30 en je kunt gratis deelnemen. Je hoeft je alleen maar aan te melden via onderstaande button.

Meer informatie en vragen

Heb je vragen over het ‘International Experience Canada (IEC)-programma’. Of wens je meer informatie over het Working Holiday of Young Professional visum. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Je kunt bellen naar ons kantoor via +31 528 391118, of je kunt een e-mail sturen.

Het vaccinatieplan van Australië en de heropening van de grenzen

Lange tijd waren de besmettingscijfers in Australië laag door het strenge ‘zero-Covid’ beleid. Helaas heeft dit tot gevolg dat het vaccinatieprogramma zeer langzaam op gang komt en de frustratie groeit. Daarnaast nemen de besmettingscijfers hard toe.

De overheid heeft onlangs een geüpdatet plan gepubliceerd, waar nieuwe vaccinatiedoelstellingen worden gesteld. In vier fasen wordt de route uit de pandemie geschetst. Binnen de eerste fase – fase A – is het doel om 70% van de bevolking twee maal gevaccineerd te hebben. Minister Morrison heeft aangegeven dat hij er op vertrouwt dat deze doelstelling is behaald voor het einde van dit jaar. Op dit moment is iets meer dan 38% van de bevolking ouder dan 16 jaar, twee maal gevaccineerd.

Indien het inderdaad haalbaar is om tot de 70% te komen, zal Australië naar fase B gaan. In fase B blijven de beperkingen gelden voor internationale aankomsten en het aantal vluchten. Op het moment dat 80% van de inwoners volledig is gevaccineerd zal in fase C geleidelijk meer mogelijk worden voor het inkomend en uitgaande internationale reisverkeer tussen ‘veilige’ landen. De verwachting is dat dan ook minder strenge eisen gehanteerd zullen worden voor volledige gevaccineerde reizigers.

In het de laatste fase – fase D – zal het leven weer zo normaal mogelijk verlopen. Daarbij zullen ook de internationale grenzen eindelijk weer (volledig) worden opengesteld. Australië zal Covid-19 vanaf dat moment behandelen zoals iedere andere besmettelijke ziekte. Dit met als doel het aantal gevallen te beperken tot het minimum, zonder voortdurende lockdowns en beperkingen. Wel zal bijvoorbeeld de quarantaineplicht van toepassing blijven op inkomende reizigers met een hoog risico.

De minister heeft aangegeven geen tijdschema’s vast te stellen voor alle fasen, gezien dit volgens hem “nu in handen is van de Australiërs, samen met regeringen van de staten en territoria en de federale overheid”.

Bronnen:
https://www.abc.net.au/news/2021-07-30/national-cabinet-four-phase-plan-out-of-covid-pandemic/100339314
https://covidlive.com.au/